Xuân Điệp – tài chính doanh nghiệp, kinh doanh trái phiếu

Phỏng vấn được thực hiện bởi Kiến Học cho dự án Humans of Careers. Ban có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Mình tên là Nguyễn Xuân Điệp, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệp khoa ngân hàng tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đây, mình đã[…]