Có đáng bỏ ra 200 nghìn $ để học MBA tại Harvard không?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Có đáng bỏ ra 200 nghìn $ để học và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại đại học Harvard hay không? Trả lời (Steven Tadelis, Giáo sư tại UC Berkeley): Khi bạn được nhận và quyết định theo học lấy bằng Thạc sĩ[…]

Giáo dục online có thể thu hẹp khoảng cách kỹ năng như thế nào (phần 2)

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học tại Hà Nội. Xem lại phần trước … Nhiều cầu nối đang được phát triển để góp phần vượt qua khoảng cách sâu thẳm chia cắt giữa một lực lượng tài năng nhưng thiếu kỹ năng làm việc với những công việc đầy triển vọng và tiềm năng[…]

Giáo dục online có thể thu hẹp khoảng cách kỹ năng như thế nào (phần 1)

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học tại Hà Nội. *Khoảng cách kỹ năng ở đây ám chỉ khoảng cách giữa kiến thức có được qua trường lớp và kỹ năng cần thiết để làm việc, ND Lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà giáo dục đang có đang có xu hướng áp dụng các[…]