Ngọc Phượng – giáo viên tiếng Anh cấp 3

Phỏng vấn được thực hiện bởi Kiến Học cho dự án Humans of Careers. Bạn có thể giới thiệu về mình được không? Mình tên Phượng, hiện là giáo viên dạy Anh văn tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Tới nay thì mình đã dạy được 7 năm, sau khi tốt nghiệp là mình về[…]