Tại sao chúng ta chỉ tìm kiếm các dạng hình thái sống có khởi nguồn từ cacbon?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Khi bàn về sự sống ngoài hành tinh, tại sao chúng ta chỉ tìm kiếm các dạng hình thái sống có khởi nguồn từ cacbon? Trả lời (Robert Frost, giảng viên và chuyên viên kiểm soát bay tại NASA): Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng ở[…]

Kiến có thể nhận biết được cái chết của đồng loại không?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Loài kiến có thể nhận biết được cái chết của đồng loại không? Trả lời (bởi Matan Shelomi, nhà sinh học, côn trùng học): Thực tế, những điều sau đây đã được kiểm chứng rất kỹ bởi E.O.Wilson, chuyên gia hàng đầu trên thế giới về loài kiến.[…]