Tiếng Anh Giao Tiếp

Những câu tiếng anh giao tiếp thông dụng nhất

Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế phổ biến. Việc nắm vững Những câu tiếng anh giao tiếp thông dụng sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài, mở ra nhiều cơ hội học tập, làm việc và du lịch trên toàn thế giới. Kienhoc xin giới thiệu đến bạn những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất trong mọi tình huống, giúp bạn dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài.

Những câu tiếng anh giao tiếp thông dụng nhất
Những câu tiếng anh giao tiếp thông dụng nhất

Tình huống Câu tiếng Anh Phiên âm Dịch nghĩa
Chào hỏi Hello /hɛˈloʊ/ Xin chào
Tạm biệt Goodbye /gʊdˈbaɪ/ Tạm biệt
Cảm ơn Thank you /θæŋk ju/ Cảm ơn bạn
Xin lỗi Excuse me /ɛkˈskjuːz mi/ Xin lỗi
Có thể giúp tôi không? Can you help me? /kæn ju hɛlp mi/ Bạn có thể giúp tôi không?
Tôi không hiểu I don’t understand /aɪ dount ʌndərˈstænd/ Tôi không hiểu
Bạn có thể nói chậm hơn không? Can you speak slower? /kæn ju spiːk ˈsloʊ.ər/ Bạn có thể nói chậm hơn không?
Bạn có thể lặp lại không? Can you repeat that? /kæn ju riˈpiːt ðæt/ Bạn có thể lặp lại không?
Tôi muốn đến… I want to go to… /aɪ wɑːnt tə goʊ tə/ Tôi muốn đến…
Đường đến… như thế nào? How do I get to…? /haʊ du aɪ gɛt tə/ Đường đến… như thế nào?

I. Những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng

1. Chào hỏi: Xin chào (Hello), Chào buổi sáng/chiều/tối (Good morning/afternoon/evening), Xin chào mừng (Welcome), Rất vui được gặp bạn (Nice to meet you), …

2. Cảm ơn: Cảm ơn bạn (Thank you), Cảm ơn rất nhiều (Thank you very much), Tôi rất cảm kích (I appreciate it), …

3. Xin lỗi: Xin lỗi (Excuse me), Tôi xin lỗi (I apologize), Tôi thật sự xin lỗi (I am so sorry), …

4. Yêu cầu: Làm ơn (Please), Bạn có thể giúp tôi không? (Can you help me?), Bạn có thể cho tôi…(Could you give me…), …

5. Trả lời: Có, tôi có thể (Yes, I can), Không, tôi không thể (No, I can’t), Được thôi (Sure), Không có gì (You’re welcome), …

6. Đồng ý: Được (OK), Đồng ý (Agreed), Tôi đồng ý (I agree), …

7. Từ chối: Không được (No), Không, tôi không đồng ý (No, I don’t agree), Tôi không thể (I can’t), …

8. Hỏi thăm: Bạn khỏe không? (How are you?), Bạn thế nào? (What’s up?), Mọi chuyện thế nào? (How’s it going?), …

9. Trả lời thăm hỏi: Tôi khỏe, cảm ơn bạn (I’m fine, thank you), Tôi ổn (I’m OK), Mọi chuyện đều tốt (Everything’s good), …

10. Khen ngợi: Bạn thật tuyệt vời (You’re amazing), Bạn thật thông minh (You’re smart), Bạn thật xinh đẹp (You’re beautiful), …

II. Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch

Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch
Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch

Khi đi du lịch nước ngoài, bạn sẽ cần phải giao tiếp với nhiều người khác nhau, từ nhân viên sân bay, khách sạn, nhà hàng cho đến những người dân địa phương. Dưới đây là một số câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng khi đi du lịch:

 • Xin chào: Hello /hɛˈloʊ/
 • Tạm biệt: Goodbye /gʊdˈbaɪ/
 • Cảm ơn: Thank you /θæŋk ju/
 • Xin lỗi: Excuse me /ɛkˈskjuːz mi/
 • Có thể giúp tôi không?: Can you help me? /kæn ju hɛlp mi/
 • Tôi không hiểu: I don’t understand /aɪ dount ʌndərˈstænd/
 • Bạn có thể nói chậm hơn không?: Can you speak slower? /kæn ju spiːk ˈsloʊ.ər/
 • Bạn có thể lặp lại không?: Can you repeat that? /kæn ju riˈpiːt ðæt/
 • Tôi muốn đến…: I want to go to… /aɪ wɑːnt tə goʊ tə/
 • Đường đến… như thế nào?: How do I get to…? /haʊ du aɪ gɛt tə/

Ngoài ra, bạn cũng nên học thêm một số câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản khác như:

 • Tên của bạn là gì?: What’s your name? /wʌts jɔːr neɪm/
 • Tôi tên là…: My name is… /maɪ neɪm ɪz/
 • Bạn đến từ đâu?: Where are you from? /wɛər aː juː frəm/
 • Tôi đến từ Việt Nam: I’m from Vietnam /aɪm frəm viːətˈnæm/
 • Bạn làm nghề gì?: What do you do? /wʌt du juː duː/
 • Tôi là giáo viên: I’m a teacher /aɪm ə tiːtʃər/

Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài và có một chuyến đi thuận lợi.

Các câu tiếng Anh giao tiếp khác khi đi du lịch

 • Tôi muốn đặt một phòng khách sạn: I’d like to book a hotel room /aɪd laɪk tə bʊk ə ˈhoʊtɛl ruːm/
 • Tôi muốn đổi tiền: I’d like to exchange money /aɪd laɪk tə ɪkˈstʃeɪndʒ ˈmʌni/
 • Tôi muốn mua một vé tàu: I’d like to buy a train ticket /aɪd laɪk tə baɪ ə treɪn ˈtɪkɪt/
 • Tôi muốn thuê một chiếc xe: I’d like to rent a car /aɪd laɪk tə rɛnt ə kɑːr/
 • Tôi muốn đi tham quan thành phố: I’d like to go sightseeing /aɪd laɪk tə goʊ ˈsaɪtˌsiːɪŋ/
 • Tôi muốn đi ăn ở một nhà hàng ngon: I’d like to eat at a good restaurant /aɪd laɪk tə iːt ət ə gʊd ˈrɛstərɒnt/
 • Tôi muốn mua một món quà lưu niệm: I’d like to buy a souvenir /aɪd laɪk tə baɪ ə ˈsuːvənɪər/

III. Những câu tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Những câu tiếng Anh giao tiếp trong công việc
Những câu tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Trong môi trường công việc, việc giao tiếp bằng tiếng Anh là rất cần thiết. Dưới đây là một số câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong công việc:

 • Good morning/afternoon/evening: Chào buổi sáng/chiều/tối
 • How are you?: Bạn khỏe không?
 • I’m fine, thank you. And you?: Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn thì sao?
 • What can I do for you?: Tôi có thể giúp gì cho bạn?
 • I need some help with…: Tôi cần sự giúp đỡ với…
 • Could you please help me with this?: Bạn có thể giúp tôi với việc này không?
 • I’m sorry, I don’t understand. Can you explain it again?: Xin lỗi, tôi không hiểu. Bạn có thể giải thích lại không?
 • I agree with you.: Tôi đồng ý với bạn.
 • I disagree with you.: Tôi không đồng ý với bạn.
 • I have a question.: Tôi có một câu hỏi.

Ngoài ra, bạn cũng cần biết một số câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng khác như:

 • Yes: Vâng
 • No: Không
 • Maybe: Có thể
 • Please: Làm ơn
 • Thank you: Cảm ơn
 • You’re welcome: Không có gì
 • Excuse me: Xin lỗi
 • I’m sorry: Tôi xin lỗi
 • Help: Giúp đỡ
 • Information: Thông tin

Những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng này sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn trong môi trường công việc.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết khác về tiếng Anh giao tiếp trong công việc tại đây:

IV. Những câu tiếng Anh giao tiếp trong học tập

Những câu tiếng Anh giao tiếp trong học tập
Những câu tiếng Anh giao tiếp trong học tập

Trong môi trường học tập, bạn sẽ cần sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp để trao đổi với giáo viên, bạn bè và tham gia các hoạt động học tập. Dưới đây là một số câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong học tập:

 • Can you explain that again, please? (Bạn có thể giải thích lại điều đó được không?)
 • I don’t understand. Can you say it in a different way? (Tôi không hiểu. Bạn có thể nói theo cách khác không?)
 • Could you give me an example? (Bạn có thể cho tôi một ví dụ không?)
 • What does this mean? (Điều này có nghĩa là gì?)
 • How do you spell that? (Bạn đánh vần từ đó như thế nào?)
 • Can you help me with this problem? (Bạn có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không?)
 • I need some help with my homework. (Tôi cần một số trợ giúp cho bài tập về nhà của mình.)
 • Can you check my work? (Bạn có thể kiểm tra bài làm của tôi không?)
 • I’m not sure about this answer. Can you confirm it? (Tôi không chắc chắn về câu trả lời này. Bạn có thể xác nhận không?)
 • I have a question about the assignment. (Tôi có một câu hỏi về bài tập.)

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp chung khác để giao tiếp với giáo viên và bạn bè, chẳng hạn như:

 • Hello, how are you? (Xin chào, bạn khỏe không?)
 • Thank you for your help. (Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.)
 • I’m sorry, I don’t know. (Tôi xin lỗi, tôi không biết.)
 • Excuse me, can I ask you a question? (Xin lỗi, tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?)
 • Could you please repeat that? (Bạn có thể vui lòng lặp lại điều đó không?)

Những câu tiếng Anh giao tiếp này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc học tập và giao tiếp với mọi người trong môi trường học tập.

V. Những câu tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày

Những câu tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày
Những câu tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Dưới đây là một số câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong cuộc sống hằng ngày mà bạn có thể sử dụng:https://kienhoc.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-qua-phim-hoat-hinh/

 • Hello – Xin chào
 • Goodbye – Tạm biệt
 • Please – Xin vui lòng
 • Thank you – Cảm ơn bạn
 • You’re welcome – Không có gì
 • Excuse me – Xin lỗi

Ngoài ra, bạn cũng nên học thêm một số câu tiếng Anh giao tiếp khác để có thể giao tiếp hiệu quả hơn trong cuộc sống. Ví dụ như:https://kienhoc.vn/luyen-tieng-anh-giao-tiep/

 • What’s your name? – Bạn tên gì?
 • How are you? – Bạn khỏe không?
 • I’m fine, thank you. And you? – Tôi ổn, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?
 • Where are you from? – Bạn đến từ đâu?
 • What do you do? – Bạn làm nghề gì?
 • Do you speak English? – Bạn có nói tiếng Anh không?

Những câu tiếng Anh giao tiếp trên đây rất đơn giản và dễ nhớ, vì vậy bạn có thể dễ dàng học và sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

VI. Những câu tiếng Anh giao tiếp khi gặp gỡ bạn bè

Khi gặp gỡ bạn bè, bạn có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp sau đây:

 • Hello, how are you? (Xin chào, bạn khỏe không?)
 • I’m fine, thank you. And you? (Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?)
 • What’s up? (Có chuyện gì thế?)
 • Nothing much, just hanging out. (Không có gì nhiều, chỉ là đi chơi thôi.)
 • What are you doing this weekend? (Bạn làm gì vào cuối tuần này?)
 • I’m not sure yet. Maybe we can go to the movies. (Tôi chưa chắc chắn lắm. Có lẽ chúng ta có thể đi xem phim.)
 • That sounds like a good idea. (Nghe có vẻ là một ý kiến hay.)
 • Great! I’ll text you the details. (Tuyệt! Tôi sẽ nhắn tin cho bạn thông tin chi tiết.)

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp khác khi gặp gỡ bạn bè, chẳng hạn như:

 • How’s it going? (Mọi chuyện thế nào?)
 • Long time no see! (Lâu lắm rồi không gặp!)
 • It’s been a while. (Đã lâu rồi.)
 • I’ve missed you. (Tôi nhớ bạn.)
 • I’m glad to see you. (Tôi rất vui khi gặp bạn.)
 • Let’s catch up. (Chúng ta hãy trò chuyện nhé.)
 • I’d love to. (Tôi rất muốn.)
 • Where should we go? (Chúng ta nên đi đâu?)

Những câu tiếng Anh giao tiếp khi gặp gỡ bạn bè này sẽ giúp bạn dễ dàng giao tiếp và kết nối với bạn bè của mình hơn.

VII. Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi mua sắm

Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi mua sắm
Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi mua sắm

Khi đi mua sắm, bạn có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp sau:

 • I’m looking for… (Tôi đang tìm kiếm…)
 • Where can I find…? (Tôi có thể tìm thấy… ở đâu?)
 • Do you have this in a different color/size? (Bạn có cái này màu/kích thước khác không?)
 • How much is it? (Giá bao nhiêu?)
 • Can I try it on? (Tôi có thể thử không?)
 • It fits perfectly. I’ll take it. (Nó vừa vặn hoàn hảo. Tôi sẽ lấy nó.)
 • I’m just browsing. (Tôi chỉ đang xem thôi.)
 • Thank you for your help. (Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.)

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số câu tiếng Anh giao tiếp khác khi đi mua sắm, chẳng hạn như:

 • Can I get a discount? (Tôi có thể được giảm giá không?)
 • Do you have a loyalty program? (Bạn có chương trình khách hàng thân thiết không?)
 • Can I pay with a credit card? (Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?)
 • Can I get a receipt? (Tôi có thể lấy hóa đơn không?)
 • Can I return this item? (Tôi có thể trả lại mặt hàng này không?)

Hy vọng những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi mua sắm trên đây sẽ giúp bạn tự tin hơn khi mua sắm ở nước ngoài.

VIII. Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi ăn uống

Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi ăn uống
Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi ăn uống

Khi đi ăn uống, bạn có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp sau:

 • Xin chào, tôi muốn đặt bàn cho [số người] người.
 • Chúng tôi có đặt bàn trước không?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đâu?
 • Tôi muốn gọi món [tên món ăn].
 • Tôi muốn uống [tên đồ uống].
 • Món ăn này có ngon không?
 • Tôi có thể đổi món này không?
 • Tôi muốn thanh toán.
 • Cảm ơn bạn, bữa ăn rất ngon.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số câu tiếng Anh giao tiếp khác khi đi ăn uống, chẳng hạn như:

 • Tôi bị dị ứng với [tên thực phẩm].
 • Tôi muốn ăn chay.
 • Tôi muốn ăn kiêng.
 • Tôi muốn ăn đồ ăn cay.
 • Tôi muốn ăn đồ ăn không cay.
 • Tôi muốn ăn đồ ăn nóng.
 • Tôi muốn ăn đồ ăn lạnh.
 • Tôi muốn ăn đồ ăn ngọt.
 • Tôi muốn ăn đồ ăn mặn.

Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi ăn uống này sẽ giúp bạn dễ dàng giao tiếp với nhân viên phục vụ và thưởng thức bữa ăn ngon miệng.

IX. Những câu tiếng Anh giao tiếp khi đi thăm bệnh

Khi đi thăm bệnh, bạn có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp sau đây:

 • How are you feeling today? (Hôm nay bạn thấy thế nào?)
 • I hope you’re feeling better soon. (Tôi hy vọng bạn sẽ nhanh chóng khỏe hơn.)
 • Is there anything I can do for you? (Tôi có thể làm gì cho bạn không?)
 • I brought you some flowers. (Tôi mang đến cho bạn một ít hoa.)
 • I’m here if you need anything. (Tôi ở đây nếu bạn cần bất cứ điều gì.)

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp chung khác như:

 • Hello. (Xin chào.)
 • Goodbye. (Tạm biệt.)
 • Thank you. (Cảm ơn.)
 • You’re welcome. (Không có gì.)
 • Excuse me. (Xin lỗi.)

X. Những câu tiếng Anh giao tiếp khi sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ, bạn có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp sau:

 • I would like to book a room. (Tôi muốn đặt một phòng.)
 • I would like to reserve a table. (Tôi muốn đặt một bàn.)
 • I would like to order. (Tôi muốn gọi món.)
 • I would like to pay. (Tôi muốn thanh toán.)
 • I would like to complain. (Tôi muốn khiếu nại.)
 • Can you help me? (Bạn có thể giúp tôi không?)
 • I don’t understand. (Tôi không hiểu.)
 • Can you speak slower? (Bạn có thể nói chậm hơn không?)
 • Can you repeat that? (Bạn có thể lặp lại không?)
 • Thank you. (Cảm ơn bạn.)

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp sau khi sử dụng dịch vụ:

 • I was very satisfied with the service. (Tôi rất hài lòng với dịch vụ.)
 • I was not satisfied with the service. (Tôi không hài lòng với dịch vụ.)
 • I would like to make a suggestion. (Tôi muốn đưa ra một gợi ý.)
 • I would like to file a complaint. (Tôi muốn nộp đơn khiếu nại.)

Hy vọng những câu tiếng Anh giao tiếp trên sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả khi sử dụng dịch vụ.

XI. Kết luận

Trên đây là những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất trong mọi tình huống. Kienhoc hy vọng rằng những câu tiếng Anh giao tiếp này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài. Hãy luyện tập thường xuyên để cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình nhé!

Related Articles

Back to top button