Ưu và nhược của các khóa học đại trà trực tuyến mở (gọi tắt là MOOCs)

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Giáo dục đại học các loại – tư nhân, đại học danh tiếng, đại học quốc gia, đại học cộng đồng – đang hướng dần tới ý tưởng về các khóa MOOC, các khóa học đại trà trực tuyến mở, nơi mà hàng chục ngàn sinh viên[…]