Tiếng Anh Thương Mại

Công thức viết hợp đồng thương mại tiếng Anh cực kỳ hiệu quả cho người mới

Trong giao dịch thương mại quốc tế, hợp đồng thương mại tiếng anh đóng vai trò vô cùng quan trọng, là công cụ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Bài viết này từ Kienhoc.vn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về hợp đồng thương mại tiếng Anh, bao gồm các loại hợp đồng phổ biến, cấu trúc chung, các điều khoản quan trọng và lưu ý khi soạn thảo. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh để bạn tham khảo.

Công thức viết hợp đồng thương mại tiếng Anh cực kỳ hiệu quả cho người mới
Công thức viết hợp đồng thương mại tiếng Anh cực kỳ hiệu quả cho người mới

Loại hợp đồng Nội dung
Hợp đồng mua bán hàng hóa Quy định về việc mua bán hàng hóa giữa hai bên
Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quy định về việc cung cấp dịch vụ giữa hai bên
Hợp đồng thuê tàu biển Quy định về việc thuê tàu biển giữa hai bên
Hợp đồng bảo hiểm Quy định về việc bảo hiểm giữa hai bên
Hợp đồng tín dụng Quy định về việc cho vay tiền giữa hai bên

I. Hợp đồng thương mại tiếng Anh là gì?

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Anh và tuân theo luật pháp của quốc gia nơi hợp đồng được ký kết. Hợp đồng thương mại tiếng Anh có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

II. Các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến

Có rất nhiều loại hợp đồng thương mại tiếng Anh khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của các bên tham gia giao dịch. Một số loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng thuê tàu biển
 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Hợp đồng tín dụng

Mỗi loại hợp đồng thương mại tiếng Anh đều có những đặc điểm và điều khoản riêng. Do đó, trước khi ký kết hợp đồng, các bên tham gia giao dịch cần phải hiểu rõ về nội dung và điều khoản của hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.

III. Cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh

Hợp đồng thương mại tiếng Anh thường có cấu trúc chung như sau:

 1. Tiêu đề hợp đồng
 2. Ngày ký hợp đồng
 3. Tên và địa chỉ của các bên tham gia giao dịch
 4. Mục đích của hợp đồng
 5. Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng
 6. Chữ ký của các bên tham gia giao dịch

Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng thương mại tiếng Anh thường bao gồm các nội dung sau:

 • Giá cả và phương thức thanh toán
 • Thời gian giao hàng
 • Điều kiện bảo hành
 • Trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp

IV. Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh

Trong hợp đồng thương mại tiếng Anh, có một số điều khoản rất quan trọng cần lưu ý, bao gồm:

 • Điều khoản về giá cả và phương thức thanh toán: Điều khoản này quy định về giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ, cũng như phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, séc, v.v.)
 • Điều khoản về thời gian giao hàng: Điều khoản này quy định về thời gian giao hàng của hàng hóa hoặc dịch vụ
 • Điều khoản về điều kiện bảo hành: Điều khoản này quy định về trách nhiệm của bên bán đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được bán
 • Điều khoản về trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch: Điều khoản này quy định về trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch trong trường hợp xảy ra vi phạm hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp: Điều khoản này quy định về cách thức giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia giao dịch

Các điều khoản này rất quan trọng và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên tham gia giao dịch. Do đó, trước khi ký kết hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên tham gia giao dịch cần phải hiểu rõ về nội dung và ý nghĩa của các điều khoản này.

V. Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh

Khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu và không có nghĩa mơ hồ
 • Đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đều được nêu rõ và đầy đủ
 • Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết và đảm bảo rằng mình hiểu rõ về nội dung và ý nghĩa của các điều khoản trong hợp đồng
 • Nếu không hiểu rõ về một điều khoản nào đó, hãy nhờ luật sư tư vấn

Việc soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh đúng cách sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch và tránh xảy ra tranh chấp.

VI. Mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh sau đây:

[Tiêu đề hợp đồng] [Ngày ký hợp đồng] [Tên và địa chỉ của các bên tham gia giao dịch]

Mục đích của hợp đồng

Hợp đồng này được ký kết với mục đích [mô tả mục đích của hợp đồng].

Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng

1. Giá cả và phương thức thanh toán

Giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ là [giá cả].

Phương thức thanh toán là [phương thức thanh toán].

2. Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng của hàng hóa hoặc dịch vụ là [thời gian giao hàng].

3. Điều kiện bảo hành

Bên bán bảo hành hàng hóa hoặc dịch vụ trong thời gian [thời gian bảo hành].

4. Trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch

Bên bán có trách nhiệm giao hàng hóa hoặc dịch vụ đúng thời hạn và chất lượng.

Bên mua có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ.

5. Điều khoản giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng.

Nếu thương lượng không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

Chữ ký của các bên tham gia giao dịch

[Chữ ký của bên bán] [Chữ ký của bên mua]

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh chung. Các bên tham gia giao dịch có thể tùy chỉnh hợp đồng theo nhu cầu thực tế của mình.

VII. Các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến

Các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến
Các loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến

Có nhiều loại hợp đồng thương mại tiếng Anh khác nhau, tùy thuộc vào mục đích của hợp đồng mà các bên có thể lựa chọn loại hợp đồng phù hợp. Một số loại hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến bao gồm:

Tên hợp đồng Nội dung
Hợp đồng mua bán hàng hóa Quy định về việc mua bán hàng hóa giữa hai bên
Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quy định về việc cung cấp dịch vụ giữa hai bên
Hợp đồng thuê tàu biển Quy định về việc thuê tàu biển giữa hai bên
Hợp đồng bảo hiểm Quy định về việc bảo hiểm giữa hai bên
Hợp đồng tín dụng Quy định về việc cho vay tiền giữa hai bên

VIII. Cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh

Cấu trúc chung của một hợp đồng thương mại tiếng Anh thường bao gồm các phần sau:

 • Tiêu đề hợp đồng: Trình bày tên của hợp đồng và ngày ký kết hợp đồng.
 • Các bên tham gia hợp đồng: Trình bày tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của các bên tham gia hợp đồng.
 • Mục đích của hợp đồng: Trình bày mục đích của hợp đồng và các nghĩa vụ của các bên liên quan.
 • Các điều khoản hợp đồng: Trình bày các điều khoản và điều kiện cụ thể của hợp đồng, bao gồm thời hạn hợp đồng, giá cả, điều khoản thanh toán, điều khoản giao hàng, điều khoản bảo hành, điều khoản giải quyết tranh chấp, v.v.
 • Chữ ký của các bên: Chữ ký của các bên tham gia hợp đồng để xác nhận sự đồng ý với các điều khoản của hợp đồng.

IX. Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh

Khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên cần lưu ý đến các điều khoản quan trọng sau:

 • Điều khoản về giá cả: Quy định về giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ được mua bán, cũng như các điều kiện thanh toán.
 • Điều khoản về chất lượng: Quy định về chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ được mua bán, cũng như các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng.
 • Điều khoản về thời gian giao hàng: Quy định về thời gian giao hàng của hàng hóa hoặc dịch vụ được mua bán, cũng như các điều kiện liên quan đến việc giao hàng.
 • Điều khoản về bảo hành: Quy định về các nghĩa vụ bảo hành của người bán đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được mua bán, cũng như các điều kiện để thực hiện bảo hành.
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp: Quy định về các phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng, chẳng hạn như thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc kiện tụng.

X. Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh

Khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên cần lưu ý đến một số điểm sau:

 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu: Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng cần phải rõ ràng, dễ hiểu và không có bất kỳ sự mơ hồ nào.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Hợp đồng cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm cả luật thương mại quốc tế.
 • Đàm phán cẩn thận và kỹ lưỡng: Các bên cần đàm phán cẩn thận và kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các điều khoản của hợp đồng là công bằng và có lợi cho cả hai bên.
 • Tham khảo ý kiến luật sư: Nếu không có kinh nghiệm trong việc soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên nên tham khảo ý kiến luật sư để đảm bảo rằng hợp đồng được soạn thảo đúng pháp lý.

XI. Mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh

Bạn đọc có xem tại đây: Soạn hợp đồng thương mại tiếng Anh mẫu

XII. Cấu trúc chung của hợp đồng thương mại tiếng Anh

Hợp đồng thương mại tiếng Anh thường có cấu trúc chung như sau:

 • Tiêu đề hợp đồng: Tiêu đề hợp đồng phải ngắn gọn, súc tích và phản ánh chính xác nội dung của hợp đồng.
 • Các bên tham gia hợp đồng: Các bên tham gia hợp đồng phải được nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên quan khác.
 • Mục đích của hợp đồng: Mục đích của hợp đồng phải được nêu rõ ràng và cụ thể.
 • Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng: Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng phải được nêu rõ ràng, chi tiết và đầy đủ. Các điều khoản và điều kiện này bao gồm:
 1. Giá cả và phương thức thanh toán
 2. Thời gian giao hàng và địa điểm giao hàng
 3. Chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ
 4. Bảo hành và bảo hiểm
 5. Giải quyết tranh chấp
 6. Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Chữ ký của các bên tham gia hợp đồng: Hợp đồng phải được ký bởi tất cả các bên tham gia hợp đồng.

Ngoài ra, hợp đồng thương mại tiếng Anh có thể có thêm một số điều khoản khác tùy thuộc vào tính chất và mục đích của hợp đồng.

Tìm hiểu thêm về mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh

XIII. Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh

Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh
Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại tiếng Anh

Một hợp đồng thương mại tiếng Anh phải bao gồm các điều khoản sau:

 • Tên các bên tham gia hợp đồng
 • Mục đích của hợp đồng
 • Giá trị của hợp đồng
 • Thời gian thực hiện hợp đồng
 • Địa điểm thực hiện hợp đồng
 • Phương thức thanh toán
 • Trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp

Ngoài ra, một hợp đồng thương mại tiếng Anh cũng có thể bao gồm các điều khoản khác, tùy thuộc vào mục đích và nội dung của hợp đồng.

Khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên tham gia hợp đồng cần lưu ý đến những điều sau:

 • Ngôn ngữ của hợp đồng phải là tiếng Anh
 • Hợp đồng phải được soạn thảo rõ ràng, mạch lạc
 • Các điều khoản của hợp đồng phải phù hợp với luật pháp của quốc gia nơi hợp đồng được ký kết
 • Hợp đồng phải được ký kết bởi các bên tham gia hợp đồng

Để tránh những rủi ro pháp lý, các bên tham gia hợp đồng nên tư vấn luật sư trước khi ký kết hợp đồng thương mại tiếng Anh.

Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thương mại Việt Nam

 • Tên các bên tham gia hợp đồng
 • Mục đích của hợp đồng
 • Giá trị của hợp đồng
 • Thời gian thực hiện hợp đồng
 • Địa điểm thực hiện hợp đồng
 • Phương thức thanh toán
 • Trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp
 • Quyền chấm dứt hợp đồng
 • Bảo mật thông tin
 • Thay đổi và bổ sung hợp đồng
 • Điều khoản cuối cùng

XIV. Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh
Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh

Lưu ý ngôn ngữ: Hợp đồng thương mại tiếng Anh phải được soạn thảo bằng tiếng Anh.

Lưu ý hình thức hợp đồng: Hợp đồng thương mại tiếng Anh có thể được ký kết dưới dạng văn bản hoặc điện tử.

Lưu ý về nội dung hợp đồng: Hợp đồng thương mại tiếng Anh cần nêu rõ các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng
 • Mục đích của hợp đồng
 • Giá cả và điều kiện thanh toán
 • Thời gian giao hàng
 • Nơi giao hàng
 • Trách nhiệm của các bên
 • Quy định về giải quyết tranh chấp

Lưu ý khi nêu nội dung trong hợp đồng tiếng anh: Hãy viết ngắn gọn và súc tích, tránh viết lan man và không gây hiểu nhầm.

Lưu ý về pháp luật áp dụng: Hợp đồng thương mại tiếng Anh cần nêu rõ pháp luật nào sẽ được áp dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Lưu ý về chữ ký: Hợp đồng thương mại tiếng Anh phải được ký bởi các bên tham gia hợp đồng.

Ngoài ra, để soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh hiệu quả, bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau:

 • Tìm hiểu kỹ về các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng thương mại
 • Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về luật thương mại quốc tế
 • Sử dụng các mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh có sẵn

Trên đây là một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn soạn thảo được một hợp đồng thương mại tiếng Anh hiệu quả và bảo vệ được quyền lợi của mình.

XV. Mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh

Mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh
Mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Anh và tuân theo luật pháp của quốc gia nơi hợp đồng được ký kết. Hợp đồng thương mại tiếng Anh có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

Mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh thường bao gồm các điều khoản sau:

 • Tên và địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng
 • Mục đích của hợp đồng
 • Các điều khoản về giá cả, thanh toán và giao hàng
 • Các điều khoản về chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ
 • Các điều khoản về bảo hành và trách nhiệm
 • Các điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Các điều khoản khác theo thỏa thuận của các bên

Khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên cần lưu ý một số điểm sau:

 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, chính xác và dễ hiểu
 • Đảm bảo rằng các điều khoản của hợp đồng là hợp pháp và có thể thực thi
 • Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết
 • Nếu có bất kỳ điều khoản nào không rõ ràng, hãy yêu cầu bên kia giải thích
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng, hãy cố gắng giải quyết thông qua thương lượng

Nếu bạn đang tham gia vào một giao dịch thương mại quốc tế, hãy đảm bảo rằng bạn có một bản hợp đồng thương mại tiếng Anh được soạn thảo cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi của mình và tránh được những rủi ro không đáng có.

Bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh trên internet. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư trước khi sử dụng bất kỳ mẫu hợp đồng nào.

Một số mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh phổ biến bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng thuê tàu biển
 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Hợp đồng tín dụng

Bạn có thể tìm thấy các mẫu hợp đồng này trên các trang web của các tổ chức thương mại quốc tế, các công ty luật hoặc các trang web chuyên cung cấp các mẫu hợp đồng.

Khi sử dụng mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết
 • Nếu có bất kỳ điều khoản nào không rõ ràng, hãy yêu cầu bên kia giải thích
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng, hãy cố gắng giải quyết thông qua thương lượng

Nếu bạn đang tham gia vào một giao dịch thương mại quốc tế, hãy đảm bảo rằng bạn có một bản hợp đồng thương mại tiếng Anh được soạn thảo cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi của mình và tránh được những rủi ro không đáng có.

XVI. Kết luận

Hợp đồng thương mại tiếng Anh là một loại hợp đồng rất quan trọng trong các giao dịch thương mại quốc tế. Hợp đồng này giúp bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch và đảm bảo rằng các bên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Khi soạn thảo hợp đồng thương mại tiếng Anh, các bên cần lưu ý đến các vấn đề sau: ngôn ngữ hợp đồng, luật pháp áp dụng, các điều khoản quan trọng của hợp đồng và mẫu hợp đồng. Kienhoc.vn cung cấp các mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh chuẩn, giúp các doanh nghiệp dễ dàng soạn thảo hợp đồng và tránh được những rủi ro pháp lý.

Related Articles

Back to top button