Cách học hiệu quả nhất là gì? Thông minh và thông thái khác nhau thế nào?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Cách học hiệu quả nhất là gì? Trả lời (bởi Eric Scott, một người cũng đang đi tìm cách học hiệu quả nhất): Một giáo viên cũ của tôi đã kể tôi nghe một câu chuyện và tôi mãi luôn nhớ nó mãi: Một cô giáo[…]