Phát Âm Tiếng Anh

Cách phát âm chuẩn âm T và D trong tiếng Anh

Bạn có muốn cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình không? Nếu vậy, thì việc nắm vững cách phát âm đuôi T và D là điều vô cùng quan trọng. Hai âm này thường gây khó khăn cho người học tiếng Anh, nhưng với hướng dẫn chi tiết từ Kienhoc, bạn sẽ có thể phát âm chúng một cách chính xác và trôi chảy. Hãy cùng khám phá những bí quyết để chinh phục cách phát âm đuôi T và D trong tiếng Anh ngay bây giờ nhé!

Cách phát âm chuẩn âm T và D trong tiếng Anh
Cách phát âm chuẩn âm T và D trong tiếng Anh

Âm Cách phát âm Ví dụ
T Đặt lưỡi sau răng cửa trên và chạm vào vòm miệng Table, cat, bat, hat, sit
D Đặt lưỡi sau răng cửa trên và chạm vào vòm miệng, sau đó tạo ra âm thanh bằng cách đẩy hơi qua lưỡi Dog, bed, red, led, bad
T câm Không phát âm Listen, often, castle, Christmas, debt, receipt
D câm Không phát âm Could, would, should, Wednesday, hand

I. Cách phạt âm đuôi T thông dụng trong Tiếng Anh

Cách phạt âm đuôi T thông dụng trong Tiếng Anh
Cách phạt âm đuôi T thông dụng trong Tiếng Anh

Hầu hết các trường hợp, phụ âm T trong Tiếng Anh được đọc là /t/ (đọc như T trong từ “to”) như khi nó đứng trước các nguyên âm như A, E, I, O, U. Ví dụ như:

Ví dụ Âm tiết
Table /teɪbəl/
Tea /ti/
Time /taɪm/
Top /tɒp/
Tube /tjuːb/

Lưu ý: Khi âm T đứng trước âm Y sẽ có sự khác biệt tùy trường hợp. Ví dụ như: Century (/ˈsen.tʃə.ri/ hay /ˈsen.tʃu.r̬i/) hay Nation (/ˈneɪ.ʃən/ hay /ˈneɪ.ʃ̬ən/)

Khi kết thúc 1 âm tiết có phụ âm T và phía sau có nguyên âm T sẽ chuyển thành âm /d/ như trong các từ: Letter, water, winter, center, better,…

Khi kết thúc 1 âm tiết có phụ âm T và phía sau có nguyên âm đi kèm thì T sẽ chuyển thành âm /t/ như trong các từ: Mountain, different, nature, attitude, fortune, …

Những điểm cần lưu ý về âm T trong Tiếng Anh

 • Không được đọc âm T khi đứng sau các phụ âm S, F như trong “Fast” hay “Best”.
 • Có thể đọc là âm /d/ khi đứng sau phụ âm N, L như trong “Ant” hay “Salt”.
 • Đọc là âm câm nếu đứng sau phụ âm K như trong “Know” hay “Knife”.

II. Trường hợp phát âm đuôi R tạo âm D

Âm đuôi T trong Tiếng Anh trong 1 vài trường hợp sẽ được phát âm là âm /d/. Trường hợp này xảy ra khi âm T nằm sau 1 nguyên âm và phía sau T có 1 nguyên âm khác. Có thể ví dụ như:

Ví dụ Phiên âm
Later /ˈleɪ.t̬ɚ/
Better /ˈbe.t̬ɚ/
Writer /ˈraɪ.t̬ɚ/
Water /ˈwɔː.t̬ɚ/
Letter /ˈle.t̬ɚ/

Những điểm cần lưu ý về trường hợp phát âm T là D

 • không thường xảy ra đối với âm T đứng sau các nguyên âm ngắn như Âm T khi đứng sau các nguyên âm ngắn như I, E, A, O, U.
 • Thường xảy ra với phụ âm đứng sau các nguyên âm dài như A, E, I, O, U.

III. Đuôi T câm trong Tiếng Anh

Một số trường hợp phụ âm /t/ ở cuối âm tiết có thể là âm câm, đặc biệt khi nó đứng sau các phụ âm như S hay F, và đôi khi là K. Ví dụ:

Ví dụ Phiên âm
Listen /ˈlɪs.ən/
Often /ˈɒf.ən/
Christmas /ˈkrɪs.məs/
castle /ˈkæs.əl/
receipt /rɪˈsiːpt/

Thông thường trong quá trình giao tiếp, đuôi T câm sẽ không được phát âm. Tuy nhiên, trong những trường hợp như đọc thơ, diễn văn, … khi cần nhấn mạnh vào ngữ điệu của từ để nghe rõ hơn thì đuôi T câm sẽ được phát âm.

IV. Đuôi D câm trong Tiếng Anh

Trường hợp khác ngoại lệ trong Tiếng Anh khi phụ âm /d/ được đọc là “d” là khi âm d được đứng sau các phụ âm N và L. Ví dụ như:

Ví dụ Phiên âm
Could /kʊd/
Would /wʊd/
Should /ʃʊd/
Could /wɛnz.deɪ/
Hand /hænd/

Đuôi D câm thường xảy ra khi âm D đứng trước phụ âm cuối của từ. Một số từ có phần đuôi “-ed” như robbed, skilled, managed, loved, … sẽ được phát âm là âm /t/.

V. Cách phân biệt giữa đuôi T và D trong Tiếng Anh

Có thể có các trường hợp Bất kỳ âm T hay D nào khi đứng trước các phụ âm mũi như /m/, /n/, /ŋ/ đều được đọc đồng loạt cùng lúc mà không có sự gián đoạn.

Ví dụ Phiên âm
Tin /tɪn/
Tiny /ˈtaɪ.ni/
Tune /tjuːn/
Team /tiːm/
Angle /ˈæŋ.ɡəl/

Có thể thấy được rằng âm T khi được kết hợp với các âm này sẽ tạo thành 1 âm duy nhất rất khó phân biệt. Do đó, hãy cố gắng tập luyện nhiều để có thể phát âm chuẩn nhất!

VI. Trường hợp phát âm đuôi R tạo âm D

Trường hợp phát âm đuôi R tạo âm D
Trường hợp phát âm đuôi R tạo âm D

Trường hợp phát âm đuôi R tạo âm D thường xảy ra khi R đứng trước một số phụ âm nhất định, bao gồm B, D, G, L, M, N, S, T, Z, TH, V. Khi đó, âm R sẽ được phát âm giống như âm D. Ví dụ:

 • Verb (động từ): /vɜːrb/ (phát âm là /vɜːdb/)
 • Bird (chim): /bɜːrd/ (phát âm là /bɜːrd/)
 • Hard (cứng): /hɑːrd/ (phát âm là /hɑːrd/
 • Cold (lạnh): /kold/ (phát âm là /kold/)
 • Gold (vàng): /gould/ (phát âm là /gould/)
 • Mold (khuôn): /mould/ (phát âm là /mould/)
 • Child (trẻ em): /tʃaɪld/ (phát âm là /tʃaɪld/)
 • Fold (gấp): /fould/ (phát âm là /fould/
Từ viết Phát âm Ví dụ
Verb /vɜːb/ – /vɜːdb/ I should verb the noun
Bird /bɜːrd/ – /bɜːd/ The bird is singing in the tree
Hard /hɑːrd/ – /hɑːrd/ He works hard to earn money
Cold /kold/ – /kold/ It’s cold outside today

Hãy chú ý lắng nghe cách phát âm của người bản ngữ để có thể phát âm chính xác những từ này.

VII. Đuôi T câm trong Tiếng Anh

Đuôi T câm trong Tiếng Anh là một trong những trường hợp ngoại lệ trong cách phát âm đuôi T. Đuôi T câm thường xuất hiện ở cuối một từ hoặc âm tiết, và không được phát âm. Điều này có thể gây khó khăn cho người học Tiếng Anh, vì họ thường có xu hướng phát âm tất cả các chữ cái trong một từ.

Có một số quy tắc để xác định khi nào đuôi T câm trong Tiếng Anh. Một trong những quy tắc phổ biến nhất là đuôi T câm thường xuất hiện sau các nguyên âm dài. Ví dụ, trong các từ như “cat”, “hat”, “sit”, đuôi T không được phát âm. Một quy tắc khác là đuôi T câm thường xuất hiện sau các phụ âm vô thanh. Ví dụ, trong các từ như “listen”, “often”, “castle”, đuôi T cũng không được phát âm.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ đối với các quy tắc này. Ví dụ, trong từ “debt”, đuôi T được phát âm. Do đó, cách tốt nhất để học cách phát âm đuôi T câm trong Tiếng Anh là luyện tập thường xuyên và lắng nghe cách phát âm của người bản xứ.

Dưới đây là một số ví dụ về các từ có đuôi T câm trong Tiếng Anh:

 • Cat
 • Hat
 • Sit
 • Listen
 • Often
 • Castle
 • Christmas
 • Debt
 • Receipt

Bạn có thể luyện tập phát âm đuôi T câm trong Tiếng Anh bằng cách đọc to các từ này và lắng nghe cách phát âm của mình. Bạn cũng có thể nghe các bài hát hoặc xem các bộ phim bằng Tiếng Anh để học cách phát âm chính xác.

Việc phát âm chính xác đuôi T câm trong Tiếng Anh sẽ giúp bạn nói Tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên hơn. Do đó, hãy luyện tập thường xuyên để cải thiện khả năng phát âm của mình.

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn

VIII. Đuôi D câm trong Tiếng Anh

Đuôi D câm trong Tiếng Anh
Đuôi D câm trong Tiếng Anh

Đuôi D câm trong Tiếng Anh là một trong những trường hợp ngoại lệ trong cách phát âm đuôi T và D. Đuôi D câm thường xuất hiện ở cuối một từ hoặc âm tiết, và không được phát âm. Điều này có thể gây khó khăn cho người học tiếng Anh, vì họ thường có xu hướng phát âm tất cả các chữ cái trong một từ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nói tiếng Anh chuẩn xác, thì bạn cần phải biết cách phát âm đuôi D câm.

Có một số quy tắc để xác định khi nào đuôi D câm được phát âm và khi nào không. Tuy nhiên, cách tốt nhất để học cách phát âm đuôi D câm là nghe và bắt chước cách phát âm của người bản xứ. Bạn có thể tìm thấy nhiều tài nguyên trực tuyến và ngoại tuyến để giúp bạn luyện tập cách phát âm đuôi D câm. Một số nguồn tài nguyên phổ biến bao gồm:

Bằng cách luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể phát âm đuôi D câm một cách chính xác và trôi chảy. Điều này sẽ giúp bạn nói tiếng Anh tự tin hơn và dễ hiểu hơn đối với người nghe.

IX. Cách phân biệt giữa đuôi T và D trong Tiếng Anh

Cách phân biệt giữa đuôi T và D trong Tiếng Anh
Cách phân biệt giữa đuôi T và D trong Tiếng Anh

Để phân biệt giữa đuôi T và D trong tiếng Anh, bạn cần chú ý đến vị trí của lưỡi khi phát âm. Khi phát âm đuôi T, lưỡi sẽ chạm vào vòm miệng, còn khi phát âm đuôi D, lưỡi sẽ chạm vào răng cửa trên. Ngoài ra, âm T thường được phát âm nhẹ hơn âm D.

Một số ví dụ về cách phát âm đuôi T và D trong tiếng Anh:

 • Table (bàn): đuôi T
 • Dog (chó): đuôi D
 • Cat (mèo): đuôi T
 • Bed (giường): đuôi D
 • Hat (mũ): đuôi T
 • Red (đỏ): đuôi D

Trong một số trường hợp, đuôi T và D có thể được phát âm giống nhau. Điều này thường xảy ra khi hai âm này đứng cạnh nhau, như trong từ “letter” (lá thư). Trong trường hợp này, cả hai âm T và D đều được phát âm như âm D.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm đuôi T và D trong tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để có thể phát âm chính xác hai âm này, giúp bạn giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và dễ dàng hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình:

X. Kết luận

Cách phát âm đuôi T và D trong tiếng Anh không quá khó, nhưng bạn cần luyện tập thường xuyên để có thể phát âm chính xác. Bạn có thể luyện tập bằng cách đọc to các từ vựng và đoạn văn có chứa đuôi T và D, đồng thời chú ý nghe cách phát âm của người bản xứ. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ học tiếng Anh như phim ảnh, âm nhạc và các trang web học tiếng Anh trực tuyến để cải thiện khả năng phát âm của mình.

Related Articles

Back to top button