Ngữ Pháp Tiếng Anh

Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu dành cho người học

Sổ tay ngữ pháp tiếng anh là tài liệu hướng dẫn toàn diện về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, bao gồm các thì, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, câu hỏi, câu trả lời và cách sử dụng dấu câu. Tài liệu này cung cấp các mẹo học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, giúp người học nắm vững kiến thức và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác. Kienhoc là trang web cung cấp các tài liệu học tiếng Anh chất lượng cao, bao gồm các bài học ngữ pháp, từ vựng, luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu dành cho người học
Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu dành cho người học

Chủ đề Nội dung
Các thì trong tiếng Anh Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn
Danh từ và động từ Danh từ chung, danh từ riêng, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, động từ chính, động từ khuyết thiếu, động từ tình thái
Tính từ và trạng từ Tính từ chỉ chất lượng, tính từ chỉ số lượng, tính từ chỉ sở hữu, tính từ chỉ quan hệ, trạng từ chỉ cách thức, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian
Giới từ và liên từ Giới từ chỉ nơi chốn, giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ mục đích, liên từ phối hợp, liên từ tương phản, liên từ nguyên nhân – kết quả
Câu hỏi và câu trả lời Câu hỏi Yes/No, câu hỏi Wh-, câu trả lời ngắn, câu trả lời dài
Cách sử dụng dấu câu Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang

I. Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh: Hướng dẫn toàn diện cho người học

Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh là tài liệu hướng dẫn toàn diện về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, bao gồm các thì, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, câu hỏi, câu trả lời và cách sử dụng dấu câu. Tài liệu này cung cấp các mẹo học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, giúp người học nắm vững kiến thức và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác. Kienhoc là trang web cung cấp các tài liệu học tiếng Anh chất lượng cao, bao gồm các bài học ngữ pháp, từ vựng, luyện nghe, luyện nói và luyện viết.

II. Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh có thể phức tạp, nhưng nó cũng rất logic. Nếu bạn hiểu các quy tắc cơ bản, bạn có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy.

Một số chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản bao gồm:

 • Các thì trong tiếng Anh
 • Danh từ và động từ
 • Tính từ và trạng từ
 • Giới từ và liên từ
 • Câu hỏi và câu trả lời
 • Cách sử dụng dấu câu

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này trong các bài viết sau:

III. Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ thời gian của một hành động hoặc sự kiện. Có ba thì chính trong tiếng Anh: hiện tại, quá khứ và tương lai. Mỗi thì có bốn dạng: đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thì trong tiếng Anh trong bài viết Các thì trong tiếng Anh.

IV. Danh từ và động từ

Danh từ là những từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm. Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về danh từ và động từ trong tiếng Anh trong bài viết Danh từ và động từ trong tiếng Anh.

V. Tính từ và trạng từ

Tính từ là những từ dùng để mô tả danh từ. Trạng từ là những từ dùng để mô tả động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh trong bài viết Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh.

VI. Giới từ và liên từ

Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về giới từ và liên từ trong tiếng Anh trong bài viết Giới từ và liên từ trong tiếng Anh.

VII. Câu hỏi và câu trả lời

Câu hỏi là những câu dùng để hỏi thông tin. Câu trả lời là những câu dùng để trả lời câu hỏi.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về câu hỏi và câu trả lời trong tiếng Anh trong bài viết Câu hỏi và câu trả lời trong tiếng Anh.

VIII. Cách sử dụng dấu câu

Dấu câu là những ký hiệu dùng để phân chia câu thành các phần và thể hiện ngữ điệu của câu. Có nhiều loại dấu câu khác nhau, mỗi loại có một chức năng riêng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh trong bài viết Cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh.

IX. Các mẹo học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Có nhiều cách để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả. Dưới đây là một số mẹo:

 • Đọc nhiều sách, báo, tạp chí và truyện bằng tiếng Anh.
 • Xem nhiều phim và chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.
 • Nghe nhiều bài hát và podcast bằng tiếng Anh.
 • Nói chuyện với người bản xứ hoặc người học tiếng Anh khác.
 • Làm nhiều bài tập ngữ pháp.
 • Sử dụng các công cụ học ngữ pháp trực tuyến.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mẹo học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả trong bài viết Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.

X. Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng từ ngữ trong tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh có nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm các thì, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, câu hỏi, câu trả lời và cách sử dụng dấu câu. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất.

Một trong những chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất là các thì. Các thì trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ thời gian xảy ra của một hành động hoặc sự kiện. Có ba loại thì chính trong tiếng Anh: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Mỗi loại thì lại được chia thành nhiều thì khác nhau, chẳng hạn như thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, v.v…

Một chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản khác là danh từ. Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm, v.v… Danh từ trong tiếng Anh có thể được chia thành hai loại chính: danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là những từ dùng để chỉ chung một loại người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm, v.v…, chẳng hạn như “con chó”, “cái bàn”, “ngôi nhà”, “thành phố”, “tình yêu”, v.v… Danh từ riêng là những từ dùng để chỉ một người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm cụ thể, chẳng hạn như “Tèo”, “Hà Nội”, “Việt Nam”, “Trái Đất”, v.v…

Ngoài danh từ, động từ cũng là một chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại. Động từ trong tiếng Anh có thể được chia thành hai loại chính: động từ chính và động từ khuyết thiếu. Động từ chính là những động từ có thể đứng một mình trong câu, chẳng hạn như “đi”, “chạy”, “ngồi”, “nói”, “yêu”, v.v… Động từ khuyết thiếu là những động từ không thể đứng một mình trong câu, mà phải đi kèm với một động từ chính, chẳng hạn như “can”, “could”, “may”, “might”, “must”, “should”, “will”, v.v…

Tính từ và trạng từ cũng là hai chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Tính từ là những từ dùng để mô tả danh từ, chẳng hạn như “đẹp”, “xấu”, “cao”, “thấp”, “giàu”, “nghèo”, v.v… Trạng từ là những từ dùng để mô tả động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, chẳng hạn như “nhanh”, “chậm”, “nhiều”, “ít”, “rất”, “quá”, v.v…

Giới từ và liên từ cũng là hai chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong câu, chẳng hạn như “trên”, “dưới”, “trong”, “ngoài”, “bên cạnh”, “đối diện”, v.v… Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu, chẳng hạn như “và”, “hoặc”, “nhưng”, “mặc dù”, “vì vậy”, “do đó”, v.v…

Câu hỏi và câu trả lời cũng là hai chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Câu hỏi là những câu dùng để hỏi thông tin, chẳng hạn như “Bạn tên gì?”, “Bạn bao nhiêu tuổi?”, “Bạn làm nghề gì?”, v.v… Câu trả lời là những câu dùng để trả lời các câu hỏi, chẳng hạn như “Tôi tên là Tèo”, “Tôi 20 tuổi”, “Tôi là giáo viên”, v.v…

Cách sử dụng dấu câu cũng là một chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Dấu câu được sử dụng để phân chia các phần khác nhau của câu và để thể hiện ngữ điệu của câu. Các dấu câu thường được sử dụng trong tiếng Anh bao gồm dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang, v.v…

Trên đây là một số chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất. Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần phải nắm vững các chủ đề này. Bạn có thể học ngữ pháp tiếng Anh thông qua sách vở, tài liệu trực tuyến, các khóa học trực tuyến hoặc các lớp học trực tiếp. Chúc bạn học ngữ pháp tiếng Anh thành công!

Sách tiếng Anh cho người mới bắt đầuSách tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầuSách tiếng Anh dành cho người mới bắt đầuSách tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầuSách tiếng Anh cho người mới bắt đầu pdfSách tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu pdfSách tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu pdfSách tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu pdf

XI. Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

Có nhiều thì trong tiếng Anh, mỗi thì có cách sử dụng và cấu trúc khác nhau. Các thì chính trong tiếng Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Ngoài ra, còn có các thì hoàn thành, thì tiếp diễn và thì hoàn thành tiếp diễn.

Các thì trong tiếng Anh
Tên thì Công thức Cách sử dụng
Hiện tại đơn S + V + (s/es) Diễn tả thói quen, sự kiện thường xuyên xảy ra, chân lý, trạng thái hoặc hành động đang diễn ra.
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói hoặc trong một khoảng thời gian ngắn.
Hiện tại hoàn thành S + have/has + V-ed/V3 Diễn tả hành động hoặc sự kiện đã hoàn thành trước thời điểm nói.
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn S + have/has been + V-ing Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, tiếp tục đến thời điểm nói và có thể còn tiếp tục trong tương lai.
Quá khứ đơn S + V-ed/V2 Diễn tả hành động hoặc sự kiện đã xảy ra và hoàn thành trong quá khứ.
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing Diễn tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.
Quá khứ hoàn thành S + had + V-ed/V3 Diễn tả hành động hoặc sự kiện đã hoàn thành trước một thời điểm khác trong quá khứ.
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn S + had been + V-ing Diễn tả hành động bắt đầu trước một thời điểm trong quá khứ, tiếp tục đến thời điểm khác trong quá khứ và có thể còn tiếp tục sau thời điểm đó.
Tương lai đơn S + will/shall + V-inf Diễn tả hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.
Tương lai tiếp diễn S + will/shall be + V-ing Diễn tả hành động sẽ diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Tương lai hoàn thành S + will have + V-ed/V3 Diễn tả hành động hoặc sự kiện sẽ hoàn thành trước một thời điểm khác trong tương lai.
Tương lai hoàn thành tiếp diễn S + will have been + V-ing Diễn tả hành động sẽ bắt đầu trước một thời điểm trong tương lai, tiếp tục đến thời điểm khác trong tương lai và có thể còn tiếp tục sau thời điểm đó.

Ngoài ra, còn có các thì đặc biệt như thì tương lai gần, thì tương lai tiếp diễn gần, thì quá khứ gần và thì quá khứ tiếp diễn gần.

Mỗi thì trong tiếng Anh có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau. Các thì khác nhau được dùng để chỉ thời gian xảy ra của hành động hoặc sự kiện. Sự hiểu biết về các thì là rất quan trọng để sử dụng tiếng Anh một cách chính xác.

XII. Danh từ và động từ

Danh từ và động từ
Danh từ và động từ

Danh từ là những từ chỉ người, vật, sự vật, khái niệm hay địa điểm. Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái hay sự việc. Danh từ và động từ là hai loại từ cơ bản trong tiếng Anh và được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày. Để sử dụng danh từ và động từ một cách chính xác, người học cần nắm rõ các quy tắc về số nhiều, số ít, thì, thể và cách chia của chúng. Kienhoc.vn cung cấp các bài học ngữ pháp tiếng Anh chi tiết và dễ hiểu, giúp người học nắm vững kiến thức và sử dụng tiếng Anh một cách tự tin.

Danh từ trong tiếng Anh được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm danh từ chung, danh từ riêng, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ trừu tượng và danh từ cụ thể. Động từ tiếng Anh cũng được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm động từ chính, động từ khuyết thiếu và động từ tình thái.

XIII. Tính từ và trạng từ

Tính từ và trạng từ
Tính từ và trạng từ

Tính từ là loại từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất của danh từ hoặc đại từ. Trạng từ là loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, nhằm bổ sung thêm thông tin về cách thức, nơi chốn, thời gian, mức độ, … của hành động, tính chất hoặc trạng thái được nói đến.

Tính từ và trạng từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ, động từ hoặc trạng từ mà chúng bổ nghĩa. Vị trí của tính từ và trạng từ trong câu có thể ảnh hưởng đến nghĩa của câu. Ví dụ, nếu tính từ đứng trước danh từ, nó sẽ nhấn mạnh đặc điểm của danh từ đó. Ngược lại, nếu tính từ đứng sau danh từ, nó sẽ chỉ đơn giản là mô tả đặc điểm của danh từ đó.

Tính từ và trạng từ là hai loại từ rất quan trọng trong tiếng Anh. Chúng giúp người nói hoặc người viết diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Để sử dụng tính từ và trạng từ đúng cách, người học cần nắm vững các quy tắc về vị trí, cách dùng và nghĩa của các loại từ này.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng tính từ và trạng từ trong câu:

 • The beautiful girl is singing a sweet song.
 • He ran quickly to the store.
 • She spoke loudly in the meeting.
 • The book is very interesting.
 • I am not going to the party.

Trong những câu trên, tính từ được in đậm và trạng từ được in nghiêng.

Để học tốt tính từ và trạng từ, người học có thể tham khảo một số tài liệu sau:

XIV. Giới từ và liên từ

Giới từ và liên từ
Giới từ và liên từ

Giới từ là loại từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong câu, thường đứng trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ. Ví dụ: “trên”, “dưới”, “trong”, “ngoài”, “bên cạnh”, “trước”, “sau”,… Liên từ là loại từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu, thường đứng ở giữa các từ hoặc cụm từ mà nó nối. Ví dụ: “và”, “hoặc”, “nhưng”, “mặc dù”, “tuy nhiên”,…

STT Loại từ Ví dụ
1 Giới từ trên
2 Liên từ
3 Giới từ dưới
4 Liên từ hoặc
5 Giới từ trong

Các giới từ thường được sử dụng trong tiếng Anh là:

 • above (trên)
 • across (xuyên qua)
 • after (sau)
 • against (chống lại)
 • along (dọc theo)
 • among (trong số)
 • around (xung quanh)
 • as (như)
 • at (tại)
 • before (trước)
 • behind (phía sau)
 • below (bên dưới)
 • beneath (bên dưới)
 • beside (bên cạnh)
 • between (giữa)
 • beyond (bên kia)
 • by (bởi)
 • down (xuống)
 • during (trong thời gian)
 • except (ngoại trừ)
 • for (cho)
 • from (từ)
 • in (trong)
 • inside (bên trong)
 • into (vào)
 • like (giống như)
 • near (gần)
 • next (tiếp theo)
 • of (của)
 • off (tắt)
 • on (trên)
 • onto (lên)
 • opposite (đối diện)
 • out (ra)
 • outside (bên ngoài)
 • over (hơn)
 • past (qua)
 • since (từ)
 • through (qua)
 • throughout (suốt)
 • till (cho đến)
 • to (đến)
 • toward (hướng tới)
 • under (bên dưới)
 • underneath (bên dưới)
 • until (cho đến)
 • up (lên)
 • upon (trên)
 • via (qua)
 • with (với)
 • within (trong)
 • without (không có)

Các liên từ thường được sử dụng trong tiếng Anh là:

 • and (và)
 • or (hoặc)
 • but (nhưng)
 • although (mặc dù)
 • however (tuy nhiên)
 • because (bởi vì)
 • so (nên)
 • therefore (do đó)
 • as a result (kết quả là)
 • when (khi)
 • while (trong khi)
 • until (cho đến khi)
 • after (sau khi)
 • before (trước khi)
 • if (nếu)
 • unless (trừ khi)
 • that (rằng)
 • which (mà)
 • who (ai)
 • whom (mà)
 • whose (của ai)

XV. Câu hỏi và câu trả lời

Câu hỏi và câu trả lời
Câu hỏi và câu trả lời

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại câu hỏi và câu trả lời trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ bắt đầu với các loại câu hỏi Yes/No.

Câu hỏi Yes/No Ví dụ
Do you like coffee? Bạn có thích cà phê không?
Are you a student? Bạn có phải là sinh viên không?
Does he work here? Anh ấy có làm việc ở đây không?

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại câu hỏi Wh-. Đây là những câu hỏi bắt đầu bằng các từ như who, what, where, when, why, how.

Câu hỏi Wh- Ví dụ
Who is your favorite singer? Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?
What is the capital of Vietnam? Thủ đô của Việt Nam là gì?
Where do you live? Bạn sống ở đâu?
When did you last see him? Lần cuối bạn gặp anh ấy là khi nào?
Why did she leave? Tại sao cô ấy lại bỏ đi?
How do you make this dish? Bạn làm món ăn này như thế nào?

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại câu trả lời. Câu trả lời có thể là ngắn hoặc dài, tùy thuộc vào tình huống.

Câu trả lời ngắn Câu trả lời dài
Yes, I do. Có, tôi thích.
No, I don’t. Không, tôi không thích.
I’m a student. Tôi là sinh viên.
He works here. Anh ấy làm việc ở đây.
My favorite singer is Taylor Swift. Ca sĩ yêu thích của tôi là Taylor Swift.
The capital of Vietnam is Hanoi. Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội.

XVI. Cách sử dụng dấu câu

Cách sử dụng dấu câu
Cách sử dụng dấu câu

Dấu chấm dùng để kết thúc câu trần thuật, câu mệnh lệnh và các từ viết tắt.

Dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than Chấm câu thích hợp tại mỗi vị trí và giải thích lí do.
1. Ông ấy đã (…) đến sớm hơn hôm qua Trả lời: Chấm câu tại dấu ngoặc đơn là dấu phẩy. Vì đây là câu ghép có hai vế nối với nhau bằng quan hệ từ “hơn”. Trước quan hệ từ cần có dấu ngoặc đơn.
2. Chúng tôi đều biết rằng (….) thủ đô của Pháp là Paris. Trả lời: Chấm câu tại dấu ngoặc đơn là dấu chấm. Vì đây là câu ghép có hai vế nối với nhau bằng từ nối kết quả là “rằng”. Trước từ nối kết quả cần có dấu ngoặc đơn.
3. Ai (….) đặt tên cho dòng sông này? Trả lời: Chấm câu tại dấu ngoặc đơn là dấu chấm hỏi. Vì đây là câu nghi vấn, tức là đặt câu hỏi để yêu cầu trả lời. Trước dấu chấm hỏi cần có dấu ngoặc đơn.

XVII. Các mẹo học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Sử dụng các công cụ học tập trực tuyến

Tham gia các lớp học ngữ pháp trực tuyến

Sử dụng các tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh

Luyện tập thường xuyên

Áp dụng kiến thức ngữ pháp vào thực tế

 • Nói chuyện với người bản xứ
 • Viết nhật ký hoặc blog bằng tiếng Anh
 • Đọc sách và xem phim bằng tiếng Anh

Kiên trì và không bỏ cuộc

Học ngữ pháp tiếng Anh đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Đừng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Hãy luôn cố gắng và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

XVIII. Kết luận

Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người học tiếng Anh ở mọi trình độ. Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, giúp người học nắm vững kiến thức và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác. Kienhoc hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp bạn cải thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh của mình và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả hơn trong giao tiếp và học tập.

Related Articles

Back to top button