Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 PDF: Tổng hợp kiến thức và bài tập đầy đủ

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 là nền tảng quan trọng giúp các em học sinh giao tiếp và sử dụng tiếng Anh thành thạo. Kienhoc xin gửi tặng phụ huynh và các em học sinh tài liệu Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 pdf đầy đủ và chi tiết nhất. Với tài liệu này, các em sẽ nắm vững các kiến thức trọng tâm về ngữ pháp tiếng anh lớp 5, giúp các em đạt kết quả cao trong học tập.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 PDF: Tổng hợp kiến thức và bài tập đầy đủ
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 PDF: Tổng hợp kiến thức và bài tập đầy đủ

 • Dạng ngữ pháp tiếng anh lớp 5
 • Danh từ
 • Động từ
 • Tính từ
 • Trạng từ
 • Đại từ
 • Giới từ
 • Liên từ
 • Cách sử dụng thì hiện tại đơn
 • Diễn tả sự thật hiển nhiên
 • Thói quen hằng ngày
 • Sự việc diễn ra thường xuyên
 • Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn
 • Hành động đang diễn ra tại thời điểm nói
 • Hành động sắp diễn ra trong tương lai gần
 • Cách sử dụng thì quá khứ đơn
 • Diễn tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ
 • Diễn tả cảm xúc hoặc trạng thái trong quá khứ
 • Cách sử dụng thì tương lai đơn
 • Diễn tả sự việc chắc chắn xảy ra trong tương lai
 • Diễn tả lời hứa hoặc lời đe dọa

I. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5: Tổng quan

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng nhất trong chương trình học tiếng anh ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn còn gặp khó khăn trong việc học ngữ pháp tiếng anh. Chính vì vậy, chúng tôi biên soạn bài viết này để cung cấp cho các bậc phụ huynh và học sinh những kiến thức tổng quan về ngữ pháp tiếng anh lớp 5, giúp các em học tốt hơn và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 bao gồm các dạng ngữ pháp, các thì, các dạng câu và các loại từ. Trong đó, các dạng ngữ pháp cơ bản nhất bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ và liên từ. Các thì trong ngữ pháp tiếng anh lớp 5 bao gồm thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và thì tương lai đơn. Các dạng câu trong ngữ pháp tiếng anh lớp 5 bao gồm câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn và câu mệnh lệnh.

Để học tốt ngữ pháp tiếng anh lớp 5, các em cần nắm vững các dạng ngữ pháp, các thì, các dạng câu và các loại từ. Các em cũng cần luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng ngữ pháp tiếng anh một cách thành thạo. Các em có thể luyện tập ngữ pháp tiếng anh lớp 5 thông qua các bài tập trong sách giáo khoa, các bài tập trên internet hoặc các bài tập do giáo viên giao.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp các bậc phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng anh lớp 5. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu ngữ pháp tiếng anh lớp 5 dưới đây:

II. Giới thiệu

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng nhất trong chương trình học tiếng anh ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn còn gặp khó khăn trong việc học ngữ pháp tiếng anh. Chính vì vậy, chúng tôi biên soạn bài viết này để cung cấp cho các bậc phụ huynh và học sinh những kiến thức tổng quan về ngữ pháp tiếng anh lớp 5, giúp các em học tốt hơn và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

III. Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một sự việc, hành động đang hoặc thường xuyên xảy ra ở hiện tại. Thì này thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian như: now (bây giờ), today (hôm nay), this week (tuần này), every day (mỗi ngày), always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), never (không bao giờ), …

Một số ví dụ về thì hiện tại đơn
Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
I go to school every day. (Tôi đi học mỗi ngày.) I don’t go to school every day. (Tôi không đi học mỗi ngày.) Do you go to school every day? (Bạn có đi học mỗi ngày không?)
She plays the piano very well. (Cô ấy chơi đàn piano rất giỏi.) She doesn’t play the piano very well. (Cô ấy không chơi đàn piano rất giỏi.) Does she play the piano very well? (Cô ấy có chơi đàn piano rất giỏi không?)
They live in a big house. (Họ sống trong một ngôi nhà lớn.) They don’t live in a big house. (Họ không sống trong một ngôi nhà lớn.) Do they live in a big house? (Họ có sống trong một ngôi nhà lớn không?)

IV. Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một sự việc, hành động đang hoặc sắp diễn ra ở thời điểm nói. Thì này thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian như: now (bây giờ), at the moment (hiện tại), right now (ngay bây giờ), currently (hiện tại), …

Một số ví dụ về thì hiện tại tiếp diễn
Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
I am watching TV now. (Tôi đang xem TV bây giờ.) I am not watching TV now. (Tôi không đang xem TV bây giờ.) Are you watching TV now? (Bạn có đang xem TV bây giờ không?)
She is playing the piano at the moment. (Cô ấy đang chơi đàn piano lúc này.) She is not playing the piano at the moment. (Cô ấy không đang chơi đàn piano lúc này.) Is she playing the piano at the moment? (Cô ấy có đang chơi đàn piano lúc này không?)
They are living in a big house right now. (Họ đang sống trong một ngôi nhà lớn ngay bây giờ.) They are not living in a big house right now. (Họ không đang sống trong một ngôi nhà lớn ngay bây giờ.) Are they living in a big house right now? (Họ có đang sống trong một ngôi nhà lớn ngay bây giờ không?)

V. Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một sự việc, hành động đã hoàn thành trong quá khứ. Thì này thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian như: yesterday (hôm qua), last week (tuần trước), last month (tháng trước), ago (trước đây), in the past (trong quá khứ), …

Một số ví dụ về thì quá khứ đơn
Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
I went to school yesterday. (Tôi đã đi học hôm qua.) I didn’t go to school yesterday. (Tôi không đi học hôm qua.) Did you go to school yesterday? (Bạn có đi học hôm qua không?)
She played the piano last week. (Cô ấy đã chơi đàn piano tuần trước.) She didn’t play the piano last week. (Cô ấy không chơi đàn piano tuần trước.) Did she play the piano last week? (Cô ấy có chơi đàn piano tuần trước không?)
They lived in a big house last month. (Họ đã sống trong một ngôi nhà lớn tháng trước.) They didn’t live in a big house last month. (Họ không sống trong một ngôi nhà lớn tháng trước.) Did they live in a big house last month? (Họ có sống trong một ngôi nhà lớn tháng trước không?)

VI. Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn dùng để diễn tả một sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Thì này thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian như: tomorrow (ngày mai), next week (tuần tới), next month (tháng tới), in the future (trong tương lai), …

Một số ví dụ về thì tương lai đơn
Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
I will go to school tomorrow. (Tôi sẽ đi học ngày mai.) I will not go to school tomorrow. (Tôi sẽ không đi học ngày mai.) Will you go to school tomorrow? (Bạn có đi học ngày mai không?)
She will play the piano next week. (Cô ấy sẽ chơi đàn piano tuần tới.) She will not play the piano next week. (Cô ấy sẽ không chơi đàn piano tuần tới.) Will she play the piano next week? (Cô ấy có chơi đàn piano tuần tới không?)
They will live in a big house next month. (Họ sẽ sống trong một ngôi nhà lớn tháng tới.) They will not live in a big house next month. (Họ sẽ không sống trong một ngôi nhà lớn tháng tới.) Will they live in a big house next month? (Họ có sống trong một ngôi nhà lớn tháng tới không?)

VII. Các dạng câu trong ngữ pháp tiếng anh lớp 5

Trong ngữ pháp tiếng anh lớp 5, có 5 dạng câu chính, bao gồm:

 • Câu khẳng định: Dùng để khẳng định một sự việc hoặc hành động nào đó.
 • Câu phủ định: Dùng để phủ định một sự việc hoặc hành động nào đó.
 • Câu nghi vấn: Dùng để hỏi về một sự việc hoặc hành động nào đó.
 • Câu mệnh lệnh: Dùng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì.
 • Câu cảm thán: Dùng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ về một sự việc hoặc hành động nào đó.

Mỗi dạng câu có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau. Học sinh cần nắm vững các kiến thức về các dạng câu để có thể sử dụng tiếng anh một cách chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, trong ngữ pháp tiếng anh lớp 5 còn có một số loại câu đặc biệt khác, chẳng hạn như câu rút gọn, câu ghép, câu phức, câu bị động, câu gián tiếp, v.v… Học sinh cần tìm hiểu thêm về các loại câu này để có thể sử dụng tiếng anh một cách đa dạng và phong phú hơn.

VIII. Các loại từ trong tiếng Anh

Các loại từ trong tiếng Anh
Các loại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có 8 loại từ chính, bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ và thán từ. Mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng khác nhau, tạo nên sự phong phú và đa dạng của ngôn ngữ này.

Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc hành động. Ví dụ: boy (cậu bé), book (quyển sách), happiness (hạnh phúc), Vietnam (Việt Nam), running (chạy).

Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại. Ví dụ: play (chơi), sleep (ngủ), be (là).

Tính từ là những từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ. Ví dụ: big (lớn), beautiful (đẹp), happy (vui vẻ).

Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, nhằm cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức, mức độ, v.v. Ví dụ: quickly (nhanh chóng), slowly (chậm rãi), very (rất).

Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ, giúp tránh lặp lại danh từ đó nhiều lần trong câu. Ví dụ: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), she (cô ấy), it (nó).

Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ: on (trên), in (trong), at (tại), to (đến), from (từ).

Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Ví dụ: and (và), but (nhưng), or (hoặc), because (bởi vì), so (vì vậy).

Thán từ là những từ dùng để biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ. Ví dụ: Wow! (Ồ!), Oh! (Ồ!), Oops! (Ôi trời!).

Việc nắm vững các loại từ trong tiếng Anh là rất quan trọng, vì nó giúp bạn hiểu được cấu trúc và ý nghĩa của câu, đồng thời sử dụng ngôn ngữ này một cách chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý rằng, trong tiếng Anh, một từ có thể thuộc nhiều loại từ khác nhau, tùy thuộc vào cách sử dụng của nó trong câu. Ví dụ, từ “play” có thể là động từ (I play football every day – Tôi chơi bóng đá mỗi ngày) hoặc danh từ (I enjoy playing football – Tôi thích chơi bóng đá).

Hy vọng rằng, bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại từ trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Anh lớp 5, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

IX. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 là một phần quan trọng trong quá trình học tiếng Anh của các em học sinh. Các bài tập này giúp các em củng cố kiến thức ngữ pháp đã học, đồng thời rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Dưới đây là một số bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 thường gặp:

Bài tập về thì hiện tại đơn

 • Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc vào chỗ trống.
 • Ví dụ: I (go) to school every day.
 • (go) to school every day.
 • He (play) football every afternoon.
 • She (watch) TV every night.
 • We (eat) breakfast at 7 o’clock every morning.
 • They (sleep) at 10 o’clock every night.

Bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

 • Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc vào chỗ trống.
 • Ví dụ: I (study) English at the moment.
 • (study) English at the moment.
 • He (play) football in the park now.
 • She (watch) TV at the moment.
 • We (eat) dinner at the moment.
 • They (sleep) at the moment.

Bài tập về thì quá khứ đơn

 • Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc vào chỗ trống.
 • Ví dụ: I (go) to the cinema yesterday.
 • (go) to the cinema yesterday.
 • He (play) football yesterday.
 • She (watch) TV yesterday.
 • We (eat) dinner yesterday.
 • They (sleep) yesterday.

Bài tập về thì tương lai đơn

 • Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc vào chỗ trống.
 • Ví dụ: I (go) to school tomorrow.
 • (go) to school tomorrow.
 • He (play) football tomorrow.
 • She (watch) TV tomorrow.
 • We (eat) dinner tomorrow.
 • They (sleep) tomorrow.

Bài tập về các thì trong ngữ pháp tiếng anh lớp 5

 • Xác định thì của động từ trong câu.
 • Ví dụ: I go to school every day. (thì hiện tại đơn)
 • He is playing football now. (thì hiện tại tiếp diễn)
 • She went to the cinema yesterday. (thì quá khứ đơn)
 • We will go to the park tomorrow. (thì tương lai đơn)

Bài tập về các dạng câu trong ngữ pháp tiếng anh lớp 5

 • Xác định loại câu của câu.
 • Ví dụ: I go to school every day. (câu khẳng định)
 • He is playing football now. (câu phủ định)
 • She went to the cinema yesterday. (câu nghi vấn)
 • We will go to the park tomorrow. (câu mệnh lệnh)

Trên đây là một số bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 thường gặp. Các bậc phụ huynh và học sinh có thể tham khảo để giúp các em học tốt môn tiếng Anh.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh và học sinh có thể tìm kiếm thêm các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 khác trên internet hoặc tại các nhà sách. Chúc các em học tốt!

Xem thêm: Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

X. Kết luận

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng nhất trong chương trình học tiếng anh ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn còn gặp khó khăn trong việc học ngữ pháp tiếng anh. Chính vì vậy, chúng tôi đã biên soạn bài viết này để cung cấp cho các bậc phụ huynh và học sinh những kiến thức tổng quan về ngữ pháp tiếng anh lớp 5, giúp các em học tốt hơn và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Hy vọng rằng, với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bài viết này, các bậc phụ huynh và học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các em học tốt hơn môn tiếng anh ở bậc tiểu học.

Related Articles

Back to top button