Bạn Hà Thu – biên, phiên dịch

Phỏng vấn được thực hiện bởi Kiến Học cho dự án Humans of Careers. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình được không? Mình tên là Ngô Hà Thu, hiện đang làm Chủ nhiệm Bộ môn Biên-Phiên dịch thuộc khoa Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia[…]