Tại sao chúng ta không có mức lương tối thiểu là 100$/giờ?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Tại sao chúng ta không có mức lương tối thiểu là 100$/giờ? Trả lời (Balaji Viswanathanm): Michael điều hành một nhà hàng ở Nashville. Chúng ta hãy xem thử coi chuyện gì xảy ra khi mức lương tối thiểu tăng lên thành 100$/giờ. Lúc này Michael sẽ[…]

Các công ty công nghệ đạt được lợi ích gì khi nhận sinh viên thực tập?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Những sinh viên thực tập đóng góp như thế nào vào sự phát triển của công ty công nghệ? Các công ty công nghệ đạt được lợi ích gì khi nhận sinh viên thực tập? Các công ty, tập đoàn lớn như Facebook, Google thuê hàng trăm[…]

Các nhà hàng dùng mánh khóe gì để lôi kéo thực khách?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Các nhà hàng dùng mánh khóe gì để lôi kéo thực khách? Trả lời (Neil Eisenberg, cử nhân ngành Tâm lí học): Trong lần đi ăn nhà hàng tiếp theo, hãy mang theo danh sách sau đây và đếm thử xem có bao nhiêu mánh khóe mà[…]

Lý do các nhà quảng cáo thích các chương trình AdBlock

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Tiêu đề do Kiến Học tự đặt Hỏi: Dùng AdBlock có phải là sai trái về mặt đạo đức? Trả lời (bởi Jayesh Lalwani): Dù bạn có tin hay không, ngành công nghiệp quảng cáo khá thích Ad-Block. Điều này cùng lý luận với việc tại sao những tên[…]