Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tất cả các ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh có thể rất phức tạp, nhưng nếu bạn hiểu được các quy tắc cơ bản, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Tất cả các ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các thì, loại câu, dạng câu hỏi, loại từ, giới từ, liên từ, mạo từ, đại từ, tính từ, trạng từ, động từ, danh từ, cụm từ thông dụng, thành ngữ và câu tục ngữ. Kienhoc cung cấp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ và dễ hiểu, giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả.

Tất cả các ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
Tất cả các ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Ngữ pháp Ví dụ
Thì hiện tại đơn I go to school every day.
Thì hiện tại tiếp diễn I am going to school now.
Thì hiện tại hoàn thành I have gone to school.
Thì quá khứ đơn I went to school yesterday.
Thì quá khứ tiếp diễn I was going to school when I saw you.
Thì quá khứ hoàn thành I had gone to school before you arrived.
Thì tương lai đơn I will go to school tomorrow.
Thì tương lai tiếp diễn I will be going to school when you see me.
Thì tương lai hoàn thành I will have gone to school by the time you get there.

I. Các loại từ trong tiếng Anh

Có 9 loại từ trong tiếng Anh: danh từ, đại từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, mạo từ và thán từ. Mỗi loại từ có chức năng khác nhau trong câu và được sử dụng theo các quy tắc cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ về các loại từ trong tiếng Anh:

 • Danh từ: book, table, dog, idea
 • Đại từ: I, you, he, she, it, we, they
 • Động từ: read, write, speak, listen
 • Tính từ: big, small, red, blue
 • Trạng từ: quickly, slowly, carefully, loudly
 • Giới từ: on, in, at, to, from
 • Liên từ: and, but, or, because, so
 • Mạo từ: a, an, the
 • Thán từ: Wow! Oh! No!

II. Các giới từ trong tiếng Anh

Giới từ là những từ được dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Các giới từ thường được đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ. Dưới đây là một số ví dụ về các giới từ trong tiếng Anh:

 • On: The book is on the table.
 • In: I live in Hanoi.
 • At: I work at a hospital.
 • To: I’m going to school.
 • From: I came from London.

III. Các liên từ trong tiếng Anh

Liên từ là những từ được dùng để kết nối các từ, cụm từ hoặc câu trong câu. Các liên từ thường được đặt ở đầu hoặc giữa các từ, cụm từ hoặc câu. Dưới đây là một số ví dụ về các liên từ trong tiếng Anh:

 • And: I like apples and oranges.
 • But: I like apples, but I don’t like oranges.
 • Or: Do you want coffee or tea?
 • Because: I didn’t go to school because I was sick.
 • So: I studied hard, so I got good grades.

IV. Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, thì động từ cho biết thời gian diễn ra sự việc hoặc hành động. Có 4 thì chính trong tiếng Anh là hiện tại, quá khứ, tương lai và tương lai hoàn thành. Mỗi thì có nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Bạn có thể xem chi tiết về các thì trong tiếng Anh tại: https://kienhoc.vn/cac-thi-trong-tieng-anh/

Thì Ví dụ
Thì hiện tại đơn I go to school every day.
Thì hiện tại tiếp diễn I am going to school now.
Thì hiện tại hoàn thành I have gone to school.
Thì quá khứ đơn I went to school yesterday.
Thì quá khứ tiếp diễn I was going to school when I saw you.
Thì quá khứ hoàn thành I had gone to school before you arrived.
Thì tương lai đơn I will go to school tomorrow.
Thì tương lai tiếp diễn I will be going to school when you see me.
Thì tương lai hoàn thành I will have gone to school by the time you get there.

V. Các loại câu trong tiếng Anh

Câu trong tiếng Anh được chia làm 4 loại chính dựa vào mục đích giao tiếp: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. Bạn có thể xem chi tiết về các loại câu trong tiếng Anh tại: https://kienhoc.vn/cac-loai-cau-trong-tieng-anh/

Loại câu Ví dụ
Câu trần thuật I am a student.
Câu nghi vấn Are you a student?
Câu mệnh lệnh Sit down.
Câu cảm thán Wow! That’s amazing!

VI. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Câu hỏi trong tiếng Anh được chia thành 2 loại chính dựa vào cấu trúc: câu hỏi Yes/No Question và câu hỏi Wh-Question. Bạn có thể xem chi tiết về các dạng câu hỏi trong tiếng Anh tại: https://kienhoc.vn/cac-dang-cau-hoi-trong-tieng-anh/

Dạng câu hỏi Ví dụ
Câu hỏi Yes/No Question Do you like apples?
Câu hỏi Wh-Question What do you like to eat?

VII. Các loại câu trong tiếng Anh

Các loại câu trong tiếng Anh
Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều loại câu khác nhau. Mỗi loại câu có một cấu trúc và chức năng riêng:

 • Câu trần thuật: Loại câu này dùng để đưa ra một thông tin.
 • Câu nghi vấn: Loại câu này dùng để hỏi một câu hỏi.
 • Câu mệnh lệnh: Loại câu này dùng để ra lệnh hoặc yêu cầu ai đó làm gì.
 • Câu cảm thán: Loại câu này dùng để bày tỏ cảm xúc.
 • Câu cầu khiến: Loại câu này dùng để yêu cầu ai đó làm gì một cách lịch sự.

Bên cạnh đó, trong tiếng Anh còn có các loại câu đặc biệt khác, như câu rút gọn, câu bị động và câu ghép.

Mỗi loại câu có một cấu trúc và chức năng riêng. Khi học ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần nắm vững các cấu trúc câu này để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến ngữ điệu của câu. Ngữ điệu của câu có thể thay đổi tùy thuộc vào loại câu và mục đích giao tiếp. Ví dụ, câu trần thuật thường có ngữ điệu đi xuống, trong khi câu nghi vấn thường có ngữ điệu đi lên ở cuối câu.

Tìm hiểu thêm về các loại câu trong tiếng Anh

VIII. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều dạng câu hỏi khác nhau, mỗi dạng câu hỏi lại có cấu trúc và cách sử dụng riêng. Việc nắm vững các dạng câu hỏi trong tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn, đồng thời tránh được những sai lầm khi viết hoặc nói tiếng Anh.

Dưới đây là một số dạng câu hỏi thường gặp trong tiếng Anh:

 • Câu hỏi Yes/No: Đây là dạng câu hỏi đơn giản nhất, chỉ cần trả lời bằng “Yes” hoặc “No”. Cấu trúc của câu hỏi Yes/No thường là: Do/Does + chủ ngữ + động từ +…?
 • Câu hỏi Wh-question: Dạng câu hỏi này được sử dụng để hỏi thông tin về một người, vật, địa điểm, thời gian, lý do, cách thức, v.v. Cấu trúc của câu hỏi Wh-question thường là: Wh-word + trợ động từ + chủ ngữ + động từ +…?
 • Câu hỏi Tag question: Dạng câu hỏi này được sử dụng để xác nhận một thông tin nào đó. Cấu trúc của câu hỏi Tag question thường là: Câu trần thuật + phải không/chứ?
 • Câu hỏi Alternative question: Dạng câu hỏi này được sử dụng để đưa ra hai hoặc nhiều lựa chọn để trả lời. Cấu trúc của câu hỏi Alternative question thường là: Either + chủ ngữ + động từ + or + chủ ngữ + động từ +…?
 • Câu hỏi Rhetorical question: Dạng câu hỏi này được sử dụng để nhấn mạnh một điều gì đó hoặc để tạo hiệu ứng tu từ. Câu hỏi Rhetorical question thường không cần trả lời.

Việc sử dụng đúng các dạng câu hỏi trong tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn, đồng thời tránh được những sai lầm khi viết hoặc nói tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng sử dụng các dạng câu hỏi trong tiếng Anh của bạn nhé!

Dạng câu hỏi Ví dụ
Câu hỏi Yes/No Do you like coffee?
Câu hỏi Wh-question What is your name?
Câu hỏi Tag question You are Vietnamese, aren’t you?
Câu hỏi Alternative question Would you like tea or coffee?
Câu hỏi Rhetorical question Who doesn’t love chocolate?

Ngoài các dạng câu hỏi trên, còn có một số dạng câu hỏi khác ít phổ biến hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các dạng câu hỏi này trong các tài liệu học tiếng Anh.

Hy vọng rằng, bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các dạng câu hỏi trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

IX. Các loại từ trong tiếng Anh

Các loại từ trong tiếng Anh
Các loại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng. Các loại từ chính trong tiếng Anh bao gồm:

 • Danh từ: Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, khái niệm, địa điểm, thời gian, số lượng, đơn vị đo lường, v.v…
 • Động từ: Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự việc xảy ra.
 • Tính từ: Tính từ là những từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người, vật, sự vật, khái niệm, v.v…
 • Trạng từ: Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, nhằm cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức, mức độ, v.v…
 • Giới từ: Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu.
 • Liên từ: Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu lại với nhau.
 • Mạo từ: Mạo từ là những từ dùng để xác định danh từ là danh từ chỉ định hay danh từ không xác định.
 • Đại từ: Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ.

Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có một số loại từ khác như: số từ, lượng từ, chỉ từ, thán từ, v.v… Các loại từ này có chức năng và cách sử dụng riêng, góp phần làm cho tiếng Anh trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Việc nắm vững các loại từ trong tiếng Anh là rất quan trọng, vì nó giúp bạn có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Khi học tiếng Anh, bạn nên chú ý đến các loại từ khác nhau và cách sử dụng của chúng. Bạn có thể tham khảo các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh hoặc tham gia các khóa học tiếng Anh để nâng cao kiến thức về các loại từ.

Bảng dưới đây tóm tắt các loại từ chính trong tiếng Anh và ví dụ minh họa:

Loại từ Ví dụ
Danh từ Bàn, ghế, sách, vở
Động từ Đi, đứng, ngồi, nằm
Tính từ Đẹp, xấu, cao, thấp
Trạng từ Nhanh, chậm, nhiều, ít
Giới từ Trên, dưới, trước, sau
Liên từ Và, hoặc, nhưng, tuy nhiên
Mạo từ Một, những, các
Đại từ Tôi, bạn, hắn, nó

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại từ trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt!

Tham khảo thêm bài viết: Tất cả các loại từ trong tiếng Anh

X. Các giới từ trong tiếng Anh

Các giới từ trong tiếng Anh là những từ dùng để biểu thị mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc câu. Có rất nhiều giới từ trong tiếng Anh, mỗi giới từ có một ý nghĩa và cách dùng khác nhau. Một số giới từ thông dụng trong tiếng Anh bao gồm:

 • At: tại, ở
 • By: bởi, bằng
 • For: cho, vì
 • From: từ, khỏi
 • In: trong, tại
 • Of: của, về
 • On: trên, vào
 • To: đến, tới
 • With: với, cùng

Các giới từ có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Một số cách dùng thông dụng của giới từ bao gồm:

 • Biểu thị thời gian: I will go to school at 7:00 AM.
 • Biểu thị địa điểm: I live in Hanoi.
 • Biểu thị phương hướng: I walked from home to school.
 • Biểu thị mục đích: I went to the store to buy some food.
 • Biểu thị nguyên nhân: I was late for school because of the traffic.
 • Biểu thị kết quả: I was happy because I got a good grade on my test.

Các giới từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Việc sử dụng đúng các giới từ sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác về ngữ pháp tiếng Anh trên Kienhoc.vn:

XI. Các liên từ trong tiếng Anh

Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu lại với nhau. Có nhiều loại liên từ khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng. Dưới đây là một số loại liên từ thường gặp trong tiếng Anh:

 • Liên từ chỉ mục đích: to, in order to, so that
 • Liên từ chỉ nguyên nhân: because, because of, since
 • Liên từ chỉ kết quả: so, therefore, as a result
 • Liên từ chỉ tương phản: but, however, although
 • Liên từ chỉ thời gian: when, while, until
 • Liên từ chỉ điều kiện: if, unless, provided that
 • Liên từ chỉ sự nhượng bộ: even though, although, despite
 • Liên từ chỉ sự lựa chọn: either…or, neither…nor
 • Liên từ chỉ sự so sánh: than, as…as, more…than
 • Liên từ chỉ sự giải thích: because, since, for

Liên từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Sử dụng đúng liên từ sẽ giúp câu văn của bạn mạch lạc và dễ hiểu hơn. Hãy luyện tập thường xuyên để sử dụng thành thạo các loại liên từ trong tiếng Anh nhé!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để học thêm về ngữ pháp tiếng Anh:

XII. Các mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ là một loại từ đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ để xác định danh từ đó là xác định hay không xác định. Trong tiếng Anh, có ba loại mạo từ: mạo từ xác định (the), mạo từ không xác định (a/an) và mạo từ sở hữu (my, your, his, her, its, our, their).

Loại mạo từ Ví dụ
Mạo từ xác định (the) The book is on the table.
Mạo từ không xác định (a/an) I have a book.
Mạo từ sở hữu (my, your, his, her, its, our, their) This is my book.

Mạo từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Sử dụng đúng mạo từ sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Anh chính xác hơn.

XIII. Các đại từ trong tiếng Anh

Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó trong câu hoặc trong ngữ cảnh. Đại từ có nhiều loại, mỗi loại có chức năng và cách dùng khác nhau. Dưới đây là một số loại đại từ thường gặp trong tiếng Anh:

Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng là những đại từ dùng để chỉ người hoặc vật đang được nói đến. Có 7 đại từ nhân xưng trong tiếng Anh, bao gồm: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), she (cô ấy), it (nó), we (chúng tôi), they (họ).

Đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu là những đại từ dùng để chỉ sự sở hữu của một người hoặc vật đối với một danh từ khác. Có 7 đại từ sở hữu trong tiếng Anh, bao gồm: my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), our (của chúng tôi), their (của họ).

Đại từ phản thân

Đại từ phản thân là những đại từ dùng để chỉ chính người hoặc vật đang được nói đến. Có 7 đại từ phản thân trong tiếng Anh, bao gồm: myself (chính tôi), yourself (chính bạn), himself (chính anh ấy), herself (chính cô ấy), itself (chính nó), ourselves (chính chúng tôi), themselves (chính họ).

Đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định là những đại từ dùng để chỉ một người, vật hoặc sự việc cụ thể. Có 4 đại từ chỉ định trong tiếng Anh, bao gồm: this (này), that (kia), these (những này), those (những kia).

Đại từ nghi vấn

Đại từ nghi vấn là những đại từ dùng để hỏi về một người, vật hoặc sự việc nào đó. Có 6 đại từ nghi vấn trong tiếng Anh, bao gồm: who (ai), what (cái gì), when (khi nào), where (ở đâu), why (tại sao), how (như thế nào).

Đại từ quan hệ

Đại từ quan hệ là những đại từ dùng để nối hai mệnh đề lại với nhau. Có 3 đại từ quan hệ trong tiếng Anh, bao gồm: who (ai), which (cái nào), that (mà).

Đại từ bất định

Đại từ bất định là những đại từ dùng để chỉ một người, vật hoặc sự việc không xác định. Có nhiều đại từ bất định trong tiếng Anh, bao gồm: some (một số), any (bất kỳ), no (không), every (mỗi), all (tất cả).

Đại từ số lượng

Đại từ số lượng là những đại từ dùng để chỉ một số lượng cụ thể. Có 10 đại từ số lượng trong tiếng Anh, bao gồm: one (một), two (hai), three (ba), four (bốn), five (năm), six (sáu), seven (bảy), eight (tám), nine (chín), ten (mười).

Đại từ phân loại

Đại từ phân loại là những đại từ dùng để phân loại một danh từ hoặc cụm danh từ. Có 3 đại từ phân loại trong tiếng Anh, bao gồm: a (một), an (một), the (cái).

Trên đây là một số loại đại từ thường gặp trong tiếng Anh. Để sử dụng đại từ đúng cách, bạn cần nắm rõ chức năng và cách dùng của từng loại đại từ. Bạn cũng có thể tham khảo thêm các tài liệu học tiếng Anh để hiểu rõ hơn về đại từ và cách sử dụng chúng.

Tất cả các đại từ trong tiếng Anh

XIV. Các tính từ trong tiếng Anh

Tính từ là một loại từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất của danh từ hoặc đại từ. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Trong tiếng Anh, tính từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào chức năng và vị trí của chúng trong câu. Một số loại tính từ phổ biến bao gồm:

 • Tính từ chỉ chất lượng: Loại tính từ này dùng để mô tả chất lượng, đặc điểm của danh từ. Ví dụ: good (tốt), bad (xấu), beautiful (đẹp), ugly (xấu xí), intelligent (thông minh), stupid (ngu ngốc), …
 • Tính từ chỉ số lượng: Loại tính từ này dùng để chỉ số lượng của danh từ. Ví dụ: one (một), two (hai), three (ba), four (bốn), five (năm), …
 • Tính từ chỉ sở hữu: Loại tính từ này dùng để chỉ sự sở hữu của danh từ. Ví dụ: my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), our (của chúng ta), their (của họ), …
 • Tính từ chỉ định: Loại tính từ này dùng để chỉ định danh từ cụ thể. Ví dụ: this (này), that (kia), these (những này), those (những kia), …
 • Tính từ nghi vấn: Loại tính từ này dùng để đặt câu hỏi về danh từ. Ví dụ: what (gì), which (nào), whose (của ai), …

Ngoài ra, còn có một số loại tính từ khác, chẳng hạn như tính từ chỉ màu sắc, tính từ chỉ hình dạng, tính từ chỉ kích thước, … Tính từ đóng một vai trò quan trọng trong tiếng Anh, giúp cho câu văn trở nên sinh động và giàu hình ảnh hơn.

Để sử dụng tính từ đúng cách, bạn cần phải nắm vững các quy tắc về vị trí của tính từ trong câu. Tính từ thường đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tính từ có thể đứng sau danh từ. Ví dụ:

 • A beautiful girl (Một cô gái xinh đẹp)
 • The girl is beautiful (Cô gái đó xinh đẹp)

Trong ví dụ đầu tiên, tính từ “beautiful” đứng trước danh từ “girl”. Trong ví dụ thứ hai, tính từ “beautiful” đứng sau danh từ “girl”.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý đến sự hòa hợp giữa tính từ và danh từ. Tính từ phải phù hợp với số lượng và giới tính của danh từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ:

 • A beautiful girl (Một cô gái xinh đẹp)
 • Beautiful girls (Những cô gái xinh đẹp)

Trong ví dụ đầu tiên, tính từ “beautiful” phù hợp với số lượng và giới tính của danh từ “girl”. Trong ví dụ thứ hai, tính từ “beautiful” cũng phù hợp với số lượng và giới tính của danh từ “girls”.

Tính từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh. Để sử dụng tính từ đúng cách, bạn cần phải nắm vững các quy tắc về vị trí của tính từ trong câu và sự hòa hợp giữa tính từ và danh từ. Khi bạn đã nắm vững những kiến thức này, bạn sẽ có thể sử dụng tính từ một cách hiệu quả để làm cho câu văn của mình trở nên sinh động và giàu hình ảnh hơn.

Các từ vựng tiếng Anh về màu sắc

Các từ vựng tiếng Anh về hình dạng

Các từ vựng tiếng Anh về kích thước

XV. Các trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ là loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ có thể chỉ thời gian, nơi chốn, tần suất, cách thức, mức độ, nguyên nhân, mục đích, kết quả, điều kiện, nhượng bộ, phủ định, khẳng định, nghi vấn, cảm thán.

Tất cả các trạng từ tiếng Anh

Ví dụ:

Thì Ví dụ
Trạng từ chỉ thời gian I went to school yesterday.
Trạng từ chỉ nơi chốn I went to school in the morning.
Trạng từ chỉ tần suất I go to school every day.
Trạng từ chỉ cách thức I went to school by bus.
Trạng từ chỉ mức độ I am very happy to see you.
Trạng từ chỉ nguyên nhân I went to school because I wanted to learn.
Trạng từ chỉ mục đích I went to school to learn English.
Trạng từ chỉ kết quả I went to school and I learned a lot.
Trạng từ chỉ điều kiện If I go to school, I will learn a lot.
Trạng từ chỉ nhượng bộ Although I was tired, I went to school.
Trạng từ chỉ phủ định I did not go to school yesterday.
Trạng từ chỉ khẳng định Yes, I went to school yesterday.
Trạng từ chỉ nghi vấn Did you go to school yesterday?
Trạng từ chỉ cảm thán Wow, you look great!

XVI. Các động từ trong tiếng Anh

Động từ là một trong những loại từ quan trọng nhất trong tiếng Anh. Động từ diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ. Có nhiều loại động từ khác nhau, mỗi loại có những quy tắc riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại động từ trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng.

Có ba loại động từ chính trong tiếng Anh: động từ chính, động từ khuyết thiếu và động từ tình thái. Động từ chính là loại động từ phổ biến nhất. Chúng diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ. Động từ khuyết thiếu là loại động từ được sử dụng để tạo thành thì của động từ chính. Động từ tình thái là loại động từ được sử dụng để diễn tả thái độ của người nói đối với hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ.

Loại động từ Ví dụ Cách sử dụng
Động từ chính walk (đi bộ), talk (nói chuyện), eat (ăn) Động từ chính được sử dụng để diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ.
Động từ khuyết thiếu be (là), have (có), do (làm) Động từ khuyết thiếu được sử dụng để tạo thành thì của động từ chính.
Động từ tình thái can (có thể), must (phải), should (nên) Động từ tình thái được sử dụng để diễn tả thái độ của người nói đối với hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ.

Ngoài ba loại động từ chính này, còn có một số loại động từ khác, chẳng hạn như động từ bất quy tắc, động từ ghép và động từ phrasal. Động từ bất quy tắc là những động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ không tuân theo quy tắc chung. Động từ ghép là những động từ được tạo thành từ hai hoặc nhiều từ. Động từ phrasal là những động từ được tạo thành từ một động từ và một giới từ hoặc trạng từ.

Động từ là một phần quan trọng của câu trong tiếng Anh. Chúng diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ. Có nhiều loại động từ khác nhau, mỗi loại có những quy tắc riêng. Khi học tiếng Anh, bạn cần phải nắm vững các loại động từ và cách sử dụng chúng để có thể giao tiếp hiệu quả.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn học động từ trong tiếng Anh:

 • Học các loại động từ khác nhau và cách sử dụng chúng.
 • Đọc nhiều sách, báo và tạp chí tiếng Anh để mở rộng vốn từ vựng của bạn.
 • Nghe nhiều nhạc, phim và chương trình truyền hình tiếng Anh để cải thiện khả năng nghe và hiểu của bạn.
 • Nói chuyện với người bản ngữ hoặc những người học tiếng Anh khác để luyện tập khả năng nói của bạn.
 • Làm nhiều bài tập về động từ để củng cố kiến thức của bạn.

Học động từ trong tiếng Anh có thể mất thời gian và công sức, nhưng nếu bạn kiên trì và chăm chỉ, bạn sẽ thành công. Chúc bạn học tiếng Anh vui vẻ!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác về ngữ pháp tiếng Anh trên Kienhoc.vn để củng cố kiến thức của mình.

XVII. Các danh từ trong tiếng Anh

Danh từ trong tiếng Anh là những từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, khái niệm, địa điểm, thời gian, số lượng, chất lượng, hành động, trạng thái hoặc cảm xúc. Danh từ có thể là danh từ riêng hoặc danh từ chung, danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được, danh từ trừu tượng hoặc danh từ cụ thể.

Danh từ trong tiếng Anh có thể thay đổi hình thái số ít hoặc số nhiều, thay đổi mạo từ (a/an/the) hoặc giới từ (of/to/from/in/on/at) để phù hợp với ngữ pháp câu.

Có nhiều loại danh từ khác nhau trong tiếng Anh. Một số loại danh từ phổ biến bao gồm:

Hiện tại bài viết sẽ chỉ nói đến danh từ cụ thể và cách sử dụng nó. Danh từ cụ thể hiện có thể sờ mó, chạm vào hoặc đếm được. Ví dụ, bạn có thể thấy một cái bàn, sờ một quả bóng và đếm năm quyển sách. Bạn không thể nhìn thấy, chạm vào hoặc đếm những thứ trừu tượng như hạnh phúc, tình yêu hay nỗi buồn.

Để xem chi tiết về danh từ, bạn có thể truy cập vào bài viết Danh từ là gì

Ngoài ra, danh từ trong tiếng Anh có thể kết hợp với nhau để tạo thành cụm danh từ. Cụm danh từ là một nhóm các danh từ và tính từ đi kèm với nhau để chỉ một khái niệm chung. Ví dụ: “a book of poems” (một cuốn sách thơ), “a group of students” (một nhóm học sinh), “a cup of tea” (một tách trà).

Danh từ trong tiếng Anh là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Để sử dụng tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần phải hiểu cách sử dụng danh từ đúng cách. Tóm lại, để dùng thành thạo danh từ trong tiếng Anh cũng không quá khó nếu như biết cách học đúng đắn. Hãy chú ý đến chúng khi đọc, chú ý quan sát cách người khác nói và tích lũy vốn danh từ từng ngày, bạn hoàn toàn có thể khắc phục được những lỗi sai của bản thân.

XVIII. Các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cụm từ thông dụng được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Những cụm từ này thường ngắn gọn, dễ nhớ và có thể thay thế cho nhiều câu dài.

Cụm từ Nghĩa
About to Sắp sửa
Absolutely Hoàn toàn
All of a sudden Đột nhiên
At all Hết
At least Tối thiểu
At most Tối đa
At once Ngay lập tức
At present Hiện tại
At random Ngẫu nhiên
At the same time Cùng một lúc

Các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh rất đa dạng và phong phú. Chúng được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ giao tiếp hàng ngày đến các cuộc họp, thuyết trình hay viết lách. Việc nắm vững các cụm từ thông dụng sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Dưới đây là một số cụm từ thông dụng khác trong tiếng Anh:

– By the way: Nhân tiện

– By all means: Nhất định

– For example: Ví dụ

– In addition: Ngoài ra

– In case: Trong trường hợp

– In general: Nói chung

– In order to: Để

– In other words: Nói cách khác

– Just in case: Phòng trường hợp

– Last but not least: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh qua các nguồn tài liệu khác nhau, chẳng hạn như sách báo, tạp chí, phim ảnh, tin tức, âm nhạc, hoặc các trang web học tiếng Anh trực tuyến. Tiếng anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

XIX. Các thành ngữ trong tiếng Anh

Thành ngữ là một nhóm từ cố định có nghĩa bóng, thường được dùng để diễn tả một ý tưởng hoặc tình huống nào đó. Thành ngữ thường không thể hiểu theo nghĩa đen của từng từ mà phải hiểu theo nghĩa bóng. Trong tiếng Anh, có rất nhiều thành ngữ được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Dưới đây là một số thành ngữ tiếng Anh phổ biến cùng với nghĩa của chúng:

Thành ngữ Nghĩa
A piece of cake Một chuyện dễ dàng
A penny for your thoughts Bạn đang nghĩ gì thế?
At the end of the day Cuối cùng thì
Beat around the bush Nói vòng vo
Bite the bullet Làm một việc khó khăn nhưng cần thiết
Break a leg Chúc may mắn
By the skin of your teeth Thoát chết trong gang tấc
Call it a day Kết thúc một ngày làm việc
Can’t judge a book by its cover Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó
Cost an arm and a leg Rất đắt

Ngoài những thành ngữ trên, còn rất nhiều thành ngữ tiếng Anh khác nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thành ngữ tiếng Anh trên các trang web học tiếng Anh hoặc trong các cuốn sách học tiếng Anh.

Một số mẹo để học thành ngữ tiếng Anh hiệu quả:

 • Học theo ngữ cảnh: Hãy học các thành ngữ tiếng Anh trong ngữ cảnh để hiểu được nghĩa và cách sử dụng của chúng.
 • Luyện tập thường xuyên: Hãy cố gắng sử dụng các thành ngữ tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày để ghi nhớ chúng tốt hơn.
 • Sử dụng các công cụ học tập: Có rất nhiều công cụ học tập tiếng Anh trực tuyến và ngoại tuyến có thể giúp bạn học thành ngữ tiếng Anh hiệu quả hơn.

Việc học thành ngữ tiếng Anh sẽ giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình và khiến bạn trở nên tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong các tình huống khác nhau.

XX. Các câu tục ngữ trong tiếng Anh

Ngoài các thành ngữ, tiếng Anh cũng có rất nhiều câu tục ngữ hay. Một số câu tục ngữ tiếng Anh phổ biến nhất bao gồm:

Câu tục ngữ Ý nghĩa
A bird in the hand is worth two in the bush Một con chim trong tay còn hơn hai con chim trên cây
A penny saved is a penny earned Tiết kiệm một đồng là kiếm được một đồng
A stitch in time saves nine Một mũi khâu đúng lúc giúp bạn tiết kiệm được chín mũi
Actions speak louder than words Hành động nói to hơn lời nói
All good things must come to an end Mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc
All that glitters is not gold Không phải tất cả những thứ lấp lánh đều là vàng
An apple a day keeps the doctor away Một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ
Better late than never Tốt hơn muộn còn hơn không
Birds of a feather flock together Ngưu tầm ngưu mã tầm mã
Blood is thicker than water Máu mủ ruột thịt

XXI. Kết luận

Trên đây là tất cả các ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng Anh và có thể sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ngữ pháp tiếng Anh, hãy để lại bình luận bên dưới và chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn.

Related Articles

Back to top button