Hoàng Tuân – quản lý bộ phận kỹ thuật nhà máy Microsoft

Phỏng vấn được thực hiện bởi Kiến Học cho dự án Humans of Careers. Xin chào bạn Tuân, bạn có thể chia sẻ một ít về công việc hiện tại không? Chào bạn, trước hết mình xin cám ơn bạn đã mời mình tham gia buổi phỏng vấn này. Hiện nay thì mình đang đảm[…]