Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh tiểu học: Nắm vững kiến thức nền tảng cho tương lai

Ngữ pháp tiếng Anh là một trong những nội dung quan trọng nhất mà trẻ em tiểu học cần học để có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Ngữ pháp tiếng anh tiểu học bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ các thì động từ cho đến các loại từ như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ và liên từ. Trong bài viết này, Kienhoc.vn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ và dễ hiểu nhất về ngữ pháp tiếng Anh tiểu học. Với những thông tin này, bạn có thể giúp con mình học tốt môn tiếng Anh ở trường và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Chủ đề Định nghĩa Ví dụ
Thì Thì động từ dùng để diễn tả thời gian của một hành động hoặc sự việc. Thì hiện tại đơn: I play soccer every day. (Tôi chơi bóng đá mỗi ngày.)
Danh từ Danh từ là từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc cảm xúc. Danh từ chung: dog (con chó), book (quyển sách), tree (cây)
Động từ Động từ là từ dùng để chỉ một hành động, trạng thái hoặc sự việc. Động từ thường: play (chơi), read (đọc), write (viết)
Tính từ Tính từ là từ dùng để mô tả một danh từ hoặc đại từ. Tính từ chỉ chất lượng: good (tốt), bad (xấu), beautiful (đẹp)
Trạng từ Trạng từ là từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ chỉ tần suất: always (luôn luôn), sometimes (thi thoảng), never (không bao giờ)
Giới từ Giới từ là từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc nhóm từ trong một câu. Giới từ chỉ nơi chốn: in (trong), on (trên), under (dưới)
Liên từ Liên từ là từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong một câu. Liên từ kết hợp: and (và), but (nhưng), or (hoặc)

I. Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học
Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Học tiếng Anh giao tiếp là một kỹ năng quan trọng mà trẻ em tiểu học cần học để có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Ngữ pháp tiếng Anh tiểu học bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ các thì động từ cho đến các loại từ như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ và liên từ. Trong bài viết này, KienHoc.vn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ và dễ hiểu nhất về ngữ pháp tiếng Anh tiểu học. Với những thông tin này, bạn có thể giúp con mình học tốt môn tiếng Anh ở trường và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Thì hiện tại đơn

  Thì hiện tại đơn dùng để mô tả các hành động hoặc sự việc diễn ra thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại trong hiện tại.

 • Ví dụ: He plays soccer every day. (Anh ấy chơi bóng đá mỗi ngày.)
 • I go to school from Monday to Friday. (Tôi đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.)

Thì hiện tại tiếp diễn

 • Thì hiện tại tiếp diễn dùng để mô tả các hành động hoặc sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói.
 • Ví dụ: She is cooking dinner now. (Cô ấy đang nấu bữa tối bây giờ.)
 • We are watching television at the moment. (Chúng tôi đang xem tivi lúc này.)

Thì hiện tại hoàn thành

 • Thì hiện tại hoàn thành dùng để mô tả các hành động hoặc sự việc đã xảy ra và hoàn thành trước thời điểm nói.
 • Ví dụ: I have finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.)
 • She has been to England before. (Cô ấy đã từng đến Anh trước đây.)

Thì tương lai đơn

 • Thì tương lai đơn dùng để mô tả các hành động hoặc sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Ví dụ: I will go to the park tomorrow. (Tôi sẽ đến công viên vào ngày mai.)
 • She will graduate from university next year. (Cô ấy sẽ tốt nghiệp đại học vào năm sau.)

II. Danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học
Danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Danh từ là từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc cảm xúc. Danh từ có thể là danh từ chung hoặc danh từ riêng. Danh từ chung là danh từ chỉ chung cho một loại người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc cảm xúc. Ví dụ: con chó, cái bàn, ngôi nhà, tình yêu. Danh từ riêng là danh từ chỉ riêng cho một người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc cảm xúc cụ thể. Ví dụ: Nguyễn Văn A, thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam.

Danh từ trong tiếng Anh có thể được chia thành hai loại chính: danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ đếm được là danh từ có thể đếm được bằng số lượng. Ví dụ: one dog, two tables, three houses. Danh từ không đếm được là danh từ không thể đếm được bằng số lượng. Ví dụ: love, happiness, water.

Danh từ trong tiếng Anh cũng có thể được chia thành hai loại phụ: danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng. Danh từ cụ thể là danh từ chỉ những thứ cụ thể mà chúng ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy hoặc chạm vào. Ví dụ: a dog, a table, a house. Danh từ trừu tượng là danh từ chỉ những thứ trừu tượng mà chúng ta không thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy hoặc chạm vào. Ví dụ: love, happiness, water.

Danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học
Loại danh từ Ví dụ
Danh từ chung con chó, cái bàn, ngôi nhà, tình yêu
Danh từ riêng Nguyễn Văn A, thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam
Danh từ đếm được one dog, two tables, three houses
Danh từ không đếm được love, happiness, water
Danh từ cụ thể a dog, a table, a house
Danh từ trừu tượng love, happiness, water

Danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học là một chủ đề rất quan trọng. Học sinh cần nắm vững các kiến thức về danh từ để có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Một số bài viết liên quan đến danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học:

III. Động từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Động từ trong tiếng Anh là gì?

Động từ là từ dùng để chỉ một hành động, trạng thái hoặc sự việc. Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ có thể chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào chức năng và cách sử dụng của chúng. Một số loại động từ phổ biến nhất bao gồm:

 • Động từ chính (main verb): Động từ chính là động từ đứng ở vị trí trung tâm của câu, thể hiện hành động hoặc trạng thái chính của chủ ngữ.
 • Động từ khuyết thiếu (auxiliary verb): Động từ khuyết thiếu là động từ đứng trước động từ chính, giúp thể hiện thì, thể, thức hoặc ngữ khí của câu.
 • Động từ tình thái (modal verb): Động từ tình thái là động từ đứng trước động từ chính, thể hiện thái độ, khả năng hoặc sự cho phép của người nói.
 • Động từ bất quy tắc (irregular verb): Động từ bất quy tắc là động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ không tuân theo quy tắc chung.

Cách dùng động từ trong tiếng Anh

Để sử dụng động từ đúng cách trong tiếng Anh, bạn cần chú ý đến một số điểm sau:

 • Động từ phải phù hợp với chủ ngữ về số và ngôi.
 • Động từ phải chia đúng thì, thể và thức.
 • Động từ phải được sử dụng đúng với nghĩa của nó.
 • Động từ phải được sắp xếp đúng thứ tự trong câu.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến một số quy tắc đặc biệt khi sử dụng động từ trong tiếng Anh, chẳng hạn như quy tắc về động từ khuyết thiếu, quy tắc về động từ tình thái và quy tắc về động từ bất quy tắc.

Bằng cách nắm vững những kiến thức cơ bản về động từ trong ngữ pháp tiếng Anh, bạn có thể sử dụng động từ một cách chính xác và hiệu quả, giúp nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Các thì trong tiếng Anh
Tên thì Công thức Cách dùng
Hiện tại đơn S + V (s/es) Diễn tả hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại.
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói.
Hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 Diễn tả hành động, sự việc đã hoàn thành trước thời điểm nói.
Tương lai đơn S + will + V Diễn tả hành động, sự việc sẽ diễn ra trong tương lai.
Tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Diễn tả hành động, sự việc sẽ đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
Tương lai hoàn thành S + will have + V3 Diễn tả hành động, sự việc sẽ hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong tương lai.
Quá khứ đơn S + V2 Diễn tả hành động, sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing Diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Quá khứ hoàn thành S + had + V3 Diễn tả hành động, sự việc đã hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về động từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học. Hy vọng rằng, những thông tin này sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về động từ và sử dụng động từ một cách chính xác trong giao tiếp tiếng Anh.

Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập khác để củng cố kiến thức về động từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học. Chúc các em học tập tốt!

IV. Tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học
Tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Tính từ là loại từ dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc hay trạng thái được danh từ hoặc đại từ trỏ đến. Trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học, tính từ thường được dùng để bổ nghĩa cho danh từ, giúp cho câu văn trở nên sinh động và chi tiết hơn.

Một số ví dụ về tính từ thường gặp trong tiếng Anh tiểu học:

 • big (lớn)
 • small (nhỏ)
 • tall (cao)
 • short (thấp)
 • beautiful (đẹp)
 • ugly (xấu)
 • good (tốt)
 • bad (xấu)
 • hot (nóng)
 • cold (lạnh)

Một số chủ đề liên quan

Cách sử dụng tính từ trong câu:

 • Tính từ thường được đặt trước danh từ mà nó bổ nghĩa.
 • Tính từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm tính từ.
 • Khi tính từ đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm tính từ, cụm tính từ thường được đặt trước danh từ mà nó bổ nghĩa.

Một số ví dụ về cách sử dụng tính từ trong câu:

 • The big red house is on the corner. (Căn nhà lớn màu đỏ ở góc đường.)
 • The tall handsome man is my father. (Người đàn ông cao ráo đẹp trai đó là bố tôi.)
 • The beautiful flowers are in the garden. (Những bông hoa đẹp đang ở trong vườn.)

V. Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Trạng từ là loại từ được dùng để miêu tả cách thức, thời gian, nơi chốn hoặc mức độ của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học, trạng từ thường được dùng để bổ nghĩa cho động từ, khiến cho câu văn trở nên rõ ràng và chi tiết hơn.

Một số ví dụ về trạng từ thường gặp trong tiếng Anh tiểu học:

 • quickly (nhanh chóng)
 • slowly (chậm chạp)
 • carefully (cẩn thận)
 • loudly (to lớn)
 • softly (nhẹ nhàng)
 • happily (vui vẻ)
 • sadly (buồn bã)
 • angrily (giận dữ)
 • excitedly (háo hức)
 • nervously (lo lắng)

Một số chủ đề liên quan

Cách sử dụng trạng từ trong câu:

 • Trạng từ thường được đặt trước động từ, tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.
 • Trạng từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm trạng từ.
 • Khi trạng từ đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm trạng từ, cụm trạng từ thường được đặt trước động từ, tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.

Một số ví dụ về cách sử dụng trạng từ trong câu:

 • The boy ran quickly to the store. (Cậu bé chạy nhanh đến cửa hàng.)
 • She spoke softly to the baby. (Cô ấy nói nhẹ nhàng với em bé.)
 • They were very happy to see each other. (Họ rất vui khi gặp lại nhau.)

VI. Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học
Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Trạng từ là từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ có thể chỉ tần suất, thời gian, nơi chốn, cách thức, mục đích, nguyên nhân, kết quả, so sánh hoặc tương phản. Trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học, trạng từ thường được chia thành hai loại chính là trạng từ chỉ tần suất và trạng từ chỉ cách thức.

Trạng từ chỉ tần suất là loại trạng từ dùng để chỉ mức độ thường xuyên của một hành động hoặc sự việc. Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp trong tiếng Anh tiểu học bao gồm: always (luôn luôn), sometimes (thi thoảng), never (không bao giờ), often (thường xuyên), usually (thường), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi), hardly ever (hiếm khi), once (một lần), twice (hai lần), three times (ba lần), four times (bốn lần), five times (năm lần), six times (sáu lần), seven times (bảy lần), eight times (tám lần), nine times (chín lần), ten times (mười lần).

Trạng từ chỉ cách thức là loại trạng từ dùng để chỉ cách thức thực hiện một hành động hoặc sự việc. Các trạng từ chỉ cách thức thường gặp trong tiếng Anh tiểu học bao gồm: carefully (cẩn thận), carelessly (cẩu thả), quickly (nhanh chóng), slowly (chậm rãi), loudly (to), softly (nhẹ nhàng), well (tốt), badly (xấu), correctly (đúng), incorrectly (sai), easily (dễ dàng), difficultly (khó khăn), happily (vui vẻ), sadly (buồn bã), angrily (giận dữ), surprisedly (ngạc nhiên).

Trạng từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học. Việc sử dụng trạng từ đúng cách sẽ giúp câu văn trở nên mạch lạc và rõ ràng hơn. Các em học sinh tiểu học cần nắm vững cách sử dụng trạng từ để có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

Loại trạng từ Định nghĩa Ví dụ
Trạng từ chỉ tần suất Trạng từ dùng để chỉ mức độ thường xuyên của một hành động hoặc sự việc. I always go to school on time. (Tôi luôn đi học đúng giờ.)
Trạng từ chỉ cách thức Trạng từ dùng để chỉ cách thức thực hiện một hành động hoặc sự việc. She speaks English fluently. (Cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy.)

Ngoài ra, còn có một số loại trạng từ khác ít phổ biến hơn, chẳng hạn như trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ mục đích, trạng từ chỉ nguyên nhân, trạng từ chỉ kết quả, trạng từ chỉ so sánh và trạng từ chỉ tương phản. Các loại trạng từ này sẽ được học ở những lớp cao hơn.

Trạng từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học. Việc sử dụng trạng từ đúng cách sẽ giúp câu văn trở nên mạch lạc và rõ ràng hơn. Các em học sinh tiểu học cần nắm vững cách sử dụng trạng từ để có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

Để học tốt trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học, các em học sinh có thể tham khảo một số tài liệu sau:

 • Giáo trình tiếng Anh lớp 3, 4, 5
 • Sách bài tập tiếng Anh lớp 3, 4, 5
 • Các trang web học tiếng Anh trực tuyến
 • Các ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại thông minh

Các em học sinh cũng có thể nhờ sự trợ giúp của giáo viên hoặc phụ huynh để học tốt trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học.

VII. Giới từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Giới từ là loại từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc nhóm từ trong một câu. Trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học, có một số giới từ thường gặp như: in (trong), on (trên), under (dưới), in front of (ở phía trước), behind (ở phía sau), next to (bên cạnh), far from (xa khỏi), near (gần), beside (bên cạnh), between (giữa).

Giới từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học
Giới từ Ví dụ Ý nghĩa
in The book is in the bag. Quyển sách ở trong túi.
on The cup is on the table. Cái cốc ở trên bàn.
under The cat is under the bed. Con mèo ở dưới gầm giường.
in front of The boy is standing in front of the house. Cậu bé đang đứng trước cửa nhà.
behind The girl is hiding behind the tree. Cô gái đang trốn sau cái cây.
next to The car is parked next to the motorbike. Chiếc xe hơi đang đậu bên cạnh chiếc xe máy.
far from My house is far from the school. Nhà tôi xa trường học.
near The park is near the river. Công viên ở gần con sông.
beside The dog is sleeping beside the fireplace. Con chó đang ngủ bên cạnh lò sưởi.
between The two houses are located between the two streets. Hai ngôi nhà nằm giữa hai con phố.

Các giới từ này thường được sử dụng cùng với danh từ hoặc đại từ để tạo thành cụm giới từ. Cụm giới từ có chức năng bổ sung thêm thông tin cho động từ, tính từ hoặc trạng từ trong câu. Ví dụ:

 • The boy is sitting on the chair. (Cậu bé đang ngồi trên ghế.)
 • The cat is under the table. (Con mèo ở dưới gầm bàn.)
 • The book is in the bag. (Quyển sách ở trong túi.)

Ngoài ra, giới từ còn có thể được sử dụng để kết nối hai câu hoặc hai mệnh đề lại với nhau. Ví dụ:

 • I went to the park and I played with my friends. (Tôi đã đến công viên và chơi với bạn bè của tôi.)
 • I like to read books and I also like to watch movies. (Tôi thích đọc sách và tôi cũng thích xem phim.)

Trên đây là một số thông tin cơ bản về giới từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này cũng như cách sử dụng giới từ trong câu tiếng Anh.

VIII. Liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học
Liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Liên từ là từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong một câu.

Liên từ Ví dụ
Tôi thích ăn táo và cam.
Hoặc Bạn muốn đi chơi công viên hoặc đi xem phim?
Nhưng Tôi thích ăn táo, nhưng tôi không thích ăn cam.
Bởi vì Tôi không đi học hôm nay, bởi vì tôi bị bệnh.
Nên Bạn nên học tập chăm chỉ để đạt kết quả cao trong kỳ thi.
Vì vậy Bạn học tập chăm chỉ nên bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Các liên từ thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh tiểu học bao gồm:

 • Hoặc
 • Nhưng
 • Bởi vì
 • Nên
 • Vì vậy

Bạn có thể sử dụng các liên từ này để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong một câu để tạo thành một câu hoàn chỉnh và có nghĩa.

IX. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh tiểu học là nền tảng cơ bản để trẻ em có thể học tốt môn tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp trong bài viết này, hi vọng bạn đã có thể nắm được những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh tiểu học. Hãy cùng đồng hành với KienHoc.vn để khám phá thêm nhiều kiến thức bổ ích khác nhé.

Related Articles

Back to top button