Nước nóng đổ vào nước lạnh hay ngược lại thì sẽ nguội nhanh hơn?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Trường hợp nào sẽ nguội đi nhanh hơn, một lít nước nóng đổ vào một lít nước lạnh, hay ngược lại?  Trả lời (bởi Raj Arjit, kỹ sư cơ khí): Một câu hỏi thú vị! Đổ nước lạnh vào nước nóng để làm mát nhanh hơn, hay[…]