Làm sao để giáo dục đại học có thể rẻ hơn?

Lược dịch bởi Kiến Học Hỏi: Làm sao để giáo dục đại học có thể rẻ hơn? Trả lời (Richard A. Muller, Giáo sư Vật lý tại UC Berkeley): Chúng ta cần phải tìm một hướng đi mới cho giáo dục đại học, nhưng không được quá khác biệt. Ý tưởng của tôi là “lợi[…]

Ưu và nhược của các khóa học đại trà trực tuyến mở (gọi tắt là MOOCs)

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Giáo dục đại học các loại – tư nhân, đại học danh tiếng, đại học quốc gia, đại học cộng đồng – đang hướng dần tới ý tưởng về các khóa MOOC, các khóa học đại trà trực tuyến mở, nơi mà hàng chục ngàn sinh viên[…]