Ngữ Pháp Tiếng Anh

Luyện ngay Ngữ pháp tiếng Anh 9 thật nhiệm màu vừa học đã hiểu

Ngữ pháp tiếng anh 9 là nền tảng cơ bản để học tiếng Anh. Nó cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về các loại từ, cụm từ, mệnh đề và câu trong tiếng Anh. Đây là những kiến thức thiết yếu để bạn có thể giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy. Trong bài viết này, Kienhoc sẽ cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về ngữ pháp tiếng Anh 9. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại từ, cụm từ, mệnh đề và câu trong tiếng Anh. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các thì trong tiếng Anh. Kienhoc hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn học tốt ngữ pháp tiếng Anh 9 và giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả.

Luyện ngay Ngữ pháp tiếng Anh 9 thật nhiệm màu vừa học đã hiểu
Luyện ngay Ngữ pháp tiếng Anh 9 thật nhiệm màu vừa học đã hiểu

Loại từ Định nghĩa Ví dụ
Danh từ Tên của người, địa điểm, sự vật, … Bàn, ghế, cây, hoa, …
Tính từ Miêu tả đặc điểm của danh từ Cao, thấp, đẹp, xấu, …
Động từ Diễn tả hành động, trạng thái Đi, đứng, ngồi, nằm, …
Phó từ Bổ nghĩa cho tính từ, động từ Rất, quá, không, …
Liên từ Nối các từ, cụm từ, câu Và, nhưng, hoặc, …
Trạng từ Bổ nghĩa cho động từ, tính từ Nhanh chóng, chậm rãi, cẩn thận, …
Cụm từ Nhóm từ có cấu trúc cố định Bàn ghế, nhà cửa, …
Mệnh đề Nhóm từ có chủ ngữ và vị ngữ Tôi đi học, bạn đi chơi, …
Câu Đơn vị giao tiếp hoàn chỉnh Tôi là học sinh, bạn là giáo viên, …

I. Danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Danh từ là loại từ dùng để chỉ tên người, địa điểm, sự vật, khái niệm, … Danh từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm danh từ. Trong câu, danh từ có thể đóng vai trò chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ hoặc trạng ngữ.

Ví dụ:

 • Người: học sinh, giáo viên, bác sĩ, …
 • Địa điểm: trường học, bệnh viện, nhà hàng, …
 • Sự vật: sách, vở, bút, …
 • Khái niệm: tình yêu, hạnh phúc, tự do, …

Danh từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm ngữ pháp và ý nghĩa của chúng. Một số loại danh từ phổ biến bao gồm:

 • Danh từ chung: chỉ chung một loại người, địa điểm, sự vật, khái niệm, … Ví dụ: học sinh, giáo viên, trường học, bệnh viện, …
 • Danh từ riêng: chỉ riêng một người, địa điểm, sự vật, khái niệm, … Ví dụ: Nguyễn Văn A, Hà Nội, Việt Nam, …
 • Danh từ đếm được: có thể đếm được bằng số lượng. Ví dụ: sách, vở, bút, …
 • Danh từ không đếm được: không thể đếm được bằng số lượng. Ví dụ: nước, gạo, muối, …
 • Danh từ trừu tượng: chỉ những khái niệm, tư tưởng, tình cảm, … không thể nhìn thấy hoặc sờ mó được. Ví dụ: tình yêu, hạnh phúc, tự do, …

Danh từ là một trong những loại từ quan trọng nhất trong tiếng Anh. Để học tốt tiếng Anh, bạn cần nắm vững các kiến thức về danh từ, bao gồm các loại danh từ, cách sử dụng danh từ trong câu và cách chia danh từ số ít, số nhiều.

Từ vựng tiếng Anh 9

II. Tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Tính từ là loại từ dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất của danh từ. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Trong câu, tính từ có thể đóng vai trò bổ ngữ hoặc trạng ngữ.

Ví dụ:

 • Đẹp: một cô gái đẹp
 • Cao: một tòa nhà cao
 • Thông minh: một đứa trẻ thông minh
 • Chăm chỉ: một người học sinh chăm chỉ

Tính từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm ngữ pháp và ý nghĩa của chúng. Một số loại tính từ phổ biến bao gồm:

 • Tính từ chỉ chất lượng: miêu tả chất lượng, đặc điểm của danh từ. Ví dụ: đẹp, xấu, cao, thấp, thông minh, ngu ngốc, …
 • Tính từ chỉ số lượng: miêu tả số lượng của danh từ. Ví dụ: nhiều, ít, một, hai, ba, …
 • Tính từ chỉ sở hữu: miêu tả mối quan hệ sở hữu giữa danh từ và một danh từ khác. Ví dụ: của tôi, của bạn, của anh ấy, …
 • Tính từ chỉ định: xác định danh từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ: này, kia, đó, …
 • Tính từ nghi vấn: dùng để hỏi về đặc điểm, tính chất của danh từ. Ví dụ: nào, gì, …

Tính từ là một trong những loại từ quan trọng nhất trong tiếng Anh. Để học tốt tiếng Anh, bạn cần nắm vững các kiến thức về tính từ, bao gồm các loại tính từ, cách sử dụng tính từ trong câu và cách so sánh tính từ.

Sách tiếng Anh 9

III. Tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9
Tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Tính từ là loại từ dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất của danh từ. Trong tiếng Anh, tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ. Ví dụ:

 • A beautiful girl (Một cô gái xinh đẹp)
 • A tall building (Một tòa nhà cao)
 • A happy dog (Một chú chó vui vẻ)

Tính từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào chức năng và ý nghĩa của chúng. Một số loại tính từ phổ biến bao gồm:

 • Tính từ chỉ chất lượng: miêu tả chất lượng, đặc điểm của danh từ. Ví dụ: good (tốt), bad (xấu), beautiful (xinh đẹp), ugly (xấu xí), …
 • Tính từ chỉ số lượng: miêu tả số lượng của danh từ. Ví dụ: one (một), two (hai), three (ba), four (bốn), …
 • Tính từ chỉ sở hữu: miêu tả mối quan hệ sở hữu giữa danh từ và chủ sở hữu. Ví dụ: my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), …
 • Tính từ chỉ chỉ định: xác định danh từ cụ thể. Ví dụ: this (này), that (kia), these (những này), those (những kia), …
 • Tính từ chỉ nghi vấn: dùng để hỏi về danh từ. Ví dụ: what (gì), which (cái nào), whose (của ai), …

Tính từ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên câu văn hoàn chỉnh và có ý nghĩa. Chúng giúp người đọc hiểu rõ hơn về đặc điểm, tính chất của danh từ được nhắc đến trong câu.

Bảng dưới đây tóm tắt một số tính từ thường gặp trong tiếng Anh 9:

Tính từ Nghĩa Ví dụ
good tốt She is a good student. (Cô ấy là một học sinh giỏi.)
bad xấu He is a bad boy. (Anh ấy là một cậu bé hư.)
beautiful xinh đẹp She is a beautiful girl. (Cô ấy là một cô gái xinh đẹp.)
ugly xấu xí He is an ugly man. (Anh ấy là một người đàn ông xấu xí.)
big lớn He has a big house. (Anh ấy có một ngôi nhà lớn.)
small nhỏ She has a small car. (Cô ấy có một chiếc xe nhỏ.)
tall cao He is a tall man. (Anh ấy là một người đàn ông cao.)
short thấp She is a short girl. (Cô ấy là một cô gái thấp.)
old già He is an old man. (Anh ấy là một ông già.)
young trẻ She is a young girl. (Cô ấy là một cô gái trẻ.)

IV. Động từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Động từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9
Động từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Động từ là loại từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Trong ngữ pháp tiếng Anh 9, động từ đóng vai trò quan trọng trong câu, thể hiện hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Có nhiều loại động từ khác nhau, mỗi loại có cách sử dụng riêng. Một số loại động từ thường gặp là:

 1. Động từ chính (main verb): Động từ chính là động từ đứng cuối cùng trong mệnh đề, thể hiện hành động chính của chủ ngữ.
 2. Động từ khuyết thiếu (auxiliary verb): Động từ khuyết thiếu đứng trước động từ chính để tạo thành thì, thể hoặc thức của động từ.
 3. Động từ tình thái (modal verb): Động từ tình thái đứng trước động từ chính để thể hiện khả năng, nghĩa vụ, sự đồng ý, hay lời khuyên.
 4. Động từ bất quy tắc (irregular verb): Động từ bất quy tắc là những động từ có dạng quá khứ và phân từ quá khứ không tuân theo quy tắc chung.

Động từ có thể được chia thành hai loại chính:

 • Động từ hành động (action verbs): Động từ hành động chỉ một hành động cụ thể, có thể quan sát được.
 • Động từ trạng thái (state verbs): Động từ trạng thái chỉ một trạng thái hoặc tình cảm, không thể quan sát được.

Động từ cũng có thể được chia thành ba loại theo cách thức chúng được sử dụng trong câu:

Loại động từ Cách sử dụng
Động từ transitive Động từ transitive là động từ yêu cầu một tân ngữ trực tiếp.
Động từ intransitive Động từ intransitive là động từ không yêu cầu một tân ngữ trực tiếp.
Động từ linking Động từ linking là động từ nối chủ ngữ với một danh từ hoặc tính từ bổ nghĩa.

Động từ đóng vai trò rất quan trọng trong câu. Nó có thể thay đổi ý nghĩa của câu và giúp người đọc hiểu rõ hơn về hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Khi học ngữ pháp tiếng Anh 9, bạn cần nắm vững các loại động từ và cách sử dụng chúng sao cho đúng để có thể diễn đạt ý tưởng của mình một cách chính xác.

Học tiếng Anh giao tiếp online

V. Phó từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Phó từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9
Phó từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Phó từ là loại từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ. Phó từ có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa. Phó từ thường được dùng để chỉ mức độ, tần suất, thời gian, địa điểm, cách thức, … của động từ, tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

 • He ran very fast.
 • She is quite intelligent.
 • I often go to the movies.
 • We live near the beach.
 • He did it carefully.

Một số phó từ thường gặp trong tiếng Anh 9:

 • Very (rất)
 • Quite (khá)
 • Often (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Never (không bao giờ)
 • Always (luôn luôn)
 • Ago (trước đây)
 • Now (bây giờ)
 • Soon (sớm)
 • Later (sau)
 • Here (ở đây)
 • There (ở đó)
 • Everywhere (mọi nơi)
 • Carefully (cẩn thận)
 • Quickly (nhanh chóng)
 • Slowly (chậm rãi)

Phó từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh 9. Phó từ giúp cho câu văn trở nên sinh động và giàu sức biểu cảm hơn. Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh 9, bạn cần nắm vững cách sử dụng các phó từ.

Từ vựng tiếng Anh 9

Nghe tiếng Anh 9

Sách tiếng Anh 9

VI. Liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Liên từ là loại từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu. Liên từ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Liên từ thường được dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc câu mà nó nối.

Ví dụ:

 • I like apples and oranges.
 • She is beautiful, but she is not kind.
 • I went to the store, so I bought some milk.
 • He is sick, therefore he cannot go to school.
 • I will study hard, in order to get good grades.

Một số liên từ thường gặp trong tiếng Anh 9:

 • And (và)
 • But (nhưng)
 • Or (hoặc)
 • So (vì vậy)
 • Therefore (do đó)
 • In order to (để)
 • Because (bởi vì)
 • Although (mặc dù)
 • Unless (trừ khi)
 • Until (cho đến khi)
 • After (sau khi)
 • Before (trước khi)
 • When (khi)

Liên từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh 9. Liên từ giúp cho câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn. Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh 9, bạn cần nắm vững cách sử dụng các liên từ.

VII. Liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9
Liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu lại với nhau. Có nhiều loại liên từ khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng. Trong tiếng Anh, có 3 loại liên từ chính là liên từ phối hợp, liên từ tương phản và liên từ nguyên nhân – kết quả.

Liên từ phối hợp dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu có nội dung tương đương hoặc trái ngược nhau. Các liên từ phối hợp thường dùng là: and (và), but (nhưng), or (hoặc), so (vậy nên), because (bởi vì), although (mặc dù), however (tuy nhiên), therefore (do đó), …

Liên từ tương phản dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu có nội dung trái ngược nhau. Các liên từ tương phản thường dùng là: but (nhưng), yet (nhưng), however (tuy nhiên), on the other hand (mặt khác), in contrast (ngược lại), …

Liên từ nguyên nhân – kết quả dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu có mối quan hệ nhân quả. Các liên từ nguyên nhân – kết quả thường dùng là: because (bởi vì), so (vậy nên), therefore (do đó), as a result (kết quả là), consequently (do đó), …

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh:

 • I like to eat apples and oranges. (Tôi thích ăn táo và cam.)
 • I want to go to the beach, but I don’t have time. (Tôi muốn đi biển, nhưng tôi không có thời gian.)
 • You can choose to study English or French. (Bạn có thể chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.)
 • I didn’t study for the test, so I failed. (Tôi đã không học cho bài kiểm tra, vì vậy tôi đã trượt.)
 • Although I was tired, I still went to the party. (Mặc dù tôi đã mệt, nhưng tôi vẫn đi dự tiệc.)
 • I didn’t get the job, however, I’m not discouraged. (Tôi đã không nhận được công việc, tuy nhiên, tôi không nản lòng.)
 • The company lost a lot of money, therefore, they had to lay off some employees. (Công ty đã mất rất nhiều tiền, do đó, họ phải sa thải một số nhân viên.)

Liên từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Việc sử dụng liên từ đúng cách sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và mạch lạc hơn.

Bài tập

 1. Điền liên từ thích hợp vào chỗ trống.
 2. I want to go to the beach, _____ I don’t have time.
 3. You can choose to study English _____ French.
 4. I didn’t study for the test, _____ I failed.
 5. Although I was tired, I still went to the party.
 6. I didn’t get the job, _____, I’m not discouraged.
 7. The company lost a lot of money, _____, they had to lay off some employees.

Đáp án

 1. but
 2. or
 3. so
 4. however
 5. therefore

VIII. Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9
Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Trạng từ là loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa. Trạng từ thường được dùng để chỉ thời gian, nơi chốn, cách thức, mức độ, …

Ví dụ:

 • He ran quickly to the store.
 • She is very beautiful.
 • I was completely exhausted after the race.

Trạng từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào chức năng của chúng trong câu. Một số loại trạng từ phổ biến bao gồm:

 • Trạng từ chỉ thời gian: now, then, soon, later, …
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: here, there, everywhere, nowhere, …
 • Trạng từ chỉ cách thức: carefully, quickly, slowly, …
 • Trạng từ chỉ mức độ: very, quite, too, enough, …

Trạng từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Chúng giúp cho câu văn trở nên phong phú và đa dạng hơn. Khi sử dụng trạng từ, bạn cần chú ý đến vị trí của chúng trong câu và chọn loại trạng từ phù hợp với ngữ cảnh.

Trang web học tiếng Anh miễn phí

IX. Cụm từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Cụm từ là nhóm từ có cấu trúc cố định và có ý nghĩa hoàn chỉnh. Cụm từ có thể được sử dụng như một danh từ, tính từ, động từ hoặc trạng từ trong câu. Một số loại cụm từ phổ biến bao gồm:

 • Cụm danh từ: a group of people, a bunch of flowers, …
 • Cụm tính từ: very happy, quite interesting, …
 • Cụm động từ: to play football, to go shopping, …
 • Cụm trạng từ: very quickly, quite slowly, …

Cụm từ giúp cho câu văn trở nên phong phú và đa dạng hơn. Khi sử dụng cụm từ, bạn cần chú ý đến cấu trúc và ý nghĩa của chúng để sử dụng đúng cách trong câu.

Sách học tiếng Anh giao tiếp

X. Cụm từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Cụm từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9
Cụm từ trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Cụm từ là nhóm từ có cấu trúc cố định, thường được dùng để diễn đạt một ý nghĩa cụ thể. Cụm từ có thể được tạo thành từ hai hoặc nhiều từ, và có thể bao gồm danh từ, tính từ, động từ, phó từ, liên từ, trạng từ, … Ví dụ:

 • Bàn ghế
 • Nhà cửa
 • Đi học
 • Ăn cơm
 • Và như thế
 • Rất nhanh

Cụm từ có thể được sử dụng trong câu để làm chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, … Ví dụ:

 • Bàn ghế là đồ dùng học tập.
 • Học sinh đang đi học.
 • Tôi thích ăn cơm.
 • Và như thế, câu chuyện kết thúc.
 • Xe chạy rất nhanh.

Cụm từ có vai trò rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó giúp cho câu văn trở nên mạch lạc, trôi chảy và dễ hiểu hơn. Khi học ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần chú ý đến các loại cụm từ và cách sử dụng chúng trong câu.

Dưới đây là một số loại cụm từ thường gặp trong ngữ pháp tiếng Anh 9:

 • Cụm danh từ: Là nhóm từ có danh từ làm trung tâm, bao gồm danh từ, tính từ, mạo từ, … Ví dụ: một ngôi nhà đẹp, một cuốn sách hay, một người bạn tốt.
 • Cụm động từ: Là nhóm từ có động từ làm trung tâm, bao gồm động từ, trạng từ, tân ngữ, … Ví dụ: chạy nhanh, học tập chăm chỉ, nói chuyện vui vẻ.
 • Cụm tính từ: Là nhóm từ có tính từ làm trung tâm, bao gồm tính từ, trạng từ, … Ví dụ: rất đẹp, rất thông minh, rất vui vẻ.
 • Cụm trạng từ: Là nhóm từ có trạng từ làm trung tâm, bao gồm trạng từ, tính từ, … Ví dụ: rất nhanh, rất chậm, rất cẩn thận.
 • Cụm liên từ: Là nhóm từ có liên từ làm trung tâm, bao gồm liên từ, trạng từ, … Ví dụ: và như thế, nhưng mà, tuy nhiên.

Ngoài ra, còn có một số loại cụm từ khác, chẳng hạn như cụm giới từ, cụm phân từ, cụm động danh từ, … Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại cụm từ này trong sách giáo khoa hoặc trên các trang web học tiếng Anh.

Cụm từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Nó giúp cho câu văn trở nên mạch lạc, trôi chảy và dễ hiểu hơn. Khi học ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần chú ý đến các loại cụm từ và cách sử dụng chúng trong câu.

Từ vựng tiếng Anh 9 Unit 1

Từ vựng tiếng Anh 9 Unit 2

XI. Mệnh đề trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Mệnh đề trong ngữ pháp tiếng Anh 9
Mệnh đề trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Mệnh đề là nhóm từ có chủ ngữ và vị ngữ. Mệnh đề có thể là mệnh đề chính hoặc mệnh đề phụ. Mệnh đề chính là mệnh đề có thể đứng độc lập, còn mệnh đề phụ là mệnh đề không thể đứng độc lập. Mệnh đề phụ thường được dùng để bổ sung thông tin cho mệnh đề chính.

Có nhiều loại mệnh đề khác nhau, chẳng hạn như mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ, mệnh đề trạng từ và mệnh đề chỉ mục đích. Mỗi loại mệnh đề có chức năng khác nhau trong câu. Mệnh đề danh từ đóng vai trò như một danh từ, mệnh đề tính từ đóng vai trò như một tính từ, mệnh đề trạng từ đóng vai trò như một trạng từ và mệnh đề chỉ mục đích đóng vai trò như một mục đích của hành động.

Mệnh đề có thể được nối với nhau bằng các liên từ. Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề. Có nhiều loại liên từ khác nhau, chẳng hạn như liên từ hòa hợp, liên từ đối lập, liên từ nguyên nhân – kết quả và liên từ mục đích. Mỗi loại liên từ có chức năng khác nhau trong câu.

Mệnh đề là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Mệnh đề giúp chúng ta diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và mạch lạc. Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh 9, bạn cần nắm vững kiến thức về mệnh đề.

XII. Câu trong ngữ pháp tiếng Anh 9

Câu đơn trong tiếng Anh 9

Câu đơn trong tiếng Anh 9 là câu chỉ bao gồm một mệnh đề. Mệnh đề là nhóm từ có chủ ngữ và vị ngữ. Câu đơn có thể được chia thành hai loại: câu Trần thuật và câu Nghi vấn.

 • Câu Trần thuật: Dùng để đưa ra một thông tin nào đó. Câu Trần thuật thường kết thúc bằng dấu chấm.
 • Câu Nghi vấn: Dùng để đặt câu hỏi. Câu Nghi vấn thường kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

Ví dụ:

 • Câu Trần thuật: I am a student. (Tôi là học sinh.)
 • Câu Nghi vấn: How are you? (Bạn có khỏe không?)

Câu ghép trong tiếng Anh 9

Câu ghép trong tiếng Anh 9 là câu bao gồm hai hoặc nhiều mệnh đề. Các mệnh đề trong câu ghép được nối với nhau bằng một liên từ hoặc cụm liên từ.

Ví dụ:

 • I go to school and I play soccer. (Tôi đi học và tôi đá bóng.)
 • I am hungry, so I want to eat. (Tôi đói, vì vậy tôi muốn ăn.)

Câu phức trong tiếng Anh 9

Câu phức trong tiếng Anh 9 là câu có một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mệnh đề chính là mệnh đề có chứa chủ ngữ và động từ chính của câu. Mệnh đề phụ là mệnh đề có chứa chủ ngữ và động từ phụ của câu. Mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng một liên từ hoặc cụm liên từ.

Ví dụ:

 • I know that he is a good boy. (Tôi biết rằng anh ấy là một chàng trai tốt.)
 • I will go to the park if the weather is good. (Tôi sẽ đi công viên nếu thời tiết tốt.)

XIII. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh 9 là nền tảng cơ bản để học tiếng Anh. Nó cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về các loại từ, cụm từ, mệnh đề và câu trong tiếng Anh. Đây là những kiến thức thiết yếu để bạn có thể giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy. Trong bài viết này, kienhoc đã cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về ngữ pháp tiếng Anh 9. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về các loại từ, cụm từ, mệnh đề và câu trong tiếng Anh. Ngoài ra, chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách sử dụng các thì trong tiếng Anh. Kienhoc hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn học tốt ngữ pháp tiếng Anh 9 và giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả.

Related Articles

Back to top button