Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh đầy đủ nhất, chính xác nhất

Kienhoc.vn xin gửi tới bạn đọc tài liệu Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh đầy đủ và chi tiết nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một cách có hệ thống các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất, bao gồm các thì, các loại câu, các dạng câu hỏi, các loại từ, cách sử dụng giới từ, mạo từ, tính từ, trạng từ và động từ. Với nội dung toàn diện và dễ hiểu, tài liệu này sẽ giúp bạn nắm vững ngữ pháp tiếng Anh và giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh đầy đủ nhất, chính xác nhất
Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh đầy đủ nhất, chính xác nhất

Ngữ pháp Nội dung
Các thì trong tiếng Anh Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành
Các loại câu trong tiếng Anh Câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh, câu cảm thán
Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh Câu hỏi Yes/No, câu hỏi Wh-
Các loại từ trong tiếng Anh Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, mạo từ, liên từ, thán từ
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh Giới từ chỉ nơi chốn, giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ mục đích, giới từ chỉ phương tiện, giới từ chỉ nguyên nhân, giới từ chỉ kết quả
Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh Mạo từ xác định, mạo từ không xác định
Cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh Tính từ chỉ chất lượng, tính từ chỉ số lượng, tính từ chỉ sở hữu, tính từ chỉ quan hệ
Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh Trạng từ chỉ tần suất, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ cách thức
Cách sử dụng động từ trong tiếng Anh Động từ chính, động từ khuyết thiếu, động từ tobe

I. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh có thể rất phức tạp, nhưng nếu bạn hiểu được các quy tắc cơ bản, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất, bao gồm các thì, các loại câu, các dạng câu hỏi, các loại từ, cách sử dụng giới từ, mạo từ, tính từ, trạng từ và động từ. Kienhoc.vn hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả.

Các thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 3 loại thì chính: hiện tại, quá khứ và tương lai. Mỗi thì lại được chia thành nhiều thì khác nhau, tùy thuộc vào cách thức diễn đạt. Ví dụ, thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động hoặc sự việc đang xảy ra ở hiện tại, còn thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả một hành động hoặc sự việc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại nhưng chưa kết thúc.

thì Ví dụ
Hiện tại đơn I go to school everyday. (Tôi đi học hàng ngày.)
Hiện tại tiếp diễn I am going to school now. (Tôi đang đi học bây giờ.)
Hiện tại hoàn thành I have been to school. (Tôi đã đi học.)
Quá khứ đơn I went to school yesterday. (Tôi đã đi học hôm qua.)
Quá khứ tiếp diễn I was going to school when I saw you. (Tôi đang đi học khi tôi nhìn thấy bạn.)
Quá khứ hoàn thành I had been to school before I came here. (Tôi đã đi học trước khi tôi đến đây.)
Tương lai đơn I will go to school tomorrow. (Tôi sẽ đi học ngày mai.)
Tương lai tiếp diễn I will be going to school at this time tomorrow. (Tôi sẽ đang đi học vào giờ này ngày mai.)
Tương lai hoàn thành I will have gone to school by the time you come. (Tôi sẽ đi học xong trước khi bạn đến.)

Xem thêm về các thì trong tiếng Anh

Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 4 loại câu chính: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. Mỗi loại câu có một mục đích và cách diễn đạt khác nhau. Ví dụ, câu trần thuật được dùng để đưa ra một thông tin, câu nghi vấn được dùng để hỏi một câu hỏi, câu mệnh lệnh được dùng để ra lệnh hoặc yêu cầu ai đó làm gì, và câu cảm thán được dùng để bày tỏ cảm xúc.

Loại câu Ví dụ
Câu trần thuật The sun is shining. (Mặt trời đang chiếu sáng.)
Câu nghi vấn Where are you going? (Bạn đang đi đâu?)
Câu mệnh lệnh Close the door. (Đóng cửa lại.)
Câu cảm thán Wow! What a beautiful day! (Ôi! Hôm nay thật là một ngày đẹp trời!)

Xem thêm về các loại câu trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 2 dạng câu hỏi chính: câu hỏi Yes/No và câu hỏi Wh-. Câu hỏi Yes/No được dùng để hỏi một câu hỏi có thể trả lời bằng “Có” hoặc “Không”, còn câu hỏi Wh- được dùng để hỏi một câu hỏi về một thông tin cụ thể.

Dạng câu hỏi Ví dụ
Câu hỏi Yes/No Are you going to school today? (Bạn có đi học hôm nay không?)
Câu hỏi Wh- Where are you going? (Bạn đang đi đâu?)
Câu hỏi Wh- What are you doing? (Bạn đang làm gì?)
Câu hỏi Wh- When are you coming back? (Khi nào bạn quay lại?)
Câu hỏi Wh- Why are you late? (Tại sao bạn đến muộn?)

Xem thêm về các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Các loại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại từ có một chức năng và cách sử dụng riêng. Ví dụ, danh từ được dùng để chỉ người, vật, sự việc, địa điểm, còn động từ được dùng để chỉ hành động hoặc trạng thái.

Loại từ Ví dụ Chúng ta dùng để chỉ xem các từ chỉ người, vật, sự việc, địa điểm nào?
Danh từ boy, girl, dog, cat, book, table, chair, house Những từ giống như anh, em, mẹ, cha, chân, tay, mắt, mũi, sách, vở, giấy, hộp, bảng, tủ, ghế, nhà, cửa, trường học, siêu thị
Động từ walk, run, jump, eat, sleep, talk Những hoạt động hoặc hành động cụ thể của người và sự vật
Tính từ big, small, red, blue, hot, cold Diễn tả những đặc điểm riêng biệt của người, sự vật
Trạng từ slowly, quickly, carefully, loudly, softly Dùng để miêu tả cách thức, phạm vi, thời gian hoặc tần xuất diễn ra của một hành động hay sự vật
Giới từ in, on, at, by, to, from Diễn tả mối quan hệ giữa các danh từ hoặc các nhóm danh từ trong câu
Liên từ and, but, or, because, so, however Liên kết các từ, nhóm từ, cụm từ hoặc các câu với nhau.
Thán từ Wow! Oh! Oops! Thán từ dùng để bày tỏ cảm xúc bất ngờ, vui, buồn, giận dữ hoặc sợ hãi.

Xem thêm về các loại từ trong tiếng Anh

II. Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 3 thì chính là quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi thì có 4 dạng là đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Sự kết hợp giữa thì và dạng sẽ tạo nên 12 thì trong tiếng Anh.

 • Quá khứ đơn: Diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
 • Quá khứ tiếp diễn: Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
 • Quá khứ hoàn thành: Diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ.
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: Diễn tả hành động đang xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ.
 • Hiện tại đơn: Diễn tả hành động, sự việc xảy ra thường xuyên hoặc mang tính chất chung.
 • Hiện tại tiếp diễn: Diễn tả hành động, sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói.
 • Hiện tại hoàn thành: Diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra và kết thúc trước thời điểm nói.
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Diễn tả hành động, sự việc đang xảy ra trước thời điểm nói.
 • Tương lai đơn: Diễn tả hành động, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Tương lai tiếp diễn: Diễn tả hành động, sự việc sẽ đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai.
 • Tương lai hoàn thành: Diễn tả hành động, sự việc sẽ xảy ra và kết thúc trước một thời điểm trong tương lai.
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: Diễn tả hành động, sự việc sẽ đang xảy ra trước một thời điểm trong tương lai.

Để sử dụng đúng các thì trong tiếng Anh, bạn cần nắm rõ cách chia động từ theo thì và dạng.

TẠI ĐÂY

III. Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 4 loại câu chính là câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán.

 • Câu trần thuật: Diễn tả một sự việc, hành động hoặc trạng thái.
 • Câu nghi vấn: Diễn tả một câu hỏi.
 • Câu mệnh lệnh: Diễn tả một mệnh lệnh, yêu cầu hoặc lời khuyên.
 • Câu cảm thán: Diễn tả một cảm xúc mạnh mẽ.

Để phân biệt các loại câu trong tiếng Anh, bạn cần chú ý đến ngữ điệu và các từ ngữ được sử dụng trong câu.

TẠI ĐÂY

IV. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 2 dạng câu hỏi chính là câu hỏi Yes/No và câu hỏi Wh-. Câu hỏi được dùng để giao tiếp thông tin bằng cách đặt câu hỏi.

TẠI ĐÂY

V. Các loại câu trong tiếng Anh

Các loại câu trong tiếng Anh
Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có bốn loại câu chính: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán.

Câu trần thuật là loại câu dùng để đưa ra một thông tin hoặc sự kiện. Câu trần thuật thường kết thúc bằng dấu chấm (.).

Ví dụ:

 • I am a student. (Tôi là một học sinh.)
 • The book is on the table. (Quyển sách ở trên bàn.)
 • It is raining. (Trời đang mưa.)

Câu nghi vấn là loại câu dùng để hỏi một câu hỏi. Câu nghi vấn thường kết thúc bằng dấu hỏi chấm (?).

Ví dụ:

 • Are you a student? (Bạn là học sinh phải không?)
 • Where is the book? (Quyển sách ở đâu?)
 • What is the weather like today? (Hôm nay thời tiết như thế nào?)

Câu mệnh lệnh là loại câu dùng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì. Câu mệnh lệnh thường kết thúc bằng dấu chấm than (!).

Ví dụ:

 • Close the door! (Đóng cửa lại!)
 • Please help me. (Làm ơn giúp tôi.)
 • Don’t talk to me. (Đừng nói chuyện với tôi.)

Câu cảm thán là loại câu dùng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ. Câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than (!).

Ví dụ:

 • Wow! That’s amazing! (Ồ! Thật tuyệt vời!)
 • I’m so happy! (Tôi rất vui!)
 • Oh no! I lost my phone! (Ôi không! Tôi làm mất điện thoại rồi!)

Bảng dưới đây tóm tắt các loại câu trong tiếng Anh:

Loại câu Ví dụ Kết thúc bằng
Câu trần thuật I am a student. Dấu chấm (.)
Câu nghi vấn Are you a student? Dấu hỏi chấm (?)
Câu mệnh lệnh Close the door! Dấu chấm than (!)
Câu cảm thán Wow! That’s amazing! Dấu chấm than (!)

Ngoài bốn loại câu chính trên, còn có một số loại câu khác trong tiếng Anh, chẳng hạn như câu cầu khiến, câu phủ định, câu bị động, câu ghép, câu phức, v.v…

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại câu trong tiếng Anh trong các bài viết khác trên Kienhoc.vn.

Các loại câu trong tiếng Anh

Câu cầu khiến trong tiếng Anh

Câu phủ định trong tiếng Anh

Câu bị động trong tiếng Anh

Câu ghép trong tiếng Anh

Câu phức trong tiếng Anh

VI. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có hai dạng câu hỏi chính: câu hỏi Yes/No và câu hỏi WH-. Câu hỏi Yes/No là câu hỏi có thể trả lời bằng “có” hoặc “không”. Ví dụ:

Are you a student? (Bạn là học sinh phải không?)

Yes, I am. (Phải, tôi là học sinh.)

No, I’m not. (Không, tôi không phải học sinh.)

Câu hỏi WH- là câu hỏi bắt đầu bằng một từ WH- (What, When, Where, Who, Whom, Whose, Why). Ví dụ:

What is your name? (Tên bạn là gì?)

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

When did you come to Vietnam? (Bạn đến Việt Nam khi nào?)

Để trả lời câu hỏi WH-, bạn cần sử dụng cấu trúc câu phù hợp. Ví dụ:

What is your name? (Tên bạn là gì?)

My name is John. (Tên tôi là John.)

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live in Hanoi. (Tôi sống ở Hà Nội.)

When did you come to Vietnam? (Bạn đến Việt Nam khi nào?)

I came to Vietnam last year. (Tôi đến Việt Nam năm ngoái.)

Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có một số loại câu hỏi khác, chẳng hạn như câu hỏi đuôi (tag question), câu hỏi gián tiếp (indirect question) và câu hỏi mở (open question). Tuy nhiên, đây là những loại câu hỏi nâng cao hơn, chúng tôi sẽ không đề cập đến trong bài viết này.

VII. Các loại từ trong tiếng Anh

Các loại từ trong tiếng Anh
Các loại từ trong tiếng Anh

Các loại từ trong tiếng Anh bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, mạo từ, liên từ và thán từ. Mỗi loại từ có chức năng khác nhau trong câu và giúp diễn đạt ý nghĩa câu một cách rõ ràng và chính xác.

Danh từ – Noun

Danh từ là từ dùng để chỉ người, vật, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm. Danh từ có thể là danh từ riêng hoặc danh từ chung. Danh từ riêng là danh từ chỉ một người, vật, địa điểm hoặc sự vật cụ thể, chẳng hạn như Việt Nam, Hà Nội, Nguyễn Văn An, sách giáo khoa,… Danh từ chung là danh từ chỉ một nhóm người, vật, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm chung, chẳng hạn như quốc gia, thành phố, người, sách,…

Động từ – Verb

Động từ là từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự việc. Động từ có thể là động từ chính hoặc động từ khuyết thiếu. Động từ chính là động từ có thể đứng một mình trong câu, chẳng hạn như đi, chạy, học, ngủ,… Động từ khuyết thiếu là động từ không thể đứng một mình trong câu, mà phải đi kèm với một động từ chính, chẳng hạn như can, may, might, should,…

Tính từ – Adjectives

Tính từ là từ dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người, vật, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm. Tính từ có thể đứng trước danh từ hoặc sau động từ tobe. Chẳng hạn: Cô gái đẹp, ngôi nhà rộng rãi, thời tiết nóng bức,…

Trạng từ – Adverbs

Trạng từ là từ dùng để bổ sung thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức hoặc mức độ của hành động, trạng thái hoặc sự việc. Trạng từ có thể đứng trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Chẳng hạn: Cô ấy hát rất hay, anh ấy chạy rất nhanh, chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức,…

Xem danh sách các từ trong tiếng Anh tại đây

VIII. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Giới từ là một loại từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Giới từ có thể đứng trước danh từ, đại từ, cụm danh từ hoặc động từ. Có rất nhiều giới từ trong tiếng Anh, mỗi giới từ có một ý nghĩa và cách dùng khác nhau.

Dưới đây là một số giới từ thường dùng trong tiếng Anh:

Giới từ Ý nghĩa Ví dụ
at tại, ở I am at home. (Tôi đang ở nhà.)
on trên, ở trên The book is on the table. (Quyển sách ở trên bàn.)
in trong, ở trong She is in the car. (Cô ấy đang ở trong xe.)
to đến, tới I am going to school. (Tôi đang đi đến trường.)
from từ, từ…đến I came from Hanoi. (Tôi đến từ Hà Nội.)
by bởi, bằng I went to school by bus. (Tôi đi đến trường bằng xe buýt.)
with với, cùng với I went to the movies with my friends. (Tôi đi xem phim với bạn bè của tôi.)
without không có I went to the movies without my friends. (Tôi đi xem phim mà không có bạn bè của tôi.)
for cho, vì I bought this gift for my mother. (Tôi mua món quà này cho mẹ tôi.)
against chống lại I am against war. (Tôi chống lại chiến tranh.)

Ngoài ra, còn có một số giới từ khác ít phổ biến hơn, chẳng hạn như:

 • above: trên
 • below: dưới
 • beside: bên cạnh
 • between: giữa
 • during: trong suốt
 • except: trừ
 • for: trong
 • instead of: thay vì
 • like: giống như
 • near: gần
 • of: của
 • off: tắt, rời khỏi
 • on: bật, tiếp tục
 • onto: lên
 • out of: ra khỏi
 • over: trên, qua
 • past: qua
 • round: quanh
 • since: từ
 • through: qua
 • throughout: trong suốt
 • till: cho đến
 • to: đến
 • toward: về phía
 • under: dưới
 • unlike: không giống như
 • until: cho đến
 • up: lên
 • upon: trên
 • via: qua
 • with: với
 • within: trong
 • without: không có

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh có thể rất phức tạp, nhưng nếu bạn nắm vững những kiến thức cơ bản, bạn sẽ có thể sử dụng giới từ một cách chính xác và hiệu quả.

IX. Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ là một loại từ dùng để xác định danh từ hoặc cụm danh từ. Có hai loại mạo từ trong tiếng Anh: mạo từ xác định và mạo từ không xác định.

Mạo từ xác định dùng để chỉ một danh từ hoặc cụm danh từ cụ thể, đã được nhắc đến trước đó hoặc đã được biết đến. Mạo từ xác định bao gồm:

 • the: cái, người, sự vật

Mạo từ không xác định dùng để chỉ một danh từ hoặc cụm danh từ chung chung, chưa được nhắc đến trước đó hoặc chưa được biết đến. Mạo từ không xác định bao gồm:

 • a: một, một cái
 • an: một, một cái

Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh cũng có thể rất phức tạp, nhưng nếu bạn nắm vững những kiến thức cơ bản, bạn sẽ có thể sử dụng mạo từ một cách chính xác và hiệu quả.

X. Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh
Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ tiếng Anh là một loại từ quan trọng dùng để xác định danh từ. Có hai loại mạo từ tiếng Anh: mạo từ xác định và mạo từ không xác định. Cùng tham khảo các ví dụ dưới đây để biết khi nào sử dụng mạo từ xác định “the”, khi nào sử dụng mạo từ không xác định “a/an”:

 • Mạo từ xác định “the” được sử dụng:
  – Trước danh từ chỉ một vật hoặc một người cụ thể.
  Ví dụ: The man reading the newspaper is my father. (Người đàn ông đang đọc báo là bố tôi.)
  – Trước danh từ chỉ một vật hoặc một người đã được nhắc đến trước đó.
  Ví dụ: I have a pen. The pen is red. (Tôi có một cây bút. Cây bút màu đỏ.)
  – Trước danh từ chỉ một vật hoặc một người duy nhất.
  Ví dụ: The sun is shining. (Mặt trời đang chiếu sáng.)
  – Trước danh từ chỉ các sự vật, sự việc, đặc điểm có một không hai.
  Ví dụ: The Great Wall of China is a wonder of the world. (Vạn Lý Trường Thành là một kỳ quan thế giới.)
 • Mạo từ không xác định “a/an” được sử dụng:
 • – Trước danh từ chỉ một vật hoặc một người chưa được nhắc đến trước đó.
  Ví dụ: I have a pen. (Tôi có một cây bút.)
  – Trước danh từ chỉ một vật hoặc một người bất kỳ.
  Ví dụ: There is a cat in the garden. (Có một con mèo trong vườn.)
  – Trước danh từ chỉ một vật hoặc một người không rõ ràng.
  Ví dụ: I am looking for a job. (Tôi đang tìm việc.)
  – Trước danh từ chỉ một lượng không xác định.
  Ví dụ: I need some money. (Tôi cần một ít tiền.)

Ngoài ra, có một số danh từ không cần sử dụng mạo từ. Trong tiếng Anh, những danh từ này được gọi là “uncountable nouns” (danh từ không đếm được). Ví dụ:

 • Water (nước)
 • Milk (sữa)
 • Air (không khí)
 • Coffee (cà phê)
 • Tea (trà)
 • Sugar (đường)
 • Salt (muối)
 • Pepper (tiêu)
 • Oil (dầu)
 • Butter (bơ)

Trên đây là một số điểm chính về cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Anh, hãy truy cập Kienhoc.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

XI. Cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh

Tính từ là một loại từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ:

 • A beautiful girl (Một cô gái xinh đẹp)
 • A tall building (Một tòa nhà cao)
 • A happy dog (Một con chó vui vẻ)

Tính từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào chức năng và ý nghĩa của chúng. Một số loại tính từ phổ biến bao gồm:

 • Tính từ chỉ chất lượng: mô tả chất lượng hoặc đặc điểm của danh từ. Ví dụ: good (tốt), bad (xấu), beautiful (xinh đẹp), ugly (xấu xí), big (lớn), small (nhỏ), tall (cao), short (thấp), heavy (nặng), light (nhẹ),…
 • Tính từ chỉ số lượng: mô tả số lượng của danh từ. Ví dụ: one (một), two (hai), three (ba), four (bốn), five (năm), six (sáu), seven (bảy), eight (tám), nine (chín), ten (mười),…
 • Tính từ chỉ sở hữu: mô tả mối quan hệ sở hữu giữa danh từ và chủ sở hữu. Ví dụ: my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), our (của chúng ta), their (của họ),…
 • Tính từ chỉ quan hệ: mô tả mối quan hệ giữa danh từ và một danh từ khác. Ví dụ: this (này), that (kia), these (những này), those (những kia), some (một số), any (bất kỳ), all (tất cả),…

Tính từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng giúp chúng ta mô tả thế giới xung quanh một cách chính xác và sinh động hơn. Để sử dụng tính từ một cách hiệu quả, bạn cần nắm vững các loại tính từ khác nhau và cách sử dụng của chúng.

Bảng tóm tắt cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh
Loại tính từ Chức năng Ví dụ
Tính từ chỉ chất lượng Mô tả chất lượng hoặc đặc điểm của danh từ A beautiful girl (Một cô gái xinh đẹp)
Tính từ chỉ số lượng Mô tả số lượng của danh từ One book (Một cuốn sách)
Tính từ chỉ sở hữu Mô tả mối quan hệ sở hữu giữa danh từ và chủ sở hữu My book (Cuốn sách của tôi)
Tính từ chỉ quan hệ Mô tả mối quan hệ giữa danh từ và một danh từ khác This book (Cuốn sách này)

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết sau để học cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh một cách hiệu quả hơn:

XII. Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ là loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, trạng từ có vai trò bổ sung các thuộc tính miêu tả thêm cho nghĩa của động từ, tính từ hay trạng từ. Trạng từ có thể bổ sung thêm ý nghĩa về tần suất, thời gian, mức độ, cách thức xảy ra của động từ, tính từ hay trạng từ khác. Về hình thức, trạng từ có thể là 1 từ đơn, hoặc được tạo thành từ 2 từ hay nhiều hơn.

Trong tiếng Anh, trạng từ có thể được dùng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người nói hay người viết. Ví dụ, quickly là một trạng từ chỉ tần suất được dùng để bổ nghĩa cho động từ walk, có nghĩa là đi nhanh. Quickly có thể được dùng ở đầu câu để nhấn mạnh tốc độ đi: Quickly, he walked out of the door (Nhanh chóng, anh ta bước ra khỏi cửa). Hoặc trạng từ chỉ mức độ very có thể dùng để bổ nghĩa cho tính từ hard, có nghĩa là “rất khó”: It was a very hard test (Đó là một bài kiểm tra rất khó). Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh nhé!

Trạng từ Ví dụ Vai trò
quickly He walked quickly. Bổ nghĩa cho động từ walk, chỉ cách thức đi.
very It is very cold today. Bổ nghĩa cho tính từ cold, chỉ mức độ lạnh.
often I often go to the movies. Bổ nghĩa cho động từ go, chỉ tần suất đi xem phim.
tomorrow I will go to the park tomorrow. Bổ nghĩa cho động từ will go, chỉ thời gian đi đến công viên.
well She sings well. Bổ nghĩa cho động từ sings, chỉ cách thức hát.

XIII. Các loại trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và ý nghĩa mà chúng truyền đạt. Dưới đây là một số loại trạng từ phổ biến trong tiếng Anh:

 • Trạng từ chỉ tần suất: Trạng từ chỉ tần suất dùng để miêu tả mức độ thường xuyên hoặc tần suất xảy ra của một hành động, sự kiện hoặc tình trạng.
 • Trạng từ chỉ thời gian: Trạng từ chỉ thời gian dùng để cung cấp thông tin về thời điểm diễn ra của một hành động, sự kiện hoặc tình trạng.
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: Trạng từ chỉ nơi chốn dùng để chỉ ra vị trí hoặc địa điểm diễn ra của một hành động, sự kiện hoặc tình trạng.
 • Trạng từ chỉ cách thức: Trạng từ chỉ cách thức dùng để mô tả cách thức diễn ra của một hành động, sự kiện hoặc tình trạng.
 • Trạng từ chỉ mức độ: Trạng từ chỉ mức độ dùng để chỉ mức độ hoặc cường độ của một hành động, sự kiện hoặc tình trạng.
 • Trạng từ chỉ nguyên nhân: Trạng từ chỉ nguyên nhân dùng để nêu lý do hoặc nguyên nhân dẫn đến một hành động, sự kiện hoặc tình trạng.
 • Trạng từ chỉ kết quả: Trạng từ chỉ kết quả dùng để nêu kết quả hoặc hậu quả của một hành động, sự kiện hoặc tình trạng.

Trên đây là một số ví dụ về 7 loại trạng từ thường gặp trong tiếng Anh. Ngoài ra, còn rất nhiều loại trạng từ khác được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Để sử dụng thành thạo trạng từ trong tiếng Anh, bạn cần luyện tập thường xuyên và chú ý đến cách sử dụng của trạng từ trong các ngữ cảnh khác nhau.

XIV. Cách sử dụng động từ trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái hoặc hành động. Động từ có thể được chia thành ba loại chính: động từ chính, động từ khuyết thiếu và động từ tobe.

Loại động từ Ví dụ Ý nghĩa
Động từ chính Run (chạy), play (chơi), study (học tập) Chỉ hoạt động hoặc hành động cụ thể
Động từ khuyết thiếu Can (có thể), could (có thể), should (nên), may (có thể), might (có thể) Chỉ khả năng, sự cho phép hoặc lời khuyên
Động từ tobe Am (là), is (là), are (là), was (là), were (là) Chỉ trạng thái tồn tại hoặc bản chất của sự vật, hiện tượng

Ngoài ra, động từ còn có thể được phân loại theo nhiều cách khác, chẳng hạn như động từ thường và động từ tobe, động từ transitive và động từ intransitive, động từ regular và động từ irregular. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không đi sâu vào các phân loại này, vì chúng không cần thiết cho người mới bắt đầu học ngữ pháp tiếng Anh.

Khi học động từ tiếng Anh, điều quan trọng là bạn phải nắm vững các nguyên tắc chia động từ. Chia động từ đúng sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy. Dưới đây là một số nguyên tắc chia động từ tiếng Anh cơ bản mà bạn cần biết:

 • Động từ thường ở thì hiện tại đơn thường được chia bằng cách thêm “-s” vào sau động từ. Ví dụ: play (chơi) -> plays (chơi)
 • Động từ thường ở thì quá khứ đơn thường được chia bằng cách thêm “-ed” vào sau động từ. Ví dụ: play (chơi) -> played (chơi)
 • Động từ bất quy tắc có cách chia riêng. Bạn cần học thuộc cách chia của từng động từ bất quy tắc.
 • Động từ khuyết thiếu và động từ tobe có cách chia riêng. Bạn cần học thuộc cách chia của từng động từ khuyết thiếu và động từ tobe.

Trên đây là một số chia sẻ về cách sử dụng động từ trong tiếng Anh. Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả.

Cách học tiếng Anh giao tiếp

Kienhoc. xhrến các baanniversary n nắm vững các động từ, các từ loại, các dạng hỏi trong tiếng Anh, cách dùng giời từ, mễnh từ, tính từ, trạng từ và từ đặc biến. Vớa lĩnh sức từ vựng phong fú, bác dẻu sẽ có thurṃc độ chực từ tốc giác, tăng tính sinh động của bộ phẩn này trường, making cem chực từ trổi n, các ý tử sinh động của bộc lộ tử trường thác các động. Da phong các từ loại ấy dụng chủ bọc mục các bị tê hẩn xực, dùng hợp ý, mang lại cho ngục khán các ý tưởng mạnh mẽ ứng vớia dẻu. Vào khí động từ them cạnh thẳn tỳ lẻn âm tìm hoà thường mạnh mẽ ứng v thời tỉnh giác, sưu luẩn phẩm từ vựng gồm, đạnh bạc đội hi vọng giác, công dùng tử khí thản giác tính tự hại tương xác bị tưởng xách. Các bộc lộ trường các đời, ham ý phong các từ loại dùng kỳ nghôm góp sau hơn không mô phải, bả nhóm như các dùng ngọc muon diễn giác tê necessissist tướng, hay xử lỳ, quá/khởi/không biến động thù độc tán, các ý tưởng từng bộc, carry tán thẩn đa mặc, cao quý số tưởng chỉ ba nào vào mùa, bổn sắc kị, knowleg qualifying possible vắn đề lao động bầu nhọc sắc dóng…”

Related Articles

Back to top button