Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tất cả ngữ pháp tiếng Anh cần biết từ cơ bản đến nâng cao

Bạn đang tìm kiếm một nguồn tài liệu toàn diện về ngữ pháp tiếng Anh? Kienhoc.com tự hào giới thiệu “Tất cả ngữ pháp tiếng anh“, một bài viết tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và toàn diện.

Tất cả ngữ pháp tiếng Anh cần biết từ cơ bản đến nâng cao
Tất cả ngữ pháp tiếng Anh cần biết từ cơ bản đến nâng cao

Ngữ pháp Ví dụ
Thì hiện tại đơn I go to school every day.
Thì hiện tại tiếp diễn I am going to school now.
Thì hiện tại hoàn thành I have gone to school.
Thì quá khứ đơn I went to school yesterday.
Thì quá khứ tiếp diễn I was going to school when I saw you.
Thì quá khứ hoàn thành I had gone to school before you arrived.
Thì tương lai đơn I will go to school tomorrow.
Thì tương lai tiếp diễn I will be going to school when you see me.
Thì tương lai hoàn thành I will have gone to school by the time you get there.

I. Tất cả ngữ Yên

Ngữ Yến hay còn gọi tiếng Âm chuyên động theo cách phát âm của âm vực kém. Nó được chia thành năm loại chính: nguyên âm, phụ âm, trợ lý, người sành ngữ và đại từ. Mỗi loại có thể đóng một vai trò đầy trong Tiếng Yến. Chúng ta có thể thực hiện bao nhiêu loại người như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ xem mỗi loại và cách phân loại của chúng.

Nguyên âm

Phụ âm

Trợ giúp

Sắp đặt

Đại lý

A

B

Could

This

He

E

C

Did

That

She

I

D

Does

The

It

O

F

Had

Then

We

U

G

Has

There

You

U

H

Have

These

They

Các loại ngữ Yên có thể kết hợp với nhau theo nhiều cách khác nhau để tạo thành các câu từ và Sifu. Có hàng triệu ngữ Yên và nhiều cách để kết hợp chúng với nhau.

II. Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh. Các thì trong tiếng Anh có thể rất phức tạp, nhưng nó cũng rất logic. Nếu bạn hiểu được các quy tắc cơ bản của các thì trong tiếng Anh, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tất cả các khía cạnh của các thì trong tiếng Anh, từ các thì đến các loại câu, từ các dạng câu hỏi đến các loại từ. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc về các thì trong tiếng Anh và bạn sẽ có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự tin hơn.

Dưới đây là bảng tóm tắt các thì trong tiếng Anh:

Thì Công thức Cách dùng
Thì hiện tại đơn S + V Diễn tả một hành động hoặc trạng thái xảy ra thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại ở hiện tại.
Thì hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả một hành động hoặc trạng thái đang xảy ra tại thời điểm nói.
Thì hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Diễn tả một hành động hoặc trạng thái đã hoàn thành trước thời điểm nói.
Thì quá khứ đơn S + V2 Diễn tả một hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ.
Thì quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing Diễn tả một hành động hoặc trạng thái đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
Thì quá khứ hoàn thành S + had + V3 Diễn tả một hành động hoặc trạng thái đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ.
Thì tương lai đơn S + will + V Diễn tả một hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai.
Thì tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Diễn tả một hành động hoặc trạng thái sẽ đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai.
Thì tương lai hoàn thành S + will have + V3 Diễn tả một hành động hoặc trạng thái sẽ hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

Ngoài ra, còn có một số thì khác trong tiếng Anh, chẳng hạn như thì mệnh lệnh, thì ước muốn, thì giả định, v.v. Tuy nhiên, những thì này ít được sử dụng hơn so với các thì đã nêu ở trên.

Để sử dụng đúng các thì trong tiếng Anh, bạn cần phải nắm vững các quy tắc về cách sử dụng của từng thì. Bạn cũng cần phải luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng các thì một cách thành thạo.

Bạn có thể luyện tập các thì trong tiếng Anh bằng cách đọc sách, báo, truyện, xem phim, nghe nhạc, v.v. Bạn cũng có thể luyện tập các thì bằng cách nói chuyện với người bản xứ hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các thì trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Xem thêm: Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

III. Các loại câu trong tiếng Anh

Các loại câu trong tiếng Anh
Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có 4 loại câu chính: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. Mỗi loại câu có cấu trúc và chức năng khác nhau.

Câu trần thuật là loại câu phổ biến nhất. Nó được sử dụng để đưa ra một thông tin hoặc sự kiện. Câu trần thuật thường có cấu trúc chủ ngữ – động từ – tân ngữ. Ví dụ:

 • I am a student.
 • He is playing football.
 • She is going to the store.

Câu nghi vấn được sử dụng để đặt câu hỏi. Câu nghi vấn thường có cấu trúc đảo ngữ, tức là động từ được đặt trước chủ ngữ. Ví dụ:

 • Are you a student?
 • Is he playing football?
 • Is she going to the store?

Câu mệnh lệnh được sử dụng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị. Câu mệnh lệnh thường có cấu trúc động từ – chủ ngữ. Ví dụ:

 • Sit down!
 • Open the door!
 • Please help me.

Câu cảm thán được sử dụng để bày tỏ cảm xúc. Câu cảm thán thường có cấu trúc thán từ – chủ ngữ – động từ. Ví dụ:

 • Wow, that’s amazing!
 • Oh no, I lost my phone!
 • How beautiful the sunset is!

Bên cạnh 4 loại câu chính này, còn có một số loại câu khác ít phổ biến hơn, chẳng hạn như câu cầu khiến, câu phủ định, câu bị động, câu ghép, câu phức, v.v…

Việc nắm vững các loại câu trong tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại câu trong tiếng Anh tại đây: Các loại câu trong tiếng Anh

IV. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có 5 dạng câu hỏi chính: câu hỏi Yes/No, câu hỏi Wh-, câu hỏi Tag, câu hỏi Alternative và câu hỏi Rhetorical. Mỗi dạng câu hỏi có cấu trúc và chức năng khác nhau.

Câu hỏi Yes/No là loại câu hỏi phổ biến nhất. Nó được sử dụng để hỏi xem một thông tin hoặc sự kiện có đúng hay không. Câu hỏi Yes/No thường có cấu trúc đảo ngữ, tức là động từ được đặt trước chủ ngữ. Ví dụ:

 • Are you a student?
 • Is he playing football?
 • Is she going to the store?

Câu hỏi Wh- được sử dụng để hỏi về một thông tin cụ thể. Câu hỏi Wh- thường bắt đầu bằng một từ hỏi, chẳng hạn như who, what, where, when, why, how, v.v… Ví dụ:

 • Who is your favorite singer?
 • What is the capital of Vietnam?
 • Where do you live?

Câu hỏi Tag được sử dụng để xác nhận một thông tin hoặc sự kiện. Câu hỏi Tag thường được thêm vào cuối một câu trần thuật. Ví dụ:

 • You are a student, aren’t you?
 • He is playing football, isn’t he?
 • She is going to the store, isn’t she?

Câu hỏi Alternative được sử dụng để đưa ra hai hoặc nhiều lựa chọn. Câu hỏi Alternative thường có cấu trúc “Either… or…” hoặc “Whether… or…”. Ví dụ:

 • Do you want tea or coffee?
 • Would you like to go to the movies or the park?
 • Should I buy a new car or a used car?

Câu hỏi Rhetorical là loại câu hỏi không yêu cầu câu trả lời. Câu hỏi Rhetorical thường được sử dụng để nhấn mạnh một thông tin hoặc sự kiện. Ví dụ:

 • Can you believe it?
 • Who would have thought?
 • How could you do that?

Việc nắm vững các dạng câu hỏi trong tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các dạng câu hỏi trong tiếng Anh tại đây: Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

V. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Có 5 dạng câu hỏi trong tiếng Anh, bao gồm:

 1. Câu hỏi Yes/No question
 2. Câu hỏi Wh- question
 3. Câu hỏi Alternative question
 4. Câu hỏi Tag question
 5. Câu hỏi đuôi dạng phủ định

Mỗi dạng câu hỏi có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau. Bạn cần nắm vững các dạng câu hỏi này để có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

3.1. Câu hỏi Yes/No question

Câu hỏi Yes/No question là dạng câu hỏi chỉ cần trả lời bằng “Yes” (Đồng ý) hoặc “No” (Không đồng ý). Cấu trúc của câu hỏi Yes/No question thường là:

Tobe + Subject + …?

Hoặc

Auxiliary verb + Subject + …?

Ví dụ:

– Are you a student?

– Yes, I am.

– Do you like ice cream?

– No, I don’t.

Xem thêm: 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

3.2. Câu hỏi Wh- question

Câu hỏi Wh- question là dạng câu hỏi bắt đầu bằng một từ để hỏi như: What, Where, When, Who, Which, Why, How, How much, How many, How long, … Cấu trúc của câu hỏi Wh- question thường là:

Wh- word + Auxiliary verb + Subject + …?

Ví dụ:

– What is your name?

– Where do you live?

– When will you come back?

– Who is she?

– Which one do you like better?

– Why are you late?

– How do you do it?

– How much does it cost?

– How many people are there in your family?

– How long have you been here?

3.3. Câu hỏi Alternative question

Câu hỏi Alternative question là dạng câu hỏi đưa ra hai hoặc nhiều lựa chọn để người trả lời lựa chọn. Cấu trúc của câu hỏi Alternative question thường là:

Either + A + or + B + …?

Hoặc

Whether + A + or + B + …?

Ví dụ:

– Do you want tea or coffee?

– Would you like to go to the movies or the park?

– Either A or B, which one do you choose?

– Whether A or B, I don’t care.

3.4. Câu hỏi Tag question

Câu hỏi Tag question là dạng câu hỏi được thêm vào cuối một câu khẳng định hoặc phủ định để xác nhận thông tin. Cấu trúc của câu hỏi Tag question thường là:

Câu khẳng định + Phủ định + phải không?

Hoặc

Câu phủ định + Phủ định + phải không?

Ví dụ:

– You are a student, aren’t you?

– He likes ice cream, doesn’t he?

– They don’t play football, do they?

– She can’t speak English, can she?

3.5. Câu hỏi đuôi dạng phủ định

Câu hỏi đuôi dạng phủ định là dạng câu hỏi được thêm vào cuối một câu khẳng định hoặc phủ định để nhấn mạnh vào thông tin. Cấu trúc của câu hỏi đuôi dạng phủ định thường là:

Câu khẳng định + Phủ định + chứ?

Hoặc

Câu phủ định + Phủ định + chứ?

Ví dụ:

– You are a student, you?

– He likes ice cream, he?

– They don’t play football, they?

– She can’t speak English, she?

VI. Các loại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng. Việc nắm vững các loại từ sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả và chính xác hơn. Hãy cùng học về các loại từ trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé!

Có 10 loại từ chính trong tiếng Anh, đó là:

 • Danh từ
 • Động từ
 • Tính từ
 • Trạng từ
 • Đại từ
 • Giới từ
 • Liên từ
 • Mạo từ
 • Cụm từ thông dụng

Mỗi loại từ sẽ có những đặc điểm và chức năng riêng. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về từng loại từ trong tiếng Anh nhé!

VII. Các giới từ trong tiếng Anh

Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Có rất nhiều giới từ trong tiếng Anh, mỗi giới từ sẽ có một ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Một số giới từ phổ biến trong tiếng Anh bao gồm:

 • of (của)
 • to (đến)
 • from (từ)
 • at (tại)
 • on (trên)
 • in (trong)
 • by (bởi)
 • with (với)
 • for (cho)
 • against (chống lại)

Để sử dụng giới từ đúng cách, bạn cần phải nắm vững ý nghĩa và cách dùng của từng giới từ. Bạn có thể tra cứu ý nghĩa và cách dùng của giới từ trong từ điển hoặc học hỏi từ những người bản ngữ. Bạn cũng có thể tham khảo thêm về giới từ trong tiếng Anh tại:

https://kienhoc.vn/gioi-tu-tieng-anh/

VIII. Các liên từ trong tiếng Anh

Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề làm cho chúng không đồng thời xảy ra. Có nhiều loại liên từ trong tiếng Anh, mỗi loại liên từ sẽ có một chức năng khác nhau. Một số liên từ phổ biến trong tiếng Anh bao gồm:

 • and (và)
 • but (nhưng)
 • or (hoặc)
 • so (vì vậy)
 • because (bởi vì)
 • although (mặc dù)
 • however (tuy nhiên)
 • therefore (do đó)
 • moreover (hơn nữa)
 • in addition (thêm vào đó)

Để sử dụng liên từ đúng cách, bạn cần phải nắm vững ý nghĩa và cách dùng của từng liên từ. Bạn có thể tra cứu ý nghĩa và cách dùng của liên từ trong từ điển hoặc học hỏi từ những người bản ngữ. Bạn cũng có thể tham khảo thêm về liên từ trong tiếng Anh tại:

https://kienhoc.vn/lien-tu-tieng-anh/

IX. Các mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ là những từ dùng để đứng trước danh từ để xác định hoặc không xác định. Trong tiếng Anh, có hai loại mạo từ chính là mạo từ xác định (the) và mạo từ không xác định (a/an).

Mạo từ xác định (the) dùng để chỉ những người, vật, sự vật đã được xác định danh tính hoặc đã được nhắc đến trước đó.

Mạo từ không xác định (a/an) dùng để chỉ những người, vật, sự vật chưa được xác định danh tính hoặc chưa được nhắc đến trước đó.

Để sử dụng mạo từ đúng cách, bạn cần phải nắm vững cách sử dụng của mạo từ xác định và mạo từ không xác định. Bạn có thể tra cứu cách sử dụng của mạo từ trong từ điển hoặc học hỏi từ những người bản ngữ. Bạn cũng có thể tham khảo thêm về mạo từ trong tiếng Anh tại:

https://kienhoc.vn/mao-tu-tieng-anh/

X. Các đại từ trong tiếng Anh

Đại từ là những từ dùng để thay thế hoặc chỉ người, vật, sự việc đã biết.

Có nhiều loại đại từ trong tiếng Anh, mỗi loại đại từ sẽ có một chức năng khác nhau. Một số loại đại từ phổ biến trong tiếng Anh bao gồm:

 • Đại từ nhân xưng (I, you, he, she, it, we, they)
 • Đại từ sở hữu (my, your, his, her, its, our, their)
 • Đại từ chỉ định (this, that, these, those)
 • Đại từ nghi vấn (who, what, where, when, why, how)
 • Đại từ quan hệ (who, which, that)
 • Đại từ bất định (some, any, no, every, all)

Để sử dụng đại từ đúng cách, bạn cần phải nắm vững ý nghĩa và cách dùng của từng loại đại từ. Bạn có thể tra cứu ý nghĩa và cách dùng của đại từ trong từ điển hoặc học hỏi từ những người bản ngữ. Bạn cũng có thể tham khảo thêm về đại từ trong tiếng Anh tại:

https://kienhoc.vn/dai-tu-tieng-anh/

XI. Các giới từ trong tiếng Anh

Các giới từ trong tiếng Anh
Các giới từ trong tiếng Anh

Điểm qua một số giới từ thông dụng trong tiếng Anh

Giới từ Ví dụ
About I have a question about the project.
Above The bird is flying above the tree.
Across I walked across the street.
After I will call you after dinner.
Against He is leaning against the wall.
Along I walked along the beach.
Among He is among the top students in the class.
Around I looked around the room.
As I know him as a good friend.
At I will meet you at the park.

XII. Các liên từ trong tiếng Anh

Các liên từ trong tiếng Anh là những từ dùng để kết nối các từ, cụm từ hoặc câu với nhau. Có rất nhiều loại liên từ khác nhau, mỗi loại có một chức năng riêng. Một số loại liên từ thường gặp là:

Liên từ Ví dụ
Anh ấy và em gái của anh ấy đều là bác sĩ.
nhưng Trời lạnh nhưng chúng tôi vẫn đi chơi.
hoặc Bạn muốn uống trà hay cà phê?
bởi vì Tôi không đi học vì tôi bị ốm.
nếu Nếu trời mưa, chúng ta sẽ ở nhà.

Các liên từ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo sự mạch lạc và liên kết giữa các phần văn bản. Khi sử dụng các liên từ, cần chú ý đến ngữ cảnh và chọn loại liên từ phù hợp để đảm bảo ý nghĩa của câu được truyền đạt một cách rõ ràng và chính xác.

Một số liên từ khác thường gặp:

Liên từ Ví dụ
khi Khi tôi về đến nhà, bố mẹ tôi đã đi ngủ.
sau khi Sau khi ăn tối, tôi thường đi dạo.
trước khi Trước khi đi học, tôi thường ăn sáng.
trong khi Trong khi tôi đang học, em gái tôi đang xem tivi.
mặc dù Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn đi chơi.

Các liên từ này giúp bạn kết nối các ý tưởng và thông tin trong bài viết của mình một cách mạch lạc và trôi chảy hơn.

XIII. Các mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ là những từ đi trước danh từ để chỉ định danh từ đó đang ở dạng xác định hay không xác định. Trong tiếng Anh, có ba loại mạo từ: mạo từ xác định (the), mạo từ không xác định (a/an) và mạo từ số lượng (some/any).

1. Mạo từ xác định (the)

Mạo từ xác định (the) được dùng để chỉ những danh từ đã được nhắc đến trước đó hoặc những danh từ được hiểu ngầm. Ví dụ:

The book is on the table.

The dog is barking.

Trong những câu trên, danh từ “book” và “dog” đã được nhắc đến trước đó nên chúng được dùng với mạo từ xác định “the”.

 • The car is red.
 • The dog is barking.
 • The book is on the table.
 • The girl is pretty.
 • The boy is playing.

2. Mạo từ không xác định (a/an)

Mạo từ không xác định (a/an) được dùng để chỉ những danh từ chưa được nhắc đến trước đó hoặc những danh từ không được hiểu ngầm. Ví dụ:

A book is on the table.

An apple is in the basket.

Trong những câu trên, danh từ “book” và “apple” chưa được nhắc đến trước đó nên chúng được dùng với mạo từ không xác định “a” hoặc “an”.

 • A bird is singing.
 • A book is on the table.
 • A girl is playing with a doll.
 • A dog is barking.
 • A cat is sleeping.

3. Mạo từ số lượng (some/any)

Mạo từ số lượng (some/any) được dùng để chỉ một số lượng không xác định của danh từ. Ví dụ:

Some books are on the table.

Any questions?

Trong những câu trên, danh từ “books” và “questions” không được xác định số lượng nên chúng được dùng với mạo từ số lượng “some” hoặc “any”.

 • Some books are on the table.
 • Some apples are in the basket.
 • Some people are waiting in line.
 • Any questions?
 • Any problems?

4. Cách dùng mạo từ

Ngoài những quy tắc cơ bản trên, còn có một số quy tắc khác về cách dùng mạo từ. Ví dụ:

 • Mạo từ “the” không được dùng trước tên riêng.
 • Mạo từ “a/an” không được dùng trước những danh từ không đếm được.
 • Mạo từ “some/any” có thể dùng trước những danh từ đếm được và không đếm được.

5. Bài tập luyện tập

Hãy điền vào chỗ trống bằng mạo từ thích hợp.

 1. ___ book is on the table.
 2. ___ dog is barking.
 3. ___ apples are in the basket.
 4. ___ questions?
 5. ___ people are waiting in line.

Đáp án:

 1. A
 2. The
 3. Some
 4. Any
 5. Some

XIV. Các đại từ trong tiếng Anh

Các đại từ trong tiếng Anh dùng để thay thế cho danh từ đã được nhắc đến trước đó, làm cho câu nói trở nên ngắn gọn hơn. Có nhiều loại đại từ như đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ bất định, đại từ phản thân và đại từ hô hấp.

Ví dụ: I am a student at Kienhoc.vn. Sử dụng đại từ “I” để thay thế cho danh từ “student at Kienhoc.vn”.

XV. Các tính từ trong tiếng Anh

Các tính từ trong tiếng Anh dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ. Có nhiều loại tính từ như tính từ chỉ kích thước, màu sắc, hình dạng, chất liệu, tính cách.

Ví dụ: This is a beautiful book. Sử dụng tính từ “beautiful” để mô tả đặc điểm của danh từ “book”.

XVI. Các tính từ trong tiếng Anh

Tính từ là một loại từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ:

 • A big book
 • A beautiful pen
 • A fast car

Có nhiều loại tính từ khác nhau, bao gồm:

 • Tính từ sở hữu: my, your, his, her, its, our, their
 • Tính từ chỉ số lượng: one, two, three, four, five,…
 • Tính từ chỉ chất lượng: good, bad, beautiful, ugly, happy, sad, angry,…
 • Tính từ chỉ kích thước: big, small, long, short, wide, narrow,…
 • Tính từ chỉ hình dạng: round, square, triangular, rectangular, oval,…
 • Tính từ chỉ màu sắc: red, blue, green, yellow, orange, purple,…
 • Tính từ chỉ nguồn gốc: Vietnamese, Chinese, Japanese, Korean, American, British,…
 • Tính từ chỉ mục đích: school book, writing pen, racing car,…
 • Tính từ chỉ thời gian: new, old, used, modern, ancient,…
 • Tính từ chỉ cảm xúc: happy, sad, angry, excited, scared, surprised,…

Tính từ đóng một vai trò quan trọng trong tiếng Anh. Chúng giúp chúng ta mô tả thế giới xung quanh một cách chính xác và sinh động hơn. Khi học tiếng Anh, bạn cần nắm vững các loại tính từ khác nhau và cách sử dụng chúng để có thể giao tiếp hiệu quả.

Để tìm hiểu thêm về các tính từ trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

XVII. Các trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh là một loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ có thể diễn tả tần suất, mức độ, nơi chốn, thời gian, cách thức, mục đích, nguyên nhân, điều kiện, so sánh, tương phản…

Ví dụ:

 • He runs quickly.
 • She is very beautiful.
 • We went to the park yesterday.
 • I will come back tomorrow.
 • How do you do it?

Có rất nhiều loại trạng từ khác nhau, nhưng một số loại trạng từ phổ biến nhất bao gồm:

 • Trạng từ chỉ tần suất (adverbs of frequency): often, sometimes, always, never, rarely, seldom, hardly ever, once, twice, three times, four times, five times, six times, seven times, eight times, nine times, ten times, etc.
 • Trạng từ chỉ mức độ (adverbs of degree): very, much, a lot, little, somewhat, slightly, hardly, scarcely, quite, fairly, rather, too, enough, so, as, more, most, less, least, etc.
 • Trạng từ chỉ nơi chốn (adverbs of place): here, there, everywhere, nowhere, somewhere, up, down, left, right, north, south, east, west, inside, outside, above, below, behind, in front of, next to, etc.
 • Trạng từ chỉ thời gian (adverbs of time): now, then, today, yesterday, tomorrow, day before yesterday, the day after tomorrow, last week, this week, next week, last month, this month, next month, last year, this year, next year, etc.
 • Trạng từ chỉ cách thức (adverbs of manner): well, badly, quickly, slowly, carefully, carelessly, easily, difficultly, loudly, softly, quietly, etc.

Trạng từ là một phần quan trọng của tiếng Anh. Chúng có thể giúp bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách chính xác và sinh động hơn. Để sử dụng trạng từ một cách hiệu quả, bạn cần phải học cách nhận biết và phân loại các loại trạng từ khác nhau. Ngoài ra, bạn cũng cần phải luyện tập sử dụng trạng từ thường xuyên để có thể thành thạo.

XVIII. Các động từ trong tiếng Anh

Động từ (verb) là một loại từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. Động từ đóng vai trò quan trọng trong câu, thường là thành phần chủ yếu của vị ngữ.

Ví dụ:

 • He is running.
 • She is sleeping.
 • The book is on the table.

Có rất nhiều loại động từ khác nhau, nhưng một số loại động từ phổ biến nhất bao gồm:

 • Động từ chính quy (regular verb): Động từ chính quy là những động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau. Ví dụ: work – worked – worked, play – played – played, study – studied – studied.
 • Động từ bất quy tắc (irregular verb): Động từ bất quy tắc là những động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ không giống nhau. Ví dụ: go – went – gone, come – came – come, see – saw – seen, eat – ate – eaten.
 • Động từ khuyết thiếu (auxiliary verb): Động từ khuyết thiếu là những động từ được sử dụng kết hợp với động từ chính để diễn tả thì, thể hoặc ngữ khí của câu. Ví dụ: be, have, do, can, may, might, must, should, will, would.
 • Động từ tiếp theo (phrasal verb): Động từ tiếp theo là những động từ được tạo thành từ một động từ chính và một giới từ hoặc trạng từ. Ví dụ: put on, take off, look up, look down, sit down, stand up.

Động từ là một phần quan trọng của tiếng Anh. Chúng có thể giúp bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách chính xác và sinh động hơn. Để sử dụng động từ một cách hiệu quả, bạn cần phải học cách nhận biết và phân loại các loại động từ khác nhau. Ngoài ra, bạn cũng cần phải luyện tập sử dụng động từ thường xuyên để có thể thành thạo.

XIX. Các động từ trong tiếng Anh

Động từ là loại từ chỉ hoạt động, trạng thái hay sự tồn tại của sự vật, sự việc trong câu. Động từ trong tiếng Anh có nhiều dạng thức khác nhau để diễn tả các thì, các thể, ngôi, số, chủ động, bị động của câu.

Trong câu, động từ có thể đóng vai trò:

 • Vị ngữ, đứng sau chủ ngữ
 • Bổ ngữ, đứng sau động từ khác
 • Thuộc từ, đứng sau giới từ hoặc cụm giới từ.

Ví dụ:

 • She plays tennis.
 • She is playing tennis.
 • She has played tennis.
 • She had played tennis.
Tenses Các thì của động từ Ví dụ
Present Simple Tense Hiện tại đơn She plays tennis.
Present Continuous Tense Hiện tại tiếp diễn She is playing tennis.
Present Perfect Tense Hiện tại hoàn thành She has played tennis.
Present Perfect Continuous Tense Hiện tại hoàn thành tiếp diễn She had played tennis.
Past Simple Tense Quá khứ đơn She played tennis.
Past Continuous Tense Quá khứ tiếp diễn She was playing tennis.
Past Perfect Tense Quá khứ hoàn thành She had played tennis.
Past Perfect Continuous Tense Quá khứ hoàn thành tiếp diễn She had been playing tennis.
Future Simple Tense Tương lai đơn She will play tennis.
Future Continuous Tense Tương lai tiếp diễn She will be playing tennis.
Future Perfect Tense Tương lai hoàn thành She will have played tennis.
Future Perfect Continuous Tense Tương lai hoàn thành tiếp diễn She will have been playing tennis.

Nguồn: https://kienhoc.vn/cac-dong-tu-trong-tieng-anh/

XX. Các danh từ trong tiếng Anh

Danh từ trong tiếng Anh là một loại từ chỉ người, vật, địa điểm, khái niệm hoặc ý tưởng. Danh từ có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều, và được sử dụng trong câu để trả lời cho các câu hỏi “ai?” hoặc “cái gì?”.

Trong câu, danh từ có thể đóng vai trò:

 • Chủ ngữ: Đứng trước động từ và cho biết chủ thể của câu.
 • 宾语:Đứng sau động từ và cho biết đối tượng của câu.
 • Bổ ngữ: Đứng sau động từ hoặc tính từ và cung cấp thêm thông tin về chủ ngữ hoặc宾语.
 • Thuộc ngữ: Đứng sau giới từ hoặc cụm giới từ và cho biết mối quan hệ giữa các từ trong câu.
Tenses Các danh từ Ví dụ
Person Người teacher, student, doctor, engineer, etc.
Place Địa điểm school, hospital, park, city, country, etc.
Thing vật thể book, pen, computer, car, house, etc.
Idea Ý tưởng love, hate, happiness, sadness, etc.
Concept Khái niệm democracy, freedom, justice, etc.

Nguồn: https://kienhoc.vn/cac-danh-tu-trong-tieng-anh/

XXI. Các danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là một từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, khái niệm hoặc hành động. Danh từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm danh từ chung, danh từ riêng, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể, danh từ tập hợp, danh từ sở hữu, danh từ chỉ nơi chốn và danh từ chỉ thời gian.

Danh từ là một phần quan trọng của câu và có thể đóng nhiều vai trò khác nhau, bao gồm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ và trạng ngữ. Danh từ cũng có thể được sử dụng để tạo thành cụm danh từ, cụm động từ và cụm tính từ.

Để học tốt danh từ trong tiếng Anh, bạn cần phải nắm vững các loại danh từ khác nhau, cách sử dụng danh từ trong câu và cách tạo thành các cụm danh từ, cụm động từ và cụm tính từ.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Danh từ tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

XXII. Các cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có rất nhiều cụm từ thông dụng được sử dụng hàng ngày. Các cụm từ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và giúp cho câu nói trở nên sinh động và tự nhiên hơn.

Một số cụm từ thông dụng trong tiếng Anh thường gặp bao gồm:

 • How are you doing? (Bạn khỏe không?)
 • What’s up? (Có tin tức gì không?)
 • Long time no see! (Lâu lắm rồi không gặp.)
 • I’m sorry. (Tôi xin lỗi.)
 • Thank you. (Cảm ơn bạn.)
 • You’re welcome. (Không có chi.)
 • Excuse me. (Xin lỗi.)
 • May I help you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn không?)
 • Can I ask you a question? (Tôi có thể hỏi bạn một câu không?)
 • Do you speak English? (Bạn có nói được tiếng Anh không?)

Những cụm từ này chỉ là một số ví dụ trong số rất nhiều cụm từ thông dụng khác trong tiếng Anh. Để học được nhiều cụm từ hơn, bạn có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu học tập khác hoặc thường xuyên tiếp xúc với tiếng Anh qua các phương tiện truyền thông.

XXIII. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh có thể rất phức tạp, nhưng nó cũng rất logic. Nếu bạn hiểu được các quy tắc cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

Bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tất cả các khía cạnh của ngữ pháp tiếng Anh. Hy vọng rằng, sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc về ngữ pháp tiếng Anh và bạn sẽ có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự tin hơn.

Related Articles

Back to top button