Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 2: Nắm vững các kiến thức cơ bản để chinh phục Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng anh lớp 2 là nền tảng vững chắc giúp các em học sinh tiểu học tiếp cận và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Tại Kho kiến thức, chúng tôi cung cấp đầy đủ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 2, bao gồm từ vựng, động từ bất quy tắc, câu hỏi, câu phủ định, cách dùng mạo từ, phát âm và những lưu ý cần thiết. Hãy truy cập ngay website Kho kiến thức để nắm vững ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 cùng con em mình!

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 2: Nắm vững các kiến thức cơ bản để chinh phục Tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 2: Nắm vững các kiến thức cơ bản để chinh phục Tiếng Anh

Loại từ Ví dụ Chú thích
Danh từ Bàn, ghế, sách, vở Đặt tên cho người, vật, sự vật, hiện tượng
Động từ Đi, đứng, ngồi, nằm Diễn tả hành động, trạng thái
Tính từ Đẹp, xấu, cao, thấp Miêu tả đặc điểm của người, vật, sự vật
Trạng từ Rất, rất, quá Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác
Giới từ Trên, dưới, trong, ngoài Diễn tả mối quan hệ giữa các từ trong câu
Động từ bất quy tắc Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Go (đi) Went Gone
Come (đến) Came Come
See (nhìn) Saw Seen
Get (nhận) Got Got
Make (làm) Made Made
Câu hỏi Ví dụ Chú thích
Câu hỏi Yes/No Do you like apples? Trả lời: Yes, I do / No, I don’t
Câu hỏi WH What is your name? Trả lời: My name is…
Câu hỏi Tag It’s a nice day, isn’t it? Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t
Câu phủ định Ví dụ Chú thích
Câu phủ định đơn I don’t like apples. Dùng not sau động từ
Câu phủ định kép I don’t want to go. Dùng not want to trước động từ chính
Cách dùng mạo từ Ví dụ Chú thích
Mạo từ xác định (the) The book is on the table. Sử dụng khi danh từ đã được xác định
Mạo từ bất định (a/an) I have a book. Sử dụng khi danh từ chưa được xác định
Không dùng mạo từ I go to school. Không dùng mạo từ trước danh từ chỉ chung

I. Giới thiệu về ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 là nền tảng để các em học sinh tiểu học tiếp cận và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Tại Kho kiến thức, chúng tôi cung cấp đầy đủ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 2, bao gồm từ vựng, động từ bất quy tắc, câu hỏi, câu phủ định, cách dùng mạo từ, phát âm và những lưu ý cần thiết. Hãy truy cập ngay website của chúng tôi để nắm vững ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 cùng con em mình!

Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

 • Danh từ: Đặt tên cho người, vật, sự vật, hiện tượng
 • Động từ: Diễn tả hành động, trạng thái
 • Tính từ: Miêu tả đặc điểm của người, vật, sự vật
 • Trạng từ: Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác
 • Giới từ: Diễn tả mối quan hệ giữa các từ trong câu

Động từ bất quy tắc trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Động từ bất quy tắc Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Go (đi) Went Gone
Come (đến) Came Come
See (nhìn) Saw Seen
Get (nhận) Got Got
Make (làm) Made Made

Câu hỏi trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Câu hỏi Ví dụ Chú thích
Câu hỏi Yes/No Do you like apples? Trả lời: Yes, I do / No, I don’t
Câu hỏi WH What is your name? Trả lời: My name is…
Câu hỏi Tag It’s a nice day, isn’t it? Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t

Câu phủ định trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Câu phủ định Ví dụ Chú thích
Câu phủ định đơn I don’t like apples. Dùng not sau động từ
Câu phủ định kép I don’t want to go. Dùng not want to trước động từ chính

Cách dùng mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Cách dùng mạo từ Ví dụ Chú thích
Mạo từ xác định (the) The book is on the table. Sử dụng khi danh từ đã được xác định
Mạo từ bất định (a/an) I have a book. Sử dụng khi danh từ chưa được xác định
Không dùng mạo từ I go to school. Không dùng mạo từ trước danh từ chỉ chung

Phát âm trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Phát âm trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em học sinh tiểu học nắm vững nền tảng tiếng Anh. Kiến thức ngữ pháp bao gồm nhiều nội dung như từ vựng, động từ bất quy tắc, câu hỏi, câu phủ định, cách dùng mạo từ, phát âm,…

Những lưu ý trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

 • Cần chú ý đến cách phát âm của các từ, đặc biệt là các từ dễ bị nhầm lẫn.
 • Cần nắm vững các quy tắc ngữ pháp cơ bản, chẳng hạn như cách sử dụng thì, cách sử dụng mạo từ, cách sử dụng giới từ,…
 • Cần luyện tập thường xuyên để ghi nhớ các kiến thức ngữ pháp đã học.
 • Cần áp dụng các kiến thức ngữ pháp đã học vào thực tế giao tiếp để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.

II. Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh
Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng được chia thành nhiều loại với chức năng khác nhau và cách sử dụng khác nhau. Có tổng cộng 10 loại từ chính, bao gồm:

Loại từ Ví dụ Chú thích
Danh từ Bàn, ghế, sách, vở Đặt tên cho người, vật, sự vật, hiện tượng
Động từ Đi, đứng, ngồi, nằm Diễn tả hành động, trạng thái
Tính từ Đẹp, xấu, cao, thấp Miêu tả đặc điểm của người, vật, sự vật
Trạng từ Rất, rất, quá Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác
Giới từ Trên, dưới, trong, ngoài Diễn tả mối quan hệ giữa các từ trong câu
Liên từ Và, hoặc, nhưng Nối các từ, cụm từ, hay mệnh đề với nhau
Đại từ Tôi, bạn, anh ấy, cô ấy Thay thế cho danh từ
Số từ Một, hai, ba, bốn Biểu thị số lượng hoặc thứ tự
Phó từ Không, ít nhiều Diễn tả mức độ, cường độ hoặc tần suất của hành động hay tính chất
Thán từ Ối, chao, trời Bày tỏ cảm xúc, thái độ

Danh từ

Khi học tiếng Anh, danh từ là một trong những loại từ vựng cơ bản bắt buộc phải nắm được. Danh từ được sử dụng để đặt tên cho người, vật, sự vật, hiện tượng, khái niệm, cảm xúc,… Ví dụ:

 • Tòa nhà
 • Con chó
 • Đẹp
 • Mong muốn
 • Phong cảnh

Động từ

Động từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Nó có thể là hành động thực tế hoặc hành động mang tính chất trừu tượng. Ví dụ:

 • Đi
 • Ngồi
 • Chạy
 • Xem
 • Ỷ lại

Tài liệu học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu

III. Động từ bất quy tắc trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Động từ bất quy tắc trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2
Động từ bất quy tắc trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo quy tắc chung về cách chia thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ. Trong tiếng Anh, có rất nhiều động từ bất quy tắc, trong đó có một số động từ thường gặp ở lớp 2 như:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Go (đi) Went Gone
Come (đến) Came Come
See (nhìn) Saw Seen
Get (nhận) Got Got
Make (làm) Made Made

Để học tốt động từ bất quy tắc, các em cần ghi nhớ các động từ này và cách chia của chúng. Các em có thể học bằng cách đọc, viết, nghe và nói. Các em cũng có thể sử dụng các trò chơi hoặc ứng dụng học tập để giúp việc học trở nên thú vị hơn.

Ngoài ra, các em cũng cần lưu ý rằng một số động từ bất quy tắc có thể có nhiều cách chia khác nhau tùy theo ngữ cảnh. Ví dụ, động từ “go” có thể chia quá khứ đơn là “went” hoặc “gone” tùy thuộc vào cách sử dụng. Do đó, các em cần học cách sử dụng động từ bất quy tắc một cách linh hoạt để có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

IV. Câu hỏi trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Câu hỏi trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2
Câu hỏi trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2, câu hỏi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh rèn luyện khả năng giao tiếp và tư duy phản biện. Câu hỏi có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại có cấu trúc và chức năng riêng.

Một trong những loại câu hỏi phổ biến nhất trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 là câu hỏi Yes/No. Câu hỏi Yes/No là loại câu hỏi chỉ có hai câu trả lời có thể là “Yes” hoặc “No”. Cấu trúc của câu hỏi Yes/No thường bắt đầu bằng trợ động từ “Do” hoặc “Does”, sau đó là chủ ngữ, động từ chính và tân ngữ. Ví dụ:

Câu hỏi Trả lời
Do you like apples? Yes, I do. / No, I don’t.
Does she go to school every day? Yes, she does. / No, she doesn’t.

Một loại câu hỏi khác thường gặp trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 là câu hỏi WH. Câu hỏi WH là loại câu hỏi bắt đầu bằng một từ để hỏi như “What”, “Who”, “Where”, “When”, “Why” hoặc “How”. Cấu trúc của câu hỏi WH thường bắt đầu bằng từ để hỏi, sau đó là trợ động từ “Do” hoặc “Does”, chủ ngữ, động từ chính và tân ngữ. Ví dụ:

Câu hỏi Trả lời
What is your name? My name is John.
Who is your teacher? My teacher is Ms. Smith.
Where do you live? I live in New York City.

Ngoài ra, trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 còn có một số loại câu hỏi khác như câu hỏi Tag, câu hỏi đuôi và câu hỏi gián tiếp. Mỗi loại câu hỏi đều có cấu trúc và chức năng riêng, giúp học sinh thể hiện ý tưởng và giao tiếp hiệu quả trong tiếng Anh.

V. Câu phủ định trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Câu phủ định trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2
Câu phủ định trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Câu phủ định trong ngữ pháp tiếng Anh dùng để diễn tả phủ định về sự vật, hành động, trạng thái hay đặc điểm được nêu trong câu. Cấu trúc câu phủ định trong tiếng Anh lớp 2 thường sử dụng trợ động từ not đặt sau trợ động từ to be (am, is, are, was, were) hoặc sau động từ khuyết thiếu (can, could, may, might, must, should, will, would) để phủ định ý nghĩa của động từ chính trong câu.

Ví dụ Giải thích
I am not a boy. Tôi không phải là con trai.
She is not playing soccer. Cô ấy không chơi bóng đá.
They were not at home. Họ không ở nhà.

Ngoài ra, câu phủ định trong tiếng Anh lớp 2 còn có thể được diễn tả bằng cách sử dụng một số từ phủ định như no, none, nothing, never, nobody, nowhere.

Ví dụ Giải thích
I have no money. Tôi không có tiền.
There is nothing in the box. Không có gì trong hộp.
I never go to school late. Tôi không bao giờ đi học muộn.

Những câu phủ định trong tiếng Anh lớp 2 thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp hằng ngày để diễn tả sự không đồng ý, phản đối hoặc từ chối một điều gì đó.

 • Khi muốn từ chối một lời đề nghị:

– Would you like to have some coffee?
– No, thank you. I don’t want any coffee.

 • Khi muốn bày tỏ sự không đồng ý với một ý kiến:

– Do you think we should go to the movies?
– No, I don’t think that’s a good idea.

 • Khi muốn phản đối một hành động nào đó:

– Stop making noise! You’re disturbing me.
– I’m not making any noise!

Việc nắm vững cách sử dụng câu phủ định trong tiếng Anh lớp 2 sẽ giúp các em giao tiếp hiệu quả hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Tham khảo chủ đề cùng chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

VI. Cách dùng mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Cách dùng mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2
Cách dùng mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Mạo từ là một loại từ dùng để xác định danh từ hoặc cụm danh từ. Trong tiếng Anh, có hai loại mạo từ chính là mạo từ xác định (the) và mạo từ bất định (a/an).

Mạo từ xác định (the) được dùng khi danh từ đã được xác định hoặc đã được nhắc đến trước đó. Ví dụ:

 • The book is on the table. (Quyển sách ở trên bàn.)
 • I saw the movie last night. (Tôi đã xem bộ phim đó tối qua.)

Mạo từ bất định (a/an) được dùng khi danh từ chưa được xác định hoặc được nhắc đến lần đầu tiên. Ví dụ:

 • I have a book. (Tôi có một quyển sách.)
 • I saw an interesting movie last night. (Tôi đã xem một bộ phim thú vị tối qua.)

Ngoài ra, còn có một số trường hợp đặc biệt trong cách dùng mạo từ. Ví dụ:

 • Không dùng mạo từ trước tên riêng: John, Mary, London, Vietnam,…
 • Không dùng mạo từ trước danh từ chỉ chung: water, air, milk, coffee,…
 • Không dùng mạo từ trước danh từ số nhiều đếm được: two books, three tables,…
Loại mạo từ Ví dụ Chú thích
Mạo từ xác định (the) The book is on the table. Sử dụng khi danh từ đã được xác định
Mạo từ bất định (a/an) I have a book. Sử dụng khi danh từ chưa được xác định
Không dùng mạo từ I go to school. Không dùng mạo từ trước danh từ chỉ chung

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng mạo từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 tại đây:

VII. Phát âm trong ťaž pháp tiếng Anh lớp 2

Âm thanh của bất kỳ ngoại ngữ nào khi nghe đều khó nghe hơn đối với người chưa từng tiếp xúc. Đối với tiếng Anh lớp 2 cũng vậy, trẻ sẽ chưa quen với cách phát âm của ngôn ngữ thứ hai, từ đó hình thành thói quen phát âm theo tiếng mẹ đẻ. Ông bà, cha mẹ và đặc biệt là giáo viên cần lưu ý sẽ kiên nhẫn luyện đọc từng từ cho các em theo mẫu phát âm chuẩn.

Cách phát âm

Cách đọc

Ví dụ

âu

/au/: â:u

House /haʊs/: Hâu-xơ

êi

ey: êi

Hey /hey/: Hêi

ai

ai: ai

Sky /skaɪ/: Xkai

ô

o: ô

Dog /dɒɡ/: Đôg

u

u: u

Book /bʊk/: Bư-cờ

Ngoài ra, giáo viên có thể áp dụng một số hình thức hoạt động học tập đa dạng để tạo sự thích thú cho học sinh trong việc học phát âm tiếng Anh. Bao gồm một số hình thức như trò chơi, chắp bút chì vào môi khi luyện nói, học phát âm qua bài hát hoặc qua khẩu hình miệng của ai đó khi phát âm. Đây là những hình thức thú vị giúp trẻ tiếp thu thêm kiến thức và kỹ năng một cách tự nhiên hơn.

Stt Các nguyên âm cơ bản trong tiếng Anh
1 /æ/ (æ): như chữ “e” trong từ “bed” (giường)
2 /ɑː/ (ɑː): như chữ “a” trong từ “father” (cha)
3 /ɪ/ (ɪ): như chữ “i” trong từ “big” (to lớn)
4 /ɒ/ (ɒ): như chữ “o” trong từ “dog” (con chó)
5 /uː/ (uː): như chữ “u” trong từ “school” (trường học)

Vậy làkiến thức ťaž pháp tiếng Anh lớp 2đã gợi ý đầy đủ nội dung cần thiết nhất giúp cho giáo viên và phụ huynh có cách hướng dẫn tốt nhất trong việc dạy và học bộ môn tiếng Anh lớp 2. Hi vọng rằng phụ huynh sẽ có thể dạy được tiếng Anh cho các em nhỏ tại nhà trong khoảng thời gian nghỉ dịch, đặc biệt là khi dịch bệnh phức tạp phải nghỉ học dài hạn.

VIII. Những lưu ý trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2

Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh lớp 2, các em cần lưu ý một số điều sau:

Chú ý đến thì của động từ

 • Có 3 thì chính trong ngữ pháp tiếng Anh: hiện tại, quá khứ, tương lai.
 • Thì hiện tại dùng để nói về những sự việc đang xảy ra.
 • Thì quá khứ dùng để nói về những sự việc đã xảy ra.
 • Thì tương lai dùng để nói về những sự việc sẽ xảy ra.

Chú ý đến dạng của động từ

 • Động từ có nhiều dạng khác nhau, tùy theo thì và số ít/số nhiều của chủ ngữ.
 • Ví dụ: động từ “go” (đi) có dạng “goes” ở thì hiện tại đơn khi chủ ngữ là số ít, và dạng “went” ở thì quá khứ đơn.
 • Các em cần học thuộc dạng của các động từ thông dụng để sử dụng đúng trong câu.

Chú ý đến vị trí của các từ trong câu

 • Trong câu tiếng Anh, vị trí của các từ rất quan trọng.
 • Ví dụ: chủ ngữ thường đứng trước động từ, tân ngữ thường đứng sau động từ.
 • Nếu đặt các từ sai vị trí, câu có thể trở nên vô nghĩa hoặc sai nghĩa.

Chú ý đến cách sử dụng mạo từ

 • Mạo từ là những từ dùng để xác định danh từ, giúp người đọc hiểu rõ hơn về danh từ đó.
 • Có hai loại mạo từ chính là mạo từ xác định (the) và mạo từ bất định (a/an).
 • Mạo từ xác định dùng trước danh từ đã được xác định, còn mạo từ bất định dùng trước danh từ chưa được xác định.

Chú ý đến cách sử dụng thì quá khứ phân từ

 • Thì quá khứ phân từ là một thì của động từ, dùng để chỉ hành động đã xảy ra trước một hành động khác.
 • Thì quá khứ phân từ thường được dùng với các thì hoàn thành.
 • Ví dụ: He has gone to school. (Anh ấy đã đi học.)

Trên đây là một số lưu ý quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 2. Các em cần chú ý nắm vững những kiến thức này để học tốt môn tiếng Anh.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các bài học ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 trên Kienhoc.vn để củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Từ vựng tiếng Anh lớp 2

Luyện tập từ vựng tiếng Anh cho trẻ em lớp 2

Học tiếng Anh cho người mất gốc lớp 2

IX. Kết luận

Như vậy, Kho kiến thức đã cung cấp đầy đủ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 2, từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng với những kiến thức này, các bậc phụ huynh có thể dễ dàng hướng dẫn con em mình học tập tại nhà. Chúc các em học sinh luôn đạt kết quả tốt trong học tập!

Related Articles

Back to top button