Huy Hoàng – Điêu khắc mô hình

Phỏng vấn được thực hiện bởi Kiến Học cho dự án Humans of Careers. Bạn có thể giới thiệu sơ về mình được không? Mình là Huy Hoàng, ở Nha Trang, hiện đang làm điêu khắc mô hình, mình bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, cũng gần một năm rồi. Bạn đến với nghề này[…]