Ngữ Pháp Tiếng Anh

Học ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu: Xây dựng nền tảng vững chắc

Ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp thành thạo. Việc Học ngữ pháp tiếng anh từ đầu sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc câu, cách sử dụng các thì, cách diễn đạt ý tưởng một cách chính xác và mạch lạc. Trong bài viết này, Kienhoc.vn sẽ hướng dẫn bạn học ngữ pháp tiếng Anh từ đầu một cách toàn diện, bao gồm các thì, câu điều kiện, câu bị động, câu gián tiếp, câu hỏi đuôi, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu tường thuật và câu ghép.

Học ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu: Xây dựng nền tảng vững chắc
Học ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu: Xây dựng nền tảng vững chắc

Ngữ pháp tiếng Anh Nội dung
Các thì trong tiếng Anh Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn
Câu điều kiện trong tiếng Anh Câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3
Câu bị động trong tiếng Anh Cách sử dụng câu bị động, dạng bị động của các thì
Câu gián tiếp trong tiếng Anh Cách chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp, các thì trong câu gián tiếp
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh Cách sử dụng câu hỏi đuôi, các loại câu hỏi đuôi
Câu cảm thán trong tiếng Anh Cách sử dụng câu cảm thán, các loại câu cảm thán
Câu cầu khiến trong tiếng Anh Cách sử dụng câu cầu khiến, các loại câu cầu khiến
Câu tường thuật trong tiếng Anh Cách chuyển đổi lời nói trực tiếp sang tường thuật, các thì trong câu tường thuật
Câu ghép trong tiếng Anh Cách sử dụng câu ghép, các loại câu ghép

I. Học ngữ pháp tiếng Anh từ đầu: Nắm vững nền tảng cho giao tiếp thành thạo

Ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp thành thạo. Việc học ngữ pháp tiếng Anh từ đầu sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc câu, cách sử dụng các thì, cách diễn đạt ý tưởng một cách chính xác và mạch lạc. Trong bài viết này, kienhoc.vn sẽ hướng dẫn bạn học ngữ pháp tiếng Anh từ đầu một cách toàn diện, bao gồm các thì, câu điều kiện, câu bị động, câu gián tiếp, câu hỏi đuôi, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu tường thuật và câu ghép.

Để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, bạn cần nắm vững các thì trong tiếng Anh. Các thì trong tiếng Anh bao gồm hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Mỗi thì có cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Ngoài các thì, bạn cũng cần nắm vững các loại câu điều kiện trong tiếng Anh. Câu điều kiện là câu diễn tả mối quan hệ giữa hai sự kiện hoặc hành động. Có ba loại câu điều kiện chính là câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3. Mỗi loại câu điều kiện có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Câu bị động là một loại câu được sử dụng để diễn đạt hành động hoặc sự kiện được thực hiện bởi một chủ thể không được nêu tên. Câu bị động có cấu trúc và cách sử dụng khác với câu chủ động, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Câu gián tiếp là câu được sử dụng để tường thuật lại lời nói của người khác. Câu gián tiếp có cấu trúc và cách sử dụng khác với câu trực tiếp, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Câu hỏi đuôi là một loại câu được sử dụng để xác nhận hoặc phủ định thông tin đã được nêu trước đó. Câu hỏi đuôi có cấu trúc và cách sử dụng khác với câu hỏi thông thường, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Câu cảm thán là một loại câu được sử dụng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ. Câu cảm thán có cấu trúc và cách sử dụng khác với câu thông thường, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Câu cầu khiến là một loại câu được sử dụng để yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm điều gì. Câu cầu khiến có cấu trúc và cách sử dụng khác với câu thông thường, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Câu tường thuật là một loại câu được sử dụng để kể lại sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Câu tường thuật có cấu trúc và cách sử dụng khác với câu trực tiếp, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Câu ghép là một loại câu được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều câu đơn thành một câu phức tạp hơn. Câu ghép có cấu trúc và cách sử dụng khác với câu đơn, vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh mà bạn cần nắm vững để giao tiếp thành thạo. Để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, bạn nên học theo trình tự từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời luyện tập thường xuyên để ghi nhớ kiến thức.

II. Các thì trong tiếng Anh: Hiểu rõ để sử dụng đúng ngữ cảnh

Các thì trong tiếng Anh là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng nhất mà người học cần nắm vững. Việc sử dụng đúng thì sẽ giúp bạn diễn đạt chính xác thời gian và ngữ cảnh của câu, đồng thời giúp người nghe hiểu rõ thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thì trong tiếng Anh, cách sử dụng và các ví dụ minh họa cụ thể.

Trong tiếng Anh, có 12 thì chính, bao gồm 4 thì đơn và 8 thì kép. Các thì đơn bao gồm thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Các thì kép bao gồm thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Các thì trong tiếng Anh
Tên thì Công thức Cách dùng Ví dụ
Hiện tại đơn S + V (s/es) Diễn tả sự việc, hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hoặc sự thật hiển nhiên. I go to school every day. (Tôi đi học mỗi ngày.)
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. I am studying English now. (Tôi đang học tiếng Anh bây giờ.)
Quá khứ đơn S + V-ed (hoặc dạng bất quy tắc) Diễn tả sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. I went to the park yesterday. (Tôi đã đi công viên hôm qua.)
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ. I was watching TV when you called. (Tôi đang xem TV khi bạn gọi.)
Hiện tại hoàn thành S + have/has + V-ed (hoặc dạng bất quy tắc) Diễn tả sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trước thời điểm nói, nhưng vẫn còn liên quan đến hiện tại. I have finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.)
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn S + have/has been + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn cho đến thời điểm nói. I have been studying English for 3 years. (Tôi đã học tiếng Anh được 3 năm.)
Quá khứ hoàn thành S + had + V-ed (hoặc dạng bất quy tắc) Diễn tả sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ. I had finished my homework before you came. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà trước khi bạn đến.)
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn S + had been + V-ing Diễn tả sự việc, hành động đã bắt đầu trước một thời điểm trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn cho đến thời điểm đó. I had been studying English for 3 years before I moved to the US. (Tôi đã học tiếng Anh được 3 năm trước khi tôi chuyển đến Hoa Kỳ.)

Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có một số thì đặc biệt khác, chẳng hạn như thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Các thì này được sử dụng để diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

Việc sử dụng đúng các thì trong tiếng Anh là rất quan trọng để giao tiếp hiệu quả. Nếu bạn sử dụng sai thì, người nghe có thể không hiểu được thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Do đó, hãy dành thời gian để học và luyện tập các thì trong tiếng Anh để có thể sử dụng chúng một cách chính xác.

Để luyện tập sử dụng các thì trong tiếng Anh, bạn có thể làm các bài tập trắc nghiệm, điền vào chỗ trống hoặc viết câu. Bạn cũng có thể luyện tập nói và nghe tiếng Anh với bạn bè, người thân hoặc giáo viên để cải thiện khả năng sử dụng các thì trong tiếng Anh của mình.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các thì trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

III. Câu điều kiện trong tiếng Anh: Nắm vững cách diễn đạt giả định và kết quả

Câu điều kiện trong tiếng Anh là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để diễn đạt giả định và kết quả. Câu điều kiện có thể được chia thành ba loại chính: câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3.

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 được sử dụng để diễn đạt một giả định có thể xảy ra trong tương lai và một kết quả có thể xảy ra nếu giả định đó là đúng. Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 như sau:

If + mệnh đề điều kiện + , + mệnh đề kết quả

Ví dụ:

 • If I study hard, I will pass the exam.
 • If you eat healthy food, you will be healthy.
 • If it rains tomorrow, we will stay home.

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn đạt một giả định không thể xảy ra trong thực tế và một kết quả có thể xảy ra nếu giả định đó là đúng. Cấu trúc của câu điều kiện loại 2 như sau:

If + mệnh đề điều kiện + , + mệnh đề kết quả

Ví dụ:

 • If I were a millionaire, I would buy a big house.
 • If I could fly, I would travel all over the world.
 • If I had more time, I would learn a new language.

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn đạt một giả định không xảy ra trong quá khứ và một kết quả có thể xảy ra nếu giả định đó là đúng. Cấu trúc của câu điều kiện loại 3 như sau:

If + mệnh đề điều kiện + , + mệnh đề kết quả

Ví dụ:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam.
 • If you had eaten healthy food, you would have been healthy.
 • If it had rained yesterday, we would have stayed home.

Câu điều kiện là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Nắm vững cách sử dụng câu điều kiện sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy và chính xác hơn.

Loại câu điều kiện Cấu trúc Ví dụ
Câu điều kiện loại 1 If + mệnh đề điều kiện + , + mệnh đề kết quả If I study hard, I will pass the exam.
Câu điều kiện loại 2 If + mệnh đề điều kiện + , + mệnh đề kết quả If I were a millionaire, I would buy a big house.
Câu điều kiện loại 3 If + mệnh đề điều kiện + , + mệnh đề kết quả If I had studied harder, I would have passed the exam.

IV. Câu bị động trong tiếng Anh: Sử dụng đúng ngữ pháp để diễn đạt chính xác

Câu bị động trong tiếng Anh là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để diễn đạt một hành động hoặc sự kiện mà chủ ngữ không phải là người thực hiện hành động đó. Câu bị động thường được sử dụng khi người nói muốn tập trung vào hành động hoặc sự kiện hơn là người thực hiện hành động đó. Ví dụ:

 • The book was written by a famous author. (Quyển sách được viết bởi một tác giả nổi tiếng.)
 • The car was stolen last night. (Chiếc xe bị đánh cắp đêm qua.)
 • The house was built in 1990. (Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1990.)

Để tạo câu bị động, chúng ta sử dụng trợ động từ “be” và phân từ quá khứ của động từ chính. Trợ động từ “be” được chia theo thì của câu, còn phân từ quá khứ của động từ chính được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự kiện. Ví dụ:

 • The book is written by a famous author. (Quyển sách được viết bởi một tác giả nổi tiếng.)
 • The car was stolen last night. (Chiếc xe bị đánh cắp đêm qua.)
 • The house was built in 1990. (Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1990.)

Câu bị động có thể được sử dụng trong tất cả các thì của tiếng Anh. Tuy nhiên, câu bị động thường được sử dụng nhiều nhất trong thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn và thì tương lai đơn. Ví dụ:

 • The book is written by a famous author. (Quyển sách được viết bởi một tác giả nổi tiếng.)
 • The car was stolen last night. (Chiếc xe bị đánh cắp đêm qua.)
 • The house will be built in 2023. (Ngôi nhà sẽ được xây dựng vào năm 2023.)

Câu bị động là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Câu bị động giúp chúng ta diễn đạt hành động hoặc sự kiện một cách chính xác và rõ ràng. Khi sử dụng câu bị động, chúng ta cần chú ý đến thì của câu và sử dụng đúng trợ động từ “be” và phân từ quá khứ của động từ chính.

V. Câu gián tiếp trong tiếng Anh: Chuyển đổi lời nói một cách hiệu quả

Câu gián tiếp trong tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng giúp bạn có thể truyền đạt lại thông tin một cách chính xác và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh.

Để chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Đổi ngôi nhân xưng: Khi chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp, bạn cần đổi ngôi nhân xưng cho phù hợp. Ví dụ, nếu người nói trong lời nói trực tiếp là “tôi”, thì khi chuyển sang gián tiếp, bạn cần đổi thành “anh ấy”, “cô ấy”, “họ”,…
 • Đổi thì: Khi chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp, bạn cần đổi thì cho phù hợp. Ví dụ, nếu lời nói trực tiếp ở thì hiện tại đơn, thì khi chuyển sang gián tiếp, bạn cần đổi thành thì quá khứ đơn.
 • Đổi từ nghi vấn sang khẳng định: Khi chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp, bạn cần đổi từ nghi vấn sang khẳng định. Ví dụ, nếu lời nói trực tiếp là một câu hỏi, thì khi chuyển sang gián tiếp, bạn cần đổi thành một câu khẳng định.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến một số trường hợp đặc biệt khi chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp. Ví dụ, nếu lời nói trực tiếp có chứa các từ chỉ thời gian hoặc địa điểm, thì bạn cần thay đổi các từ này cho phù hợp với thời điểm và địa điểm hiện tại.

Dưới đây là một số ví dụ về cách chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh:

 • Lời nói trực tiếp: “Tôi sẽ đi học vào ngày mai.”Lời nói gián tiếp: “Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi học vào ngày mai.”
 • Lời nói trực tiếp: “Bạn có thể giúp tôi không?”Lời nói gián tiếp: “Anh ấy hỏi tôi rằng tôi có thể giúp anh ấy không.”
 • Lời nói trực tiếp: “Chúng ta nên đi ăn tối ở đâu?”Lời nói gián tiếp: “Họ hỏi nhau rằng họ nên đi ăn tối ở đâu.”

Trên đây là một số thông tin về cách chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác về ngữ pháp tiếng Anh trên trang web của chúng tôi để nâng cao kiến thức của mình.

VI. Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh: Thêm sắc thái cho câu hỏi của bạn

Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi ngắn được thêm vào cuối một câu khẳng định hoặc phủ định để xác nhận thông tin hoặc yêu cầu sự đồng ý của người nghe. Câu hỏi đuôi thường được sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày để tạo sự thân mật và gần gũi. Ví dụ:

 • You are a student, aren’t you?
 • She doesn’t like coffee, does she?
 • They have already finished their homework, haven’t they?

Để tạo câu hỏi đuôi, bạn cần sử dụng động từ khuyết thiếu (auxiliary verb) phù hợp với chủ ngữ và thì của câu chính. Đối với câu khẳng định, bạn sử dụng động từ khuyết thiếu “do” hoặc “does” ở thì hiện tại đơn hoặc “did” ở thì quá khứ đơn. Đối với câu phủ định, bạn sử dụng động từ khuyết thiếu “don’t” hoặc “doesn’t” ở thì hiện tại đơn hoặc “didn’t” ở thì quá khứ đơn. Ví dụ:

 • You are a student, aren’t you? (Câu khẳng định, thì hiện tại đơn)
 • She doesn’t like coffee, does she? (Câu phủ định, thì hiện tại đơn)
 • They have already finished their homework, haven’t they? (Câu khẳng định, thì hiện tại hoàn thành)

Câu hỏi đuôi cũng có thể được sử dụng để bày tỏ sự ngạc nhiên, nghi ngờ hoặc không chắc chắn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu “can” hoặc “could” để tạo câu hỏi đuôi. Ví dụ:

 • You can speak English, can’t you? (Bày tỏ sự ngạc nhiên)
 • She couldn’t have stolen the money, could she? (Bày tỏ sự nghi ngờ)
 • I’m not sure if he will come to the party, am I? (Bày tỏ sự không chắc chắn)

Câu hỏi đuôi là một công cụ giao tiếp hữu ích giúp bạn tạo sự thân mật và gần gũi trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Hãy luyện tập sử dụng câu hỏi đuôi để cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn nhé!

VII. Câu cảm thán trong tiếng Anh: Biểu đạt cảm xúc một cách tự nhiên

Câu cảm thán trong tiếng Anh là một loại câu được sử dụng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ của người nói. Câu cảm thán thường được kết thúc bằng dấu chấm than (!). Có nhiều loại câu cảm thán khác nhau, mỗi loại lại có cách diễn đạt riêng. Dưới đây là một số loại câu cảm thán phổ biến trong tiếng Anh:

 • Cảm thán vui mừng: Wow! (Ồ!), Great! (Tuyệt vời!), Fantastic! (Thật tuyệt vời!), Amazing! (Thật đáng kinh ngạc!), Brilliant! (Thật tuyệt vời!)
 • Cảm thán ngạc nhiên: Oh my God! (Ôi trời ơi!), My goodness! (Lạy Chúa tôi!), Unbelievable! (Không thể tin được!), I can’t believe it! (Tôi không thể tin được!), What the hell! (Cái quái gì thế này!)
 • Cảm thán buồn bã: Oh no! (Ôi không!), How sad! (Thật buồn!), I’m so sorry! (Tôi rất xin lỗi!), That’s terrible! (Thật khủng khiếp!), It’s a shame! (Thật đáng tiếc!)
 • Cảm thán tức giận: Damn it! (Chết tiệt!), What the hell is wrong with you? (Mày bị làm sao thế?), I’m so angry! (Tôi rất tức giận!), I can’t believe you did that! (Tôi không thể tin là bạn đã làm điều đó!), You’re driving me crazy! (Bạn đang làm tôi phát điên!)
 • Cảm thán sợ hãi: Oh my God! (Ôi trời ơi!), I’m scared! (Tôi sợ quá!), Help me! (Cứu tôi với!), Run! (Chạy đi!), Get out of here! (Ra khỏi đây!)

Câu cảm thán là một phần quan trọng trong tiếng Anh. Chúng giúp người nói thể hiện cảm xúc của mình một cách tự nhiên và sống động. Khi sử dụng câu cảm thán, bạn cần chú ý đến ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp để tránh gây hiểu lầm hoặc xúc phạm người khác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng câu cảm thán để nhấn mạnh một điểm nào đó trong câu. Ví dụ:

 • I’m so happy to see you! (Tôi rất vui khi gặp bạn!)
 • It’s a beautiful day, isn’t it? (Hôm nay là một ngày đẹp trời, phải không?)
 • I can’t believe you did that! (Tôi không thể tin là bạn đã làm điều đó!)

Khi sử dụng câu cảm thán để nhấn mạnh, bạn cần chú ý đến ngữ điệu của mình. Ngữ điệu phải thể hiện được cảm xúc mà bạn muốn truyền tải.

Câu cảm thán là một công cụ hữu ích giúp bạn thể hiện cảm xúc và nhấn mạnh các điểm quan trọng trong câu. Hãy sử dụng câu cảm thán một cách hợp lý để giao tiếp tiếng Anh hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm về câu cảm thán trong tiếng Anh

VIII. Câu cầu khiến trong tiếng Anh: Yêu cầu và đề nghị một cách lịch sự

Câu cầu khiến trong tiếng Anh được sử dụng để yêu cầu hoặc đề nghị một điều gì đó một cách lịch sự. Khác với câu ra lệnh, câu cầu khiến bày tỏ sự tôn trọng đối với người nghe, tạo nên thiện cảm và làm tăng khả năng được đáp ứng yêu cầu. Có rất nhiều cách diễn đạt khác nhau để sử dụng câu cầu khiến trong tiếng Anh, bao gồm:

Would you mind + V-ing?

Cấu trúc này được sử dụng để yêu cầu một cách lịch sự, đặc biệt là khi bạn muốn nhờ ai đó làm điều gì đó cho bạn. Ví dụ:

 • Would you mind opening the window, please?
 • (Bạn có thể mở cửa sổ không?)
 • Would you mind helping me with this project?
 • (Bạn có ngại giúp tôi dự án này không?)

Could you please + V?

Tương tự như Would you mind, cấu trúc này có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, tuy nhiên ngữ điệu của nó tự nhiên và mang tính thân mật hơn. Ví dụ:

 • Could you please pass me the salt?
 • (Bạn có thể đưa tôi muối không?)
 • Could you please help me find my keys?
 • (Bạn có thể giúp tôi tìm chìa khóa không?)

Can you + V?

Cấu trúc này là một cách đơn giản và trực tiếp để yêu cầu ai đó làm điều gì đó. Tuy nhiên, nó có thể hơi kém lịch sự hơn so với hai cấu trúc trên, vì vậy hãy sử dụng nó trong những trường hợp thích hợp. Ví dụ:

 • Can you open the door for me?
 • (Bạn có thể mở cửa cho tôi không?)
 • Can you help me with this problem?
 • (Bạn có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không?)

XEM THÊM: Cấu trúc câu cầu khiến trong tiếng anh thông dụng nhất hiện nay

Do you think you could + V?

Cấu trúc này thể hiện sự tôn trọng và lịch sự đối với người nghe. Nó thường được sử dụng khi bạn muốn yêu cầu ai đó làm một việc gì đó mà bạn nghĩ rằng họ có thể không muốn làm. Ví dụ:

 • Do you think you could help me with this project?
 • (Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi dự án này không?)
 • Do you think you could lend me your car?
 • (Bạn có nghĩ có thể cho tôi mượn xe không?)

Would you be so kind as to + V?

Cấu trúc này rất lịch sự và trang trọng, thường được dùng trong những trường hợp trang trọng hoặc khi bạn muốn gây ấn tượng với người khác. Ví dụ:

 • Would you be so kind as to help me with this project?
 • (Bạn có thể giúp tôi dự án này không?)
 • Would you be so kind as to lend me your car?
 • (Bạn có thể cho tôi mượn xe không?)

IX.

Ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng cơ bản để giao tiếp thành thạo. Việc học ngữ pháp tiếng Anh từ đầu sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc câu, cách sử dụng các thì, cách diễn đạt ý tưởng một cách chính xác và mạch lạc. Trong bài viết này, kienhoc.vn sẽ hướng dẫn bạn học ngữ pháp tiếng Anh từ đầu một cách toàn diện, bao gồm các thì, câu điều kiện, câu bị động, câu gián tiếp, câu hỏi đuôi, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu tường thuật và câu ghép.

X.

Câu tường thuật trong tiếng Anh: Kể lại sự kiện một cách chính xác

Câu tường thuật trong tiếng Anh (reported speech) là cách chuyển lời nói của người khác sang dạng gián tiếp, tức là không còn dùng lời nói trực tiếp. Câu tường thuật dùng để kể lại sự kiện, thông tin hoặc lời nói của người khác một cách khách quan và chính xác.

Để chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp, bạn cần chú ý một số điểm sau:

 • Thay đổi đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu tương ứng giữa người nói và người được nói đến. Ví dụ: I → he/she; you → I/we; my/mine → his/her/its/their; our → their.
 • Thay đổi thì của động từ cho phù hợp với thời điểm kể lại. Ví dụ:
 • Hiện tại đơn → quá khứ đơn
 • Hiện tại tiếp diễn → quá khứ tiếp diễn
 • Tương lai đơn → tương lai trong quá khứ
 • Tương lai tiếp diễn → tương lai tiếp diễn trong quá khứ
 • Tránh sử dụng những từ như “now” hay “today” mà thay vào đó là “then” hoặc “that day”.
 • Sử dụng liên từ “that” trước câu tường thuật.

Ví dụ:

 • Lời nói trực tiếp: She said, “I’m going to the cinema tonight.” (Cô ấy nói, “Tôi sẽ đi xem phim tối nay.”)
 • Câu tường thuật: She said that she was going to the cinema that night. (Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi xem phim tối hôm đó.)

Trích dẫn liên kết:https://kienhoc.vn/tieng-anh-giao-tiep-cho-nguoi-moi-bat-dau/

XI. Câu ghép trong tiếng Anh: Kết hợp các ý tưởng một cách mạch lạc

Câu ghép trong tiếng Anh là một loại câu phức hợp được tạo thành từ hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng một liên từ. Câu ghép có thể được sử dụng để kết hợp các ý tưởng, thông tin hoặc sự kiện khác nhau thành một câu duy nhất, mạch lạc và dễ hiểu. Có nhiều loại liên từ khác nhau có thể được sử dụng để nối các mệnh đề trong câu ghép, mỗi loại liên từ sẽ có một ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, liên từ “and” được sử dụng để nối hai mệnh đề có cùng chủ ngữ hoặc cùng động từ, liên từ “but” được sử dụng để nối hai mệnh đề trái ngược nhau, liên từ “or” được sử dụng để nối hai mệnh đề có sự lựa chọn, liên từ “so” được sử dụng để nối hai mệnh đề có mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, v.v…

Câu ghép là một công cụ hữu ích để giúp bạn diễn đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng và mạch lạc. Khi sử dụng câu ghép, bạn cần chú ý đến các điểm sau:

 • Các mệnh đề trong câu ghép phải có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt ngữ nghĩa.
 • Các mệnh đề trong câu ghép phải được nối với nhau bằng một liên từ phù hợp.
 • Các mệnh đề trong câu ghép phải được sắp xếp theo một trật tự hợp lý.

Bằng cách sử dụng câu ghép một cách hiệu quả, bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng viết và giao tiếp tiếng Anh của mình. Dưới đây là một số ví dụ về câu ghép trong tiếng Anh:

 • I went to the store, and I bought some groceries.
 • I studied hard, but I didn’t get a good grade.
 • You can go to the party, or you can stay home.
 • I was tired, so I went to bed.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về câu ghép trong tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để sử dụng câu ghép một cách thành thạo nhé!

Tìm hiểu thêm về câu ghép trong tiếng Anh tại đây

XII. Kết luận

Học ngữ pháp tiếng Anh từ đầu là bước khởi đầu quan trọng để giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Ngữ pháp tiếng Anh không quá khó như bạn nghĩ, chỉ cần bạn nắm vững những kiến thức cơ bản và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả. Kienhoc.vn chúc bạn học tốt và thành công!

Related Articles

Back to top button