Câu hỏi gợi mở nhất mà một người có thể hỏi ai đó là gì?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Câu hỏi gợi mở nhất mà một người có thể hỏi ai đó là gì? Trả lời (bởi Jodi Kantor, phóng viên tờ New York Times, tác giả cuốn “Gia đình Obama”): Tôi là một phóng viên của nhật báo NY Times, tôi kiếm sống bằng[…]